คำแนะนำ 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮ์
  จำนวนคนเข้าชม  385

คำแนะนำสำหรับ 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮ์

 

อุมมุ อัมร์ ....เรียบเรียง

 

          เข้าสู่ 10 วัน ที่ประเสริฐที่สุดในรอบปี...เป็นช่วงวันที่มีความจำเริญ...เป็นช่วงวันที่มีวันและอิบาดะฮ์อันยิ่งใหญ่

 

          ในขณะที่หลายคนกักตัว หลายคนอยู่บ้าน หลายคนทำงานที่บ้าน และนี่เป็นช่วงเวลาอันดีที่จะมีเวลามากๆ สำหรับใกล้ชิดอัลลอฮฺ เรามาใช้ช่วงเวลานี้ เก็บเกี่ยว ตักตวง และอ้อนวอนขอจากอัลลอฮ์กันเถิด ด้วยความหวังอย่างแรงกล้าว่าพระองค์จะทรงตอบรับและประทานผลบุญตอบแทนอย่างมากมาย

 

          คำแนะนำ.. เพื่อตักตวง ฉกฉวย เก็บเกี่ยว ความดีของวันเวลาอัประเสริฐ อันมีความจำเริญ ให้มากที่สุด.. 

 

1. รับประทานซะฮูร ถือศีลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอะเราะฟะห์

 

2. จัดเวลา 3 ช่วง สำหรับ ดุอาอ์ อ่านอัลกุรอาน อิสติฆฟาร  คือ ก่อนเวลาศุบฮ์ หลังละหมาดศุบฮ์ จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น และหลังละหมาดมัฆริบจนกระทั่งละหมาดอิชาอ์

 

3. ละหมาดซุนนะห์ที่ไม่ควรพลาด คือ ละหมาดฎุฮา ละหมาดวิตรฺ กิยามุลลัยล์ ซุนนะห์ 2 ร๊อกอะห์ก่อนศุบฮ์ ซุนนะห์เราะวาติบก่อนและหลังฟัรฎู ซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาด

 

4. ละหมาดฟัรฎูต้นเวลา อย่างมีคุชัวอฺ และอัซการหลังละหมาด

 

5. เศาะดะเกาะห์  และเลี้ยงอาหารละศีลอด

 

6. ตักบีร ตะหฺลี้ล ตะหฺมี้ด ให้มาก ซิกรุลลอฮ์ต่างๆ ตลอดเวลา ทุกสถานที่ และอย่าลืม อัซการเช้าเย็น อัซการในชีวิตประจำวันต่างๆ 

 

7. เตาบะฮ์ กลับเนื้อกลับตัว ตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นๆ 

 

8. ท่องอัลกุรอาน ทบทวน ศึกษา ใคร่ครวญ ทำความเข้าใจความหมายของอัลกุรอาน

 

9. คำแนะนำในการอ่านอัลกุรอาน อาจวางแผนด้วยการอ่านวันละญุซอ์ หรือ อ่านวันละ 2 ญุซอ์ หรือ อ่านให้จบเคาะตัมในสิบวันนี้

 

10. เตือน และชี้แนะผู้อื่น ถึงความดีงามและความจำเริญของวันเหล่านี้ และชักชวนผู้อื่นให้กระทำความดีด้วยกัน

 

11. พูดคุยให้น้อย ลดการพร่ำบ่น พูดแต่สิ่งดีๆ สั่งใช้ในความดี ห้ามปรามจากควสมชั่ว

 

12. แบ่งเวลาติดต่อเครือญาติ แวะเยี่ยมหลุมศพ เพื่อรำลึกถึงความตายและโลกอาคิเราะห์ นีกถึงสภาพของผู้ที่อยู่ในกุบูร และขอดุอาอ์ให้แก่พวกเขา (ช่วงนี้ไม่ต้องเยี่ยมเยียนที่บ้านก็ได้)

 

13. ตั้งเจตนาให้ดี เพื่ออัลลอฮฺตลอดทั้ง 10 วันนี้

 

          นี่เป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสมนาคุณ ทุกความดีที่ทำ อัลลอฮฺทรงให้เท่าทวี ฉะนั้น ควรตักตวงให้มากๆ ในทุก ๆ การงานที่ดี ตามแบบฉบับที่มี ...ทำไปเถอะ ไม่เสียเปล่า ...ทำไปเถอะ เท่าที่ยังไหว ...ขอต่อพระองค์เถอะ วิงวอนต่อไป และอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนทุกๆ การงานที่ทำดี อามีน