การขอดุอาเป็นกลุ่มหน้าหลุมฝังศพ
  จำนวนคนเข้าชม  8786

การขอดุอาเป็นกลุ่มหน้าหลุมฝังศพ

 

ดาวุด ธิยัน แปลเรียบเรียง

 

คำตอบของชัยค์บินบาส เกี่ยวกับการขอดุอาเป็นกลุ่มหน้าหลุมฝังศพ ?

ข้อตัดสินต่อการดุอาเป็นกลุ่ม ณ ที่หลุมฝังศพ ขณะฝังศพ

 

          คำตอบคือ  ดุอาเป็นกลุ่ม ณ หลุมฝังศพนั้นไม่มีรากฐานใดมายืนยัน  การที่เขาตั้งใจขอพร้อมกัน( คนหนึ่งขอคนอื่นยกมือตามพร้อมกันเป็นกลุ่ม-ผู้แปล)   และกล่าวขึ้นว่า เรามาขอดุอาพร้อมเพรียงกัน  ฉันจะขอดุอา และพวกท่านก็ขอพร้อมกัน เช่นนี้ไม่หลักฐานยืนยัน  เราไม่รู้เลยว่ามีหลักฐานใดยืนยันจาชาวสลฟุศศอและห์  และจากนบี อะลัยฮิศศ่อลาตุวัสลาม  แต่ทว่า 

 

          หากคนหนึ่งเขากล่าวดุอาขึ้นมาแล้วคนอื่นกล่าว : อามีน ให้แก่ดุอาของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจนัดกัน พวกเขาได้ยินคนหนึ่งกล่าวว่า อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮู อัลลอฮุมมัรฮัมฮู่ 

          พวกเขาได้ยินก็กล่าวว่า : อามีน  แบบนี้ไม่เป็นไร!

 

           หากคนหนึ่งดุอาเมื่อผู้คนกำลังทำการฝังศพว่า : อัลลอฮุมม่า ซับบิตฮู่ บิลเกาลิซซาบิตี้  บางคนที่มาร่วม(ฝังศพ)

          เขาก็กล่าวว่า : อามีน  เช่นนี้ก็นับว่าไม่เป็นไร   

 

          ส่วนการที่พวกเขาต่างเห็นพร้องกันที่จะดุอาและกล่าวอามีน(เป็นเสียงเดียวกันนั้น-ผู้แปล) ไม่มีรากฐานใดๆยืนยัน และไม่สมควรกระทำมัน  เพราะดุอาเป็นกลุ่มชนิดที่ตั้งใจขอพร้อมกัน ไม่มีรากฐานใดยืนยันไม่มียืนยันจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และจากบรรดาศ่อฮาบะห์  ขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพวกเขา  การละทิ้งมัน(ไม่ขอเป็นกลุ่ม)นั่นแหละคือสิ่งที่สมควรกระทำ

 

          ส่วนคนหนึ่งดุอา และคนอื่นได้ยิน และพวกเขาก็กล่าวว่า อามีน  โดยที่ไม่นัดหมายกันและไม่รวมตัวเพื่อขอดุอาเป็นกลุ่ม(ยกมือพร้อมเพรียงกัน-ผู้แปล) ไม่ได้เจตนามาเพื่อสิ่งนี้ ที่จริงเขามาเพื่อขอดุอาให้กับผู้ตายหลังจากที่ฝังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และพวกเขาก็กล่าวอามีน ให้แก่ดุอาของคนที่ขอดุอา  ดังนั้นพวกเขาได้ยินคนหนึ่งดุอา พวกเขาก็พูดว่า : อามีนๆ หรือคนนี้ดุอา คนอื่น ก็กล่าว : อามีน เช่นนี้ไม่เป็นไรตราบเมื่อเขาไม่เจาะจงนัดแนะกัน(เพื่อทำเป็นกลุ่มแบบตั้งใจ)

 

          คนเสนอคำถามถามต่อว่า : แล้วดุอาเป็นกลุ่มหลังจากฝังศพเสร็จแล้วล่ะครับ โอ้ท่านชัยค์?

          คำตอบ : ก็เหมือนกันเลย  คือ ไม่ได้  ทุกคนต่างขอของใครของมัน  ให้แต่ละคนขอว่า : 

          อัลลอฮุมัฆฟิรละฮู อัลลอฮุมมัรฮัมฮู่ อัลลอฮุมม่าซับบิตฮู่ บิลเกาลิซซาบิตี้ 

          เช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องรวมตัวกันขอเป็นเสียงเดียวกัน แต่ทว่าหากมีคนหนึ่งขอขึ้นมา และพวกเขา(คนที่บังเอิญไปได้ยิน-ผู้แปล) พวกเขาก็กล่าวว่า : อามีน โดยไม่ได้เจาะจงจะทำเป็นกลุ่มเช่นนี้ ก็ไม่เป็นไร