สำหรับผู้หญิงของพวกท่าน
  จำนวนคนเข้าชม  2531

สำหรับผู้หญิงของพวกท่าน

 

อุมมุอัฟว์ แปลเรียบเรียง

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

     "คนสามจำพวกที่พวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์เป็นอันขาด ได้แก่: อัดดัยยูซ อัรริจญ์ละฮฺในหมู่สตรี และผู้ที่ดื่มสุราเป็นอาจิณ" 

     บรรดาศ่อฮาบะฮฺกล่าวถามขึ้นว่า : "ท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺครับ พวกที่ดื่มสุราอยู่เป็นนิจนั้นเรารู้จักดี 

     แต่อัดดัยยูซ** หมายถึงอะไรหรือครับ?"

     ท่านตอบว่า : คือ คนที่ไม่สนใจว่าใครจะเข้าไปยังครอบครัวของเขา 

     ท่านได้รับคำถามอีกว่า : “แล้วอัรริจญ์ละฮฺในหมู่สตรีคืออะไรครับ?” 

     ท่านตอบว่าคือสตรีที่ทำตนเลียนแบบบุรุษ

(บันทึกโดย อิมามอัฏฏ่อบะรอนีย์)

     ** อัดดัยยูซ ยังหมายรวมถึง ชายที่ไม่หึงหวงหญิงในการดูแลของตน ปล่อยปละละเลย ไม่ดูแลใส่ใจ จนพวกเธอกระทำผิดหรือเสี่ยงที่จะกระทำผิด ไม่ห่วงเกียรติและศักดิ์ศรีของเธอ ปล่อยให้แต่งกายไม่เรียบร้อย ปล่อยให้ออกนอกบ้านปะปนกับชายอื่นโดยไม่จำเป็น ปล่อยให้ทำในสิ่งที่ผิดกับหลักการโดยไม่ว่ากล่าวตักเตือน ฯลฯ (-ผู้แปล-)

 

 

- ท่านอะลี บิน อบีฏอลิบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

เหล่าบุรุษทั้งหลาย พวกท่านไม่ละอาย ไม่หึงหวงกันบ้างเลยหรือ

ท่านปล่อยให้ผู้หญิงของท่าน อยู่ท่ามกลางบรรดาผู้ชาย

ปล่อยให้เธอจ้องมองพวกเขา และปล่อยให้พวกเขาจ้องมองเธอ !

 

أما تغارون أن تخرج نساؤكم ؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج 

 

ท่านทั้งหลายไม่ละอายไม่หึงหวงกันบ้างหรือ ที่ปล่อยให้ผู้หญิงของพวกท่านพากันออกมา ?

ฉันได้รู้มาว่า ผู้หญิงของพวกท่านออกมาตามท้องตลาด พวกเธอต้องมาปะปนกับชายที่หยาบคายก้าวร้าว

(บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด)

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ยิ่งผู้หญิงมั่นคงอยู่ในศาสนา และมีมารยาทที่เพียบพร้อมมากเท่าใด 

เธอก็จะยิ่งเป็นที่รัก และมีบั้นปลายที่ปลอดภัย 

หญิงที่มีศาสนา จึงหมายถึง หญิงที่ดำรงมั่นคงอยู่ในคำบัญชาของอัลลอฮฺ 

รักษาสิทธิต่างๆ ของสามีและลูก และรักษาทรัพย์สินของเขา 

สนับสนุนช่วยเหลือเขาในการภักดีเชื่อฟังอัลลอฮฺ 

หากเขาหลงลืม เธอจะคอยกระตุ้นเตือนเขา 

หากเขาเฉื่อยชา เธอจะช่วยทำให้เขากระฉับกระเฉง 

และหากเขาโมโหโกรธเคือง เธอจะทำให้เขาสบายใจ หายโกรธ

 

 

-เชค ฟัรกู๊ส ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

"وما أحسنت إلى زوجها أبدًا من أساءت إلى والديه وأقاربه".

 

ภรรยาที่ประพฤติไม่ดีต่อบุพการีของสามี ตลอดจนเครือญาติของสามี

จะยังไม่ถือว่าเธอเป็นหญิงที่ประพฤติปฏิบัติดี ต่อสามีของเธอเป็นอันขาด

 

 

- เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ประชาชาตินี้จะยังคงอยู่ในความดีงาม ตราบใดที่พวกเขายังคงใส่ใจให้ความสำคัญ กับการปกปิดผู้หญิงของพวกเขาให้มิดชิด และให้ความสำคัญกับการรักนวลสงวนตัวของพวกเธอ 

     และหากพวกเขาปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้แล้ว ย่อมเท่ากับเป็นการประกาศต้อนรับความชั่วร้ายเลวทราม ขออัลลอฮฺทรงปกป้องคุ้มครองด้วยเถิด

 

 

*************************