ถ้อย คำ ตัก เตือน
  จำนวนคนเข้าชม  187

ถ้อย คำ ตัก เตือน

 

อุมมุอัฟว์ แปลเรียบเรียง

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

     " แท้จริง อัลลอฮฺ ทรงพอพระทัยที่จะให้มีขึ้นแก่พวกท่าน ในสามประการ และทรงรังเกียจ ไม่ชอบที่จะให้มีขึ้นแก่พวกท่าน ในสามประการ พระองค์ทรงพึงพอพระทัยที่จะให้พวกท่าน

     เคารพภักดีต่อพระองค์

     ไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีกับพรองค์

     และการที่พวกท่านยึดสายเชือกของอัลลอฮฺไว้โดยพร้อมเพียงกัน และไม่แตกแยกกัน

 

      และทรงรังเกียจที่จะให้มีขึ้นแก่พวกท่าน ซึ่งการพูดว่าคนนั้นว่าอย่างนั้น คนนี้ว่าอย่างนี้ (เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่น สืบเสาะติดตามพฤติกรรมของผู้อื่น)

      ทรงรังเกียจการถามมาก

      และการทำให้ทรัพย์สินสูญค่า เสียหาย (ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย หรือ ไม่ดูแลรักษาทรัพย์สินที่มี)

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)​

 

อีกรายงานหนึ่งระบุว่า

 

- إن اللهَ يرضَى لكم ثلاثًا ويسخطُ لكم ثلاثًا يرضَى لكم أن تعبدوه ولا تُشرِكوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبلِ اللهِ جميعًا ولا تفرَّقوا وأن تناصحوا مَن ولَّاه اللهُ أمرَكم

 

"แท้จริง อัลลอฮฺทรงพอพระทัยที่จะให้มีขึ้นแก่พวกท่านในสามประการ และทรงกริ้วที่จะให้มีขึ้นแก่พวกท่านในสามประการ

พระองค์ทรงพอพระทัย ที่พวกท่านเคารพอิบาดะฮฺต่อพระองค์ และไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์

(ทรงพอพระทัย)​ ในการที่พวกท่านยึดสายเชือกของอัลลอฮฺไว้ โดยพร้อมเพียงกันและไม่แตกแยกกัน

และ(ทรงพอพระทัย)ในการที่พวกท่านตักเตือน ผู้ที่อัลลอฮฺได้ทรงทำให้เขามีอำนาจปกครองพวกท่าน"

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

" โลกนี้จะยังไม่หมดสิ้นไป จนกว่ามันจะตกอยู่ในกำมือของคนชั่ว ลูกของคนชั่ว"

(มุสนัด อะฮฺมัด 16/284)

 

 

- เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ช่วยป้องกันมนุษย์ให้พ้นจากโรคร้ายต่างๆ ก็คือ  

♣ การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ และ ไม่เดินทางไปในที่ๆ มีโรคระบาด 

♣ อ่านอายะฮฺกุรซีย์ทั้งในยามเช้าและยามเย็น 

♣ ผู้ชายใส่ใจกับการไปละหมาดซุบฮิในญะมาอะฮฺที่มัสยิด 

♣ ผู้หญิงก็ละหมาดซุบฮิในเวลา 

♣ และการกล่าวดุอาอฺที่ว่า 

 

 

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินและฟากฟ้าที่จะก่อให้เกิดโทษเป็นภัยได้ พร้อมกับพระนามของพระองค์  

(คือ กล่าวพระนามของอัลลอฮฺเมื่อใด้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด) พระองค์คือ ผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ 

 

          เป็นหน้าที่จำเป็นสำหรับบรรดามุสลิม  ที่พำนักอยู่ในประเทศที่มีคำสั่งให้ปิดมัสยิด และยกเลิกการละหมาดวันศุกร์อันเนื่องมาจากมีความจำเป็น ในการที่ทุกคนจะต้องละหมาดศุฮฺริ ๔ ร็อกอะฮฺ ที่บ้านของตัวเอง  ซึ่งสำหรับเขาแล้ว ย่อมได้รับผลบูญของการละหมาดวันศุกร์   

          ส่วนการเชื้อเชิญผู้คนให้มารวมตัวกันที่บ้านหนึ่งบ้านใด เพื่อที่จะได้ละหมาดวันศุกร์นั้น ไม่อนุญาตให้กระทำ เช่นเดียวกันกับการนำละหมาดวันศุกร์ให้กับคนในครอบครัว ก็ไม่อนุมัติเช่นกัน 

          ขออัลลอฮฺทรงปกปักษ์รักษาแผ่นดินและปวงบ่าวของพระองค์ และโปรดทรงขจัดภัยบะลาอฺนี้ให้หมดสิ้นไปด้วยเถิด 

 

 

-เชค มุฮัมมัด สอี๊ด ร็อซลาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

     " หากท่านพบว่าอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ประทานสิ่งที่ผู้เป็นบ่าวปรารถนาในดุนยา ทั้งๆ ที่เขายังคงฝ่าฝืนต่อพระองค์แล้ว แท้ที่จริง มันคือการลงโทษอย่างเป็นลำดับ"

 

และท่านก็อ่านดำรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ว่า :

 

     "ครั้นเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนให้รำลึกในสิ่งนั้น  เราก็เปิดให้แก่พวกเขาซึ่งบรรดาประตูของทุกสิ่ง

     จนกระทั่งเมื่อพวกเขาระเริงต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับ เราก็ลงโทษพวกเขาอย่างกะทันหัน แล้วทันใดนั้นพวกเขาก็หมดหวัง" 

(อัล-อันอาม 44)

(บันทึกโดยอิมาม อะฮฺมัด อิมามอัลอัลบานีย์ ระบุว่า ศ่อเฮี๊ยะฮฺในอัศศ่อฮีฮะฮฺ 412)

 

          คือ ได้รับเนี๊ยะมะฮฺมากมาย  ทั้งๆ ที่ยังทำผิดอยู่ แต่พระองค์ก็ยังคงประทานให้ จนทำให้คนผู้นั้นหลงลืม การขอบคุณ และการขออภัยโทษ ต่อพระองค์ นึกคิดเองว่าสิ่งที่ตนได้รับเป็นความดี  เป็นความโปรดปรานจากพระองค์  แต่ความจริงแล้ว คือ การประวิงเวลา และเก็บสะสมความผิดเอาไว้ สำหรับการลงทัณฑ์อันสาสม

ที่มา : http://goo.gl/jsLgEF

         ผู้เป็นบ่าวสมควรต้องรู้ว่า เมื่อความทุกข์ยากมาประสบกับเขาอย่างต่อเนื่องเป็นเนืองนิจ สิ่งนี้จะไม่สามารถคลี่คลายหายไปได้ นอกจากด้วยกับการกลับเนื้อกลับตัว หวนคืนสู่ผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงปรานีเท่านั้น

 

          และเมื่อความโปรดปราน (เนี้ยะมัต)ถูกประทานมาให้แก่บ่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่เขายังคงอยู่ในการทำผิดฝ่าฝืนต่อพระองค์ เขาก็จงระวังตัวเอาไว้ให้ดี เพราะแท้จริงแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ คือ "อัลอิสติดรอจญ์"(การประวิงเวลาในการเอาผิดไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มปริมาณในการลงโทษนั่นเอง)