มิตรสหาย
  จำนวนคนเข้าชม  134

มิตรสหาย

 

อุมมุอัฟว์  แปลเรียบเรียง

 

- ท่านอุมัร อิบนิ้ล ค๊อฎฎ๊อบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

"คนที่ฉันรักที่สุด คือคนที่บอกข้อบกพร่องของฉัน ให้ฉันได้รู้"

 

 

- อิมาม อิบนุ กุดามะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

          บรรพชนคนรุ่นก่อน (สลัฟ) ต่างชอบผู้ที่คอยบอกเตือนในข้อผิดพลาดของพวกเขา แต่พวกเราส่วนมากทุกวันนี้ (กลับกลายเป็นว่า) คนที่ทำในที่ทำให้เรารู้สึกขุ่นเคืองมากที่สุด คือ คนที่ทำให้เรารู้ข้อบกพร่องของตัวเราเอง

 

 

- ท่านฟุฏ็อยลฺ อิบนิล อิย๊าฎ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ลักษณะของคนกลับกลอกคือ ชอบคำชม ทั้งๆที่ตนไม่ได้กระทำ

♦ ไม่ชอบคำตำหนิ ทั้งๆที่ตนกระทำ

♦ ไม่พอใจผู้ที่บอกข้อบกพร่องของตนให้ได้รู้

♦ และดีใจเมื่อได้รู้ข้อบกพร่องของผู้อื่น

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

          "ผู้ศรัทธานั้นคือกระจกสะท้อนผู้ศรัทธา และผู้ศรัทธานั้น คือ พี่น้องกับผู้ศรัทธาด้วยกัน เขาจะพิทักษ์ปกป้อง (เกียรติและทรัพย์สิน) ไม่ให้สูญหาย และจะระวังรักษา (เป็นหูเป็นตา) เรื่องราวของพี่น้องของเขา ในยามที่เขาไม่อยู่"

 

(บันทึกโดย อิมามอบูดาวู้ด)

 

 

- ท่านอบูหุรอยเราะฮฺ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه

 

"ผู้ศรัทธานั้นคือกระจกสะท้อนพี่น้องของเขา เมื่อเขามองเห็นข้อบกพร่องใดๆ เขาก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพี่น้องของเขาให้ดีงาม

 

 

- เชค เซด บิน มุฮัมมัด อัลมัดค่อลีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

     การนิ่งเงียบไม่ว่ากล่าวตักเตือนในข้อผิดพลาดของมิตรสหายนั้น ไม่ถือเป็นการทำหน้าที่ของเพื่อนที่ดี

     จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องทำการตักเตือนพี่น้องผองเพื่อนโดยทันที บุคคลเช่นนี้จึงจะถือได้ว่าเป็นเพื่อนแท้ที่มีความจริงใจ

     ส่วนคนที่นิ่งเฉย ถือว่าเขายังไม่รู้จักสิทธิที่จำเป็นต้องปฏิบัติ ต่อพี่น้องมุสลิมทั้งชายและหญิง

 

 

-เชค อับดุลอาซี๊ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     คนที่เป็นพี่น้องกับท่านที่แท้จริง คือ คนที่คอยตักเตือน คอยกระตุ้น คอยเตือนสติท่าน

     คนที่ลืมท่าน ผินหลังให้ท่าน ไม่ห้ามไม่เตือนท่าน แต่ก็ยังคงใช้ชีวิตร่วมกับท่าน ไม่นับว่าเป็นพี่เป็นน้องกับท่าน 

     มิตรแท้ จึงหมายถึง คนที่คอยตักเตือน คอยบอกสอน คอยเตือนสติ เชิญชวนท่านไปสู่อัลลอฮฺ ชี้บอกแนวทางที่รอดพ้นปลอดภัยให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านยึดถือดำเนินตาม เตือนท่านให้ระวังจากแนวทางที่นำไปสู่ความหายนะ บอกกล่าวกับท่านถึงบั้นปลายที่เลวร้ายของมัน เพื่อให้ท่านปลีกตัวออกห่าง

 

 

- เชค ร่อเบี๊ยะ บิน ฮาดีย์ อัลมัดค่อลี่ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     จงหามิตรสหายที่เป็นมุอฺมิน ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านในการภักดีเชื่อฟังอัลลอฮฺ ส่งเสริมเกื้อหนุนท่านในการทำความดี เตือนท่านให้ระวังจากสิ่งที่ไม่ดี แล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีดีจากเขาอยู่เสมอ

 

 

-ท่านหญิง อาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา-

 

"แท้จริง ผู้คนทั้งหลายได้ละเลยเพิกเฉย กับเรื่องศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือ  ความวะเราะอฺ*"

* หมายถึง การออกห่างจากสิ่งต้องสงสัย (ชุบฮาต)เพื่อป้องกันไม่ให้พลาดตกไปในสิ่งที่หะรอม

 

 

 

 

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒