เจ้าของหลุมฝังศพ
  จำนวนคนเข้าชม  2095

เจ้าของหลุมฝังศพ

แปลเรียบเรียง....อุมมุอัฟว์

 

     รายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺว่า : ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้ผ่านไปยังหลุมฝังศพหนึ่ง

     ท่านกล่าวว่า : "ใครคือเจ้าของหลุมฝังศพนี้?"

     บรรดาศ่อฮาบะฮฺกล่าวว่าตอบว่า : "คือคนนั้น" 

     ท่านกล่าวต่อว่า : "เพียงสองร็อกอัตเท่านั้น ยังนับเป็นที่โปรดปรานสำหรับคนผู้นี้ ยิ่งไปกว่าดุนยาที่เหลืออยู่ทั้งหมดของพวกท่านเสียอีก"

 

อีกรายงานหนึ่งระบุว่า 

 

     "เพียงสองร็อกอัตสั้นๆ ที่พวกท่านเห็นว่ามันเล็กน้อย และพวกท่านมองว่าเป็นสิ่งทำเพิ่มตามความสมัครใจ หากคนผู้นี้สามารถจะเพิ่มพูนผลบุญให้แก่การงานของเขาได้(ด้วยการละหมาด 2 ร็อกอัต) ยังนับเป็นที่โปรดปรานสำหรับเขา ยิ่งกว่าดุนยาที่คงเหลืออยู่ของพวกท่านเสียอีก"

 

(บันทึกโดย อิมามอัฏฏ่อบะรอนีย์)

 

     ท่านอุสมานอิบนิ อัฟฟาน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ เมื่อท่านยืนอยู่บนหลุมศพท่านจะร้องไห้ จนเคราของท่านเปียกชุ่ม

     มีผู้ถามท่านว่า : เวลาที่ท่านรำลึกถึงสวรรค์และนรกท่านไม่ได้ร้องไห้ แต่ท่านกลับร้องไห้เพราะรำลึกถึงสิ่งนี้กระนั้นหรือ?

     ท่านอุสมานตอบว่า: แท้จริง ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

"إن القبرَ أولُ منازل الآخرة، فإنْ نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه

 

     "แท้จริง หลุมฝังศพนั้นคือบ้านหลังแรกสำหรับโลกอาคิเราะฮฺ 

     ดังนั้น หากเขารอดปลอดภัยจาก (การลงโทษ) ในหลุมฝังศพ สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากนั้น ก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายยิ่งกว่า

     แต่หากเขาไม่รอด (จากการลงโทษ)ในหลุมฝังศพแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นก็เป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่า"

 

(บันทึกโดย อิมามอัตติรมีซีย์)

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า :

 

 "ما رأيت منظرا قطُّ إلا القبرُ أفظعُ منه".

 

"ฉันไม่เคยเห็นภาพใดเลยทั้งสิ้น นอกเสียจากว่า "หลุมศพ"จะเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวสยดสยองยิ่งกว่า"

 

(บันทึกโดย อิมามอิบนิมาญะฮฺ)

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

 

"แท้จริง การบริจาคทานนั้น จะดับความร้อนอบอ้าวของหลุมฝังศพ ให้อันตรธานหายไปจากชาวหลุมศพ

และแท้จริง ในวันกิยามะฮฺ บุคคลหนึ่งจะได้อาศัยพักพิงร่มเงา ภายใต้ร่มเงาแห่งการบริจาคทานของตนเอง"

 

 (صحيح الترغيب و الترهيب)

 

-อิมามอัชชาฟิอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

มนุษย์ทุกคนจะตื่นมาในยามเช้า พร้อมๆ กับ ประการที่ปรารถนาในตัวเขา 

  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงปรารถนาการงานที่เป็นฟัรฎู (ภาคบังคับ) จากเขา 

  ท่านร่อซู้ล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ) ปรารถนา ( การปฏิบัติตาม )ซุนนะฮฺ ของเขา 

  เวลา (ปรารถนา) การจัดสรรและใช้งานของเขา 

  ครอบครัว (ปรารถนา) เสบียงอาหารของพวกเขา 

  มะลาอิกะฮฺ (ผู้จดบันทึกความดีความชั่ว) ปรารถนาในสิ่งที่เขาเอ่ยวาจา 

  ชัยฎอน (ปรารถนา) การดื้อดึงฝ่าฝืนของเขา 

  จิตใจ (ปรารถนา) อารมณ์ใคร่ใฝ่ต่ำของเขา 

  และมะลาอิกะฮฺผู้ปลิดชีพ (ปรารถนา) ที่จะเก็บวิญญาณของเขา 

ใครที่นินทา (คนอื่น) ให้ท่านฟัง เขาย่อมนินทาท่าน (ให้คนอื่นฟัง) 

 

 

**********************************