ความดีของการเข้าใจศาสนา
  จำนวนคนเข้าชม  2352

ความดีของการเข้าใจศาสนา

 

เรียบเรียงโดย อิสมาอีล กอเซ็ม 

 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮผู้อภิบาลแห่งสากลโลก 

           ความรู้คือสิ่งที่มีคุณค่าของมนุษย์เรา แต่สิ่งที่มีคุณค่าอาจจะไม่มีคุณค่าเมื่อเราไม่ได้เห็นความสำคัญของมัน  ในยุคของท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในยุคก่อนที่อิสลามจะถูกส่งมาให้ท่านนบี ในยุคนั้นเต็มไปด้วยกับความงมงาย ที่ชาวอาหรับยึดถือมานาน ประเพณีความเชื่อที่ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้ แม้ว่าความเชื่อเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต  อัลลอฮฺได้เลือกท่านนบี มูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ได้เป็นรอซูลที่รับสาสน์จากพระองค์ มาเผยแผ่แก่มวลมนุษยชาติ 

 

          ท่านนบี ได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกับ การเชิญชวนผู้คนให้มาสนใจตื่นตัวในเรื่องวิชาความรู้  สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า การจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่การรณรงค์ส่งเสริมเรื่องของความรู้  อัลลอฮฺได้ประทานอัลกุรอ่านอายะห์แรกๆ เริ่มต้นด้วยกับการเรียกร้องมาสู่ความรู้ 

 

ٱقۡرَأۡ  بِٱسۡمِ  رَبِّكَ  ٱلَّذِي  خَلَقَ  

1. จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด

 

خَلَقَ  ٱلۡإِنسَٰنَ  مِنۡ  عَلَقٍ  

2. ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด

 

ٱقۡرَأۡ  وَرَبُّكَ  ٱلۡأَكۡرَمُ  

3. จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง

 

ٱلَّذِي  عَلَّمَ  بِٱلۡقَلَمِ  

4. ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา

 

عَلَّمَ  ٱلۡإِنسَٰنَ  مَا  لَمۡ  يَعۡلَمۡ  

5. ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้

 

          นี่คือหลักฐานที่อัลลอฮฺได้ประทานอัลกุรอ่าน ที่เรียกร้องมาสู่วิชาความรู้ และความรู้ที่สำคัญก่อนสิ่งอื่นๆ ก็คือ รู้จักพระเจ้าผู้ทรงสร้าง  และอัลลอฮฺได้สอนมนุษย์ได้รู้จักปากกา ก็คือ จากจดบันทึกวิชาความรู้ เพื่อที่จะไม่ทำมนุษย์หลงลืม และการบันทึกความรู้ จะก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้คนมากมาย เหมือนคัมภีร์อัลกุรอ่านที่ได้รับการรักษา มาจนถึงปัจจุบันนอกจากการรักษาด้วยการท่องจำ ก็ได้รับการจดบันทึกด้วย  ดังนั้น การตื่นตัวเรื่องวิชาความรู้นั้น คือจุดเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้น  

 

          แต่สังคมมนุษย์จะดีได้นั้น มนุษย์ต้องมีความรู้ในหลักศรัทธาที่ถูกต้อง  หมายถึงต้องมีความรู้ในศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง  การขาดความรู้ในศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง มิอาจจะทำให้สังคมดีได้ เพราะเราจะเห็นประเทศที่มีความรู้ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีความเจริญในทุกๆด้าน แต่พวกเขากลับไม่มีหลักความเชื่อในเรื่องของพระเจ้า เราจะเห็นได้ว่า ประเทศที่เจริญเหล่านั้น จะมีคนที่ไร้บ้าน  คนชราถูกทอดทิ้ง อาชญากรรม การทำร้ายร่างกาย การคอรัปชั่นเงินของแผ่นดิน  และอีกมากมายที่เป็นปัญหาสังคม  

 

           ดังนั้นแม้มนุษย์จะมีความเจริญมากสักเพียงใด ชีวิตมนุษย์จำเป็นที่จะต้องมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องในการเชื่อต่อพระเจ้า  การที่คนไม่ได้เลื่อมใสในหลักการอิสลาม หรือตำหนิอิสลาม ก็เนื่องจากเขารับความรู้ในอิสลามที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการศึกษาของคนเหล่านั้นไม่ถูกต้อง จนนำไปสู่การเข้าใจอิสลามที่ไม่ถูกต้อง 

 

          และการแสดงออกของมุสลิมที่เข้าใจศาสนาที่ไม่ถูกต้อง เมื่อบุคคลที่เห็นการกระทำของมุสลิม จะเข้าใจว่าเป็นคำสอนของอิสลาม  เช่น คนที่มีใจอคติต่ออิสลาม เมื่อให้เขาพูดศาสนาอิสลาม เขาก็พูดอิสลามในทางที่เสียหาย เพราะเขาพูดไปตามความเข้าใจที่ผิดของพวกเขา  ดังนั้นการศึกษาหาความเข้าใจในศาสนา เป็นที่มาของความดีทั้งหมด  เหมือนที่รอซูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า 

 

من يرد الله به  خيرا يفقه في الدين 

 

ใครที่อัลลอฮฺประสงค์ให้เขาได้รับความดี อัลลอฮฺจะให้เขาเข้าใจในศาสนา

 

     ขออัลลอฮฺได้โปรดประทานความรู้และความเข้าใจในศาสนา