ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 9
  จำนวนคนเข้าชม  289

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 9

อุมมุอัฟว์ แปลเรียบเรียง

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

แท้จริงอัลลอฮฺจะประทานญาณวิสัย(ความสามารถในการหยั่งรู้) ให้แก่ผู้มีความยำเกรงต่อพระองค์

ให้เขาใช้มันในการจำแนกแยกแยะ กระทั่งในหมู่ผู้คน 

เพียงแค่มองเห็นคน เขาก็รู้ได้ทันทีว่า เป็นคนโป้ปด หรือ มีสัจจะ เป็นคนดี หรือคนไม่ดี 

 

 

- เชค ซอและห์ อัลอุศ็อยมีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

มนุษย์ถูกทดสอบด้วยกับเรื่องที่เป็นเท็จ เรื่องที่ไม่ถูกต้อง

เพื่อที่จะได้รู้จักกับความประเสริฐของความจริง ความถูกต้อง และความมีเกียรติของมัน 

และเพื่อที่จะได้จำแนก แยกแยะระหว่าง ผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือความจริง กับผู้คอยสนับสนุนช่วยเหลือความเท็จ 

ดังนั้น ฝ่ายหนึ่ง จึงคือฝ่ายที่ได้พำนักอยู่ในสรวงสวรรค์ และอีกฝ่ายหนึ่ง คือฝ่ายที่พำนักอยู่ในเปลวเพลิงอันลุกโชน

 

 

-ท่านอั๊บบ๊าด อิบนุ อั๊บบ๊าด ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺ เพราะแท้จริง พวกท่านกำลังอยู่ในยุคที่ 

ความยับยั้งชั่งใจในการทำผิดบาปช่างเปราะบาง

ความนบนอบอ่อนน้อมต่อพระเจ้า ช่างลดน้อยร่อยหรอลง

และผู้ที่แบกวิชา คือ ผู้ที่บ่อนทำลายความรู้เสียเอง

 

 

-เชค อัลอัลบานีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ศาสนา ไม่ใช่การใช้สติปัญญา หรือความรู้สึก หากแต่คือการดำเนินตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ในคัมภีร์ของพระองค์

และปฏิบัติตามบทบัญญัติของร่อซู้ลของพระองค์ ที่ปรากฏในแนวทางและในฮะดีสของท่าน

 

 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

เราอยู่ในยุคที่..ฟิตนะฮฺ (ความสับสนวุ่นวาย) กระหน่ำซัด ถาโถมเข้ามา

ภัยพิบัติและบททดสอบต่างๆ นานา ติดตามมาระลอกแล้วระลอกเล่า

และสาเหตุของฟิตนะฮฺโดยรวมแล้ว มาจากสองเรื่องด้วยกัน ก็คือ เพราะ..รู้น้อย และเพราะ..ด้อยความอดทน

 

 

-เชค อับดูรร้อซซ้าก อัลบัดร์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

ชัยฏอนจะศึกษาเรียนรู้หัวใจมนุษย์ ว่าสิ่งใดกันที่หัวใจกำลังโน้มเอียงเข้าหา

 

 

- อิมาม อิบนิล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

แท้จริงแล้ว การรักในวิชาความรู้ และแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้นั้น คือรากฐานของการฏออะฮฺทั้งมวล

ส่วนการรักดุนยา เงินตรา และแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น คือรากฐานของความชั่วช้าเลวทรามทั้งมวล

 

 

-ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

อย่าประหลาดใจไปเลยว่า ทั้งๆ ที่มีหลักฐานยืนยันความถูกต้องอยู่มากมาย แต่หลายคนกลับถูกปิดบังไม่รับรู้

หลักฐานแห่งความถูกต้องมีปรากฏมากมายจริงอยู่ แต่อัลลอฮฺจะทรงนำทางสู่หนทางที่เที่ยงตรง เฉพาะแต่ผู้ที่พระองค์ประสงค์เท่านั้น

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

พึงทราบเถิดว่า ดุนยานี้เป็นเพียงสิ่งเพลิดเพลินอันน้อยนิด รวดเร็วในการดับสูญ เร่งรุดในการทรุดโทรม

พวกท่านทั้งหลาย พึงวิงวอนขอความหนักแน่นมั่นคงในความจริง ความถูกต้องต่ออัลลอฮฺ จนกว่าชีวิตจะหาไม่เถิด

 

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘