มงกุฎแห่งอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  2171

มง กุฎ แห่ง อิส ลาม

 

โดย รุวัยมิน

 

          ชีวิตมนุษย์นั้น เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และส่วนมากมักต้องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงพยายามหาแนวทางที่จะทำให้ตัวเองมีสติปัญญา และใคร่ครวญมากขึ้น เพื่อยกระดับตัวเองให้สูงขึ้น หนึ่งในแนวทางนั้น คือ การเป็นนักอ่าน 

 

          และแน่นอนคงไม่มีหนังสือเล่มใดที่จะรวมไว้ซึ่งคำสั่งใช้ และคำสั่งห้าม จำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนา และยังคงรวมไว้ซึ่งความรัก ความกลัว ความหวัง และยังได้กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตของบรรดาร่อซูล ผ่านคำดำรัสอันทรงเกียรติของพระผู้เป็นเจ้าของเรา นั่นก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเอง

 

          เป็นที่ทราบกันดีว่า แท้จริง อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาแก่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เพื่อใช้เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตแก่มวลมนุษยชาติ ฉะนั้น จึงจำเป็นที่เราจะต้องให้ความสำคัญด้วยการอ่านอัลกุรอานประจำสม่ำเสมอในทุกวัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเอง และเพื่อให้ได้รับภาคผลบุญอันมากมายจากการอ่าน ดังคำกล่าวของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ว่า

 

     ผู้ใดอ่านอักษรหนึ่งจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ (อัลกุรอาน) เขาจะได้รับหนึ่งความดี

     และหนึ่งความดีนั้น จะมีผลเป็นเท่าทวีคูณ คือจะได้รับภาคผลถึงสิบความดี

     ฉันไม่ได้บอกว่า อะลิฟ ลาม มีม คือหนึ่งอักษร แต่อลิฟ คือ อักษรหนึ่ง ลามคืออักษรหนึ่ง และมีมคืออักษรหนึ่ง

(บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

 

     ท่านหญิง อาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ได้เล่าว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

     “ผู้ที่อ่านอัลกุรอานอย่างชำนาญ จะได้อยู่ร่วมกับ (มะลัก) มลาอิกะฮฺ ผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณธรรม

     และ ผู้ที่อ่านอัลกุรอานอย่างตะกุกตะกัก ด้วยความยากลำบาก เขาจะได้รับผลบุญสองเท่า

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์ และอิมาม มุสลิม)

 

          จากฮะดิษข้างต้น ทำให้เราได้ทราบผลตอบแทน และความโปรดปรานอันมากมายของอัลลอฮฺแก่บ่าวที่ต้องการจะกระทำความดี และบ่าวที่พากเพียรพยายามในการอ่านคัมภีร์ของพระองค์และทำให้เราได้ทราบว่า แม้เราจะอ่านเพียงแค่อักษรเดียว ก็ยังได้รับความดีถึงสิบเท่า หากเราอ่านหนึ่งหน้า หรือมากกว่านั้น เราจะได้รับความดีมากมายขนาดไหน

 

          ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยังได้สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านให้อ่าน อัลกุรอานมาก ๆ เพราะเป็นการอิบาดะฮฺที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

          อีกทั้งการอ่านอัลกุรอานเป็นประจำสม่ำเสมอในทุก ๆ วัน จะทำให้ผู้ที่อ่านได้รับการช่วยเหลือในวันกิยามะฮฺ ดังฮะดิษที่มีรายงานมาจาก อบู อุมามะฮฺ อัลบาฮิลีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ฉันได้ยินท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

      “พวกท่านจงอ่านอัลกุรอานกันเถิด แท้จริง อัลกุรอานจะมาในวันกิยามะฮฺ เพื่อให้ความอนุเคราะห์ (ชะฟาอะฮฺ) แก่ผู้ที่อ่านอัลกุรอาน (อัซฮาบุล กุรอาน)”

(บันทึกโดย อิมาม มุสลิม)

 

          การอ่านอัลกุรอานยังเป็นสาเหตุให้บิดา มารดาได้สวมมงกุฎในวันกิยามะฮฺอีกด้วย... เมื่อเขาเรียนอัลกุรอาน ศึกษาอัลกุรอาน พร้อมทั้งพยายามปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอาน ในวันกิยามะฮฺเขาจะเป็นผู้ที่ทำให้บิดา และมารดาของเขาได้รับการสวมใส่มงกุฎของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

          ดังปรากฏในฮะดีษ รายงานจากท่าน บูรอยดะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

     “ผู้ใดอ่านและศึกษาอัลกุรอาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน ในวันกิยามะฮฺบุพการีทั้งสองของเขาจะได้สวมมงกุฎ รัศมีของมงกุฎนั้นสวยงามยิ่งกว่ารัศมีของดวงอาทิตย์ในดุนยา 

     และบิดามารดาของเขา จะได้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์สองชิ้น มีเครื่องประดับประดาที่ไม่เคยปรากฏในโลกดุนยานี้มาก่อน 

     และมีเสียงกล่าวขึ้นแก่ทั้งสองว่า สิ่งใดที่ทำให้เจ้าทั้งสองได้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์เช่นนี้ 

     พวกเขาทั้งสองตอบว่า ลูกของเราทั้งสองนั้นได้อ่าน ท่องจำ ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติตามอัลกุรอาน

(บันทึกโดย อัลฮากิม อิมาม อัลอัลบานีย์ ระบุว่าเป็นฮะดิษ ซ่อฮี๊ฮฺ)

 

     อัลกุรอาน จึงมีความสำคัญ และมีความยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นอาวุธที่จะทำให้เราเข้มแข็งในขณะที่เราต่อสู้กับพลังแห่งความชั่วร้าย และการยั่วยวนของโลกดุนยานี้ 

     ดังนั้น การอ่านอัลกุรอานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นตัวช่วยให้เราเอาชนะความชั่วร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย 

     และผู้ที่อ่านอัลกุรอานอยู่เป็นประจำ อัลกุรอานจะเป็นแสงสว่าง (นู๊ร) ในความมืด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ และนำไปสู่การรอดพ้นจากไฟนรก

 

พึงทราบเถิดว่า ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺนั้น ทำให้จิตใจสงบ

(อัรเราะอฺด์ 13 : 28)

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปีโรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 10 เมษายน 2564