จงปลีกตนออกมาจากกลุ่มต่างๆเหล่านั้น
  จำนวนคนเข้าชม  915

จงปลีกตนออกมาจากกลุ่มต่างๆเหล่านั้น

 

อาบีดีณ โยธาสมุทร

 

     มีรายงานจากท่าน อบูฮุซัยฟะฮฺ ร่อดิยั้ลลอฮุอันฮุว่า ท่านกล่าวไว้ว่า 

     “ผู้คนมักถามท่านร่อซูลุ่ลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัมกันถึงเรื่องดีๆ ส่วนผมเองกลับถามท่านถึงเรื่องที่มันไม่ดีแทน เพราะกลัวว่ามันจะมาโดนกับผมเข้า 

     ผมจึงถามขึ้นว่า ท่านร่อซูลุ่ลลอฮฺครับ พวกเราเคยอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเขลาและชั่วช้ามาก่อน จากนั้นอัลลอฮฺก็ทรงประทานสิ่งดีๆนี้มาให้ ไม่ทราบว่าถัดจากเรื่องดีนี้แล้วจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นตามหลังมาอีกไหมครับ? 

     ท่านตอบมามี

     ผมจึงถามต่อว่า แล้วถัดจากเรื่องไม่ดีที่ว่าจะมีเรื่องที่ดีตามหลังมันมาไหมครับ? 

     ท่านตอบว่า  มี แต่จะมีสิ่งเจือปนมาด้วย

     ผมจึงถามว่า สิ่งเจือปนที่ว่าคืออะไรกันครับ? 

     ท่านตอบว่าคือคนกลุ่มนึง ที่ดำเนินอยู่ในเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่ทางของฉัน ดำเนินตามการชี้นำที่ไม่ใช่การชี้นำของฉัน ซึ่งท่านก็จะเห็นด้วยกับพวกเขาและขณะเดียวกันก็จะไม่เห็นด้วยกับพวกเขาด้วย

     ผมจึงถามว่า แล้วถัดจากสิ่งดีๆที่ว่านี้จะมีเรื่องไม่ดีมาอีกไหมครับ? 

     ท่านตอบว่ามี ซึ่งเรื่องนั้นก็คือ พวกคนตรงปากประตูทั้งหลายของญะฮันนัมที่จะมาทำการชักชวนผู้คนกัน ใครก็ตามที่ตอบรับคำชวนของคนพวกนั้น พวกมันก็จะโยนเขาลงไปในญะฮันนัม

     ผมจึงกล่าวว่า ท่านร่อซูลุ่ลลอฮฺครับ ได้โปรดเล่าถึงลักษณะของคนพวกนั้นไว้ให้เราทราบที 

     ท่านตอบว่าได้ คนพวกนั้น เป็นกลุ่มคนที่มาจากผิวหนังเดียวกันกับพวกเรา และพูดกันด้วยภาษาเดียวกันกับพวกเราด้วย

     ผมจึงถามท่านไปว่า แล้วท่านเห็นอย่างไรหรือครับ ถ้าผมอยู่ทันได้พบกับเรื่องที่ว่า? 

     ท่านตอบว่าท่านก็จงประจำมั่นอยู่กับกลุ่มก้อนของบรรดามุสลิมและผู้นำของพวกเขาเอาไว้

     ผมกล่าวว่า แล้วถ้าหากบรรดามุสลิมไม่เหลือกลุ่มก้อนและไม่มีผู้นำแล้วล่ะครับ? 

     ท่านตอบว่าท่านก็จงปลีกตนออกมาจากกลุ่มต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดทุกกลุ่มเสีย แม้ว่าท่านจะต้องกัดและขบรากต้นไม้ไว้แทนก็ตามที ตราบจนความตายจะมาถึงท่านในขณะที่ท่านก็ยังคงอยู่ในสภาพเช่นเดิมดังที่ว่าไว้

(มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ)

 

     ท่านอิหม่ามอับดุลอะซี้ซ บิน บ้าซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อความของฮะดี้ษที่ว่า ไว้ว่า 

 

คนพวกนั้น เป็นกลุ่มคนที่มาจากผิวหนังเดียวกันกับพวกเรา และพูดกันด้วยภาษาเดียวกันกับพวกเราด้วย 

 

     “...นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาตั่งแต่ยาวนานแล้ว มีพวกนักปราศรัยที่หลงออกจากทาง,พวกสื่อที่เผยแพร่สิ่งพิมพ์และบทความที่น่าดึงดูด ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในความเท็จ, ความชั่วช้า,และอยู่ในการเรียกร้องไปสู่นรกกันทั้งนั้น นะอูซุบิ้ลลาฮฺ. 

     พวกนิตยสารที่เสื่อมๆ หนังสือพิมพ์เสื่อมๆ รายการออกอากาศที่เสื่อมๆ การกล่าวปราศรัยที่บิดเพี้ยนและอื่นๆอีกมากมาย ทั้งหมดล้วนเป็นการเรียกร้องไปสู่ญะฮันนัมกันทั้งนั้น นะอูซุบิ้ลลาฮฺ 

     แต่อย่างไรเสียแผ่นดินย่อมไม่สิ้นจากความดี 

     กลุ่มหนึ่งจากอุมมะฮฺของฉันจะยังคงดำรงมั่นอยู่บนสัจธรรมในฐานะพวกที่ได้รับการช่วยเหลือจนได้รับความสำเร็จกันอยู่ คนที่ไม่เอาพวกเขาและคนที่ขัดแย้งกับพวกเขาจะไม่สามารถสร้างความเดือดร้อนใดๆแก่พวกเขาได้เลย ตราบจนกระทั่งคำสั่งของอัลลอฮฺจะมาถึง 

(อั้ลบุคอรีย์และมุสลิม) 

     ความดีตรงนี้จะยังคงมีอยู่ ความดีนี้จะมีอยู่ เพียงแต่ว่า อิทธิพลแห่งความชั่วช้าจะมีอยู่มากกว่า ความชั่วช้าจะมีอยู่มากและพวกที่เรียกร้องไปสู่ความชั่วช้าจะมีกันเยอะกว่า นั้ซอะลุ้ลลอฮั้ลอาฟิยะฮฺ...”

 

     และกับข้อความในฮะดี้ษที่ว่าท่านก็จงปลีกตนออกมาจากกลุ่มต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดทุกกลุ่มท่านเชคได้กล่าวไว้ว่า

 

      หมายถึง พวกกลุ่มต่างๆที่เรียกร้องกันไปสู่นรก เชิญชวนกันไปสู่ความโกรธกริ้วของพระผู้ทรงอำนาจในการจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จ คุณจงปลีกตัวออกห่างจากกลุ่มพวกนั้นเสีย

 

และกับข้อความในฮะดี้ษที่ว่า

 

แม้ว่าท่านจะต้องกัดและขบรากต้นไม้ไว้แทนก็ตามที ตราบจนความตายจะมาถึงท่านในขณะที่ท่านก็ยังคงอยู่ในสภาพเช่นเดิมดังที่ว่าไว้

 

          ท่านเชคได้กล่าวไว้ว่าหมายถึง จนกว่าความตายจะมาหาคุณ ในขณะที่คุณก็ยังคงมั่นคงอยู่บนความอดทนและการปลีกตัวออกมาที่ว่านี้ไว้อยู่ เพื่อแยกตนออกจากพวกแห่งความเท็จ และคงมั่นอยู่กับสัจธรรมนั่นเอง 

 

          เมื่อเป็นแบบนั้น คุณนี่แหละที่อยู่บนสัจธรรม คุณนี่แหละที่เป็นอั้ลญะมาอะฮฺ แม้ว่าจะเหลือตัวคนเดียวก็ตาม คุณคือคนที่อยู่บนสัจธรรม คุณคือ อั้ลญะมาอะฮฺ คุณคือ คนแห่งสัจธรรม คือ คนแห่งอั้ซซุนนะฮฺ แม้ว่าชาวโลกทั้งหมดจะขัดกับคุณและผิดแผกไปจากคุณกันก็ตาม พวกเขาเป็นพวกที่อยู่บนความเท็จ ส่วนคุณนั้นอยู่บนสัจธรรม ตราบใดที่คุณตั้งมั่นอยู่บนกิตาบุ้ลลอฮฺและซุนนะฮฺของท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม 

 

          สิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้มันตรงกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัมว่าไว้...จากทุกๆพื้นที่ ทุกหนทุกแห่ง มันตรงกับข้อมูลนี้ทั้งนั้น คุณจะพบเจอกับคำเรียกร้องเชิญชวนมากมายที่ดี และพบเจอกับคำเรียกร้องมากมายที่พาให้หลงออกจากทาง 

 

          ซึ่งคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะสามารถจำแนกและแยกแยะคำเชิญชวนแห่งสัจธรรมออกมาจนได้ และดำรงมั่นอยู่กับคำเชิญชวนนี้ไว้อย่างมั่นคง ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ที่ยุโรป ที่อเมริกา ที่เอเชีย ที่แอฟริกา อยู่ที่ไหนก็ตามแต่ และไม่ว่าพวกเขาจะมีกันแค่สิบคน,ห้าคน จากจำนวนคนนับล้านก็ตามที และคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะสามารถระมัดระวังตัวจากคำเรียกร้องที่เป็นเท็จได้...”

التعليقات البازية على شرح الطحاوية، ص902-904.

 

          ซึ่งประเด็นหลักที่เราถูกสั่งให้พิทักษ์และรักษามันไว้ เราถูกสั่งให้ยอมเสียดุนยาทั้งหมดของเราไป เพื่อดำรงสภาพทางศาสนาของเราไว้   ไม่ใช่ยอมเสียศาสนาเพื่อรักษาดุนยา!!

 

نسأل التوفيق والسداد

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين

https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php