ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 14
  จำนวนคนเข้าชม  96

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 14

 

แปลเรียบเรียง อุมมุอัฟว์

 

-อิมาม อิบนิ กะษีร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

" และจงกำชับครอบครัวของเจ้าให้ละหมาด และจงอดทนต่อการนั้น เราไม่ได้ขอปัจจัยจากเจ้า เราต่างหาก ที่จะให้ปัจจัยแก่เจ้า"

(ฏอฮา : 132)

     เมื่อท่านดำรงรักษาการละหมาด ริสกีจะมาหาท่าน อย่างที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย

 

 

-ท่านฮาติม อัลอะศ็อม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     4 ประการที่จะขจัดความอิจฉาริษยาออกไป จากหมู่พี่น้อง คือ ช่วยเหลือสนับสนุนด้วยแรงกาย แสดงความอ่อนโยนด้วยคำพูด ปลอบใจด้วยทรัพย์สินเงินทอง และขอดุอาอฺให้ยามลับหลัง

 

 

- อัลอัลลามะฮฺ อัสสะอฺดีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

"และบรรดาผู้ซึ่งไม่เป็นประจักษ์พยานในการเท็จ"

(อัลฟุรกอน 72)

     ไม่ต้องสงสัยเลยว่า งานรื่นเริงของพวกมุชริกีนนั้น คือสิ่งเท็จและหลงผิด ซึ่งเราถูกกำชับไม่ให้เข้าร่วม

     อายะฮฺนี้หมายรวมถึงการห้ามไม่ให้เป็นสักขีพยานในการเท็จ ทั้งในคำพูดและการกระทำที่ต้องห้าม ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ งานรื่นเริงของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั่นเอง

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ความเจ็บปวด และความยากลำบากที่มี...อาจเป็นความดีและความเมตตา

...อาจเป็นความเที่ยงธรรมและการมีวิทยปัญญา

...อาจเป็นการฟื้นฟูแก้ไขและปรับเปลี่ยน เพื่อเตรียมพร้อมรอรับสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา

...และอาจเป็นการผลักไสความเจ็บปวดที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่า ให้ผ่านพ้นไปก็เป็นได้

 

 

- ท่านอาลี บิน อบีฏอลิบ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

     เมื่อใดที่กลุ่มผู้ตั้งมั่นอยู่บนความจริง ความถูกต้อง นิ่งเงียบกับ(แนวทาง)ที่หลงผิด กลุ่มผู้หลงผิดก็จะพลอยนึกคิดไปเองว่า พวกเขาอยู่บนความถูกต้อง

 

 

-เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

หากบรรดาผู้อยู่บนความจริง ความถูกต้องนิ่งเฉยต่อการชี้แจงความจริงความถูกต้อง

เหล่าผู้กระทำผิดก็จะยังคงทำผิดอยู่ต่อไป และคนอื่นๆ ก็จะลอกเลียนแบบในการกระทำของพวกเขา

บาปที่ปกปิดความจริงไว้กับตัว ก็อาจย้อนกลับมาหาบรรดาผู้ที่เงียบเฉยนิ่งดูดาย

 

 

สลัฟบางท่านกล่าวไว้ว่า  อย่าได้ครุ่นคิดใน 3 สิ่งต่อไปนี้

 

     1. อย่าคิดเรื่องความจน เพราะจะทำให้ยิ่งกังวล ยิ่งกลุ้มใจ และยิ่งเพิ่มความอยากได้ใคร่มีในตัวของท่าน

     2. อย่าคิดแต่เรื่องอธรรมของคนที่กลั่นแกล้งรังแกท่าน  เพราะจะยิ่งทำให้หัวใจของท่านหยาบกร้านแข็งกระด้าง ยิ่งเพิ่มความเคียดแค้น และทำให้ความโกรธเกลียดชิงชังยังคงอยู่ต่อไป

     3. อย่าคิดว่าจะยังมีชีวิตอยู่ในดุนยาอีกยาวไกล เพราะท่านจะยิ่งชอบการสะสมให้มากขึ้น และยิ่งทำให้เวลาชีวิตสูญไปอย่างไร้ค่า และยิ่งผัดวันในการทำดีอยู่ร่ำไป

 

 تنـبيـه الغـافليـن [ ص_٥٧٢ ] 

 

 

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒