ประโยชน์จากการอ่านอัลกุรอ่าน
  จำนวนคนเข้าชม  10691

ประโยชน์จากการอ่านอัลกุรอ่าน

 

อุมมุอัฟว์ แปลเรียบเรียง

 

     รายงานจากท่าน สะฮัล อิบนุ สะอฺด์ อัซซาอิดีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า : วันหนึ่งท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ออกมาหาพวกเราซึ่งกำลังอ่านอัลกุรอานกันอยู่

      ท่านกล่าวว่า : "อัลฮัมดุลิลลาฮฺ คัมภีร์ของอัลลอฮฺมีเพียงหนึ่งเดียว ขณะที่ในหมู่พวกท่าน มีทั้งผิวแดง ผิวขาวและผิวดำ (คือ มีทั้งที่เป็นอาหรับและไม่ใช่ชาวอาหรับ ) พวกท่านทั้งหลายจงอ่านไปเถิด (ตามแต่ที่พวกท่านสามารถที่จะอ่าน) เพราะทั้งหมดล้วนดีทั้งนั้น (ได้รับภาคผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ แม้จะไม่ชัดถ้อยชัดคำก็ตาม)

     จงอ่านอัลกุรอาน ก่อนที่จะมีกลุ่มชนที่จัดระเบียบการอ่าน ประหนึ่งจัดระเบียบลูกศร* เขารีบร้อนจะได้สิ่งตอบแทน  ( หวังผลตอบแทนในดุนยา)โดยไม่รอการตอบแทนที่ล่าช้าออกไป" ( ผลตอบแทนในโลกอาคิเราะฮฺ)

(บันทึกโดย อิมาม อบูดาวู้ด) 

 

     * การอ่านที่มีการกำหนดเสียงสูงเสียงต่ำประหนึ่งโน้ตดนตรี และมีความเข้มงวดกับตัจวี้ดจนเลยเถิด (ผู้แปล) อนึ่ง ฮะดีษนี้ชี้ให้เห็นว่า 

     -ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ชอบการอ่านอัลกุรอานที่ง่ายดาย สะดวกสบาย

     - ท่านสั่งใช้ให้บรรดาศ่อฮาบะฮฺอ่านตามที่แต่ละคนถนัด

     - ท่านชื่นชมพวกท่านเหล่านั้นที่ไม่ฝืนบังคับตัวเองจนเกินความสามารถ

     - ท่านไม่ได้สอนเรื่องตัจวี้ด หรือ เรื่องฐานกำเนิดเสียงอักษรแต่อย่างใด  แน่นอนหากเรื่องนี้มีความจำเป็นหรือเป็นเรื่องที่ดีแล้วพวกท่านเหล่านั้น ต้องรีบรุดทำมาก่อนล่วงหน้าแล้ว 

      - ฮะดีสนี้ยังเป็นการตำหนิบรรดาผู้ที่บังคับเคี่ยวเข็ญในการอ่านให้ถูกตัจวี้ด และลงลึกในเรื่องของการออกเสียงอักขระจนเกินพอดี

https://al-maktaba.org/book/8573/528#p1

ที่มา : كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة

 

 

ท่านอัลเคาว้าส ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ฉันบอกกับตัวเองว่า จิตวิญญาณเอ๋ย เจ้าจงอ่านอัลกุรอาน ราวกับเจ้าได้ยินอัลกุรอานจากอัลลอฮฺ

ในขณะที่พระองค์กำลังมีพระดำรัสอยู่เถิด เมื่อนั้น อรรถรสความหวานหอมแห่งถ้อยคำย่อมบังเกิด

 

 

-อิมาม อัลบุคอรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ผู้ที่จะได้พบกับรสชาติของอัลกุรอาน มีแต่ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลกุรอานเท่านั้น

 

 

- อิมาม อิบนุ กุตัยบะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     จงสดับฟังคัมภีร์ของอัลลอฮฺ โดยที่มีหัวใจและความเข้าใจร่วมอยู่ ไม่ใช่ขณะที่หัวใจหลงลืมเผลอไผล

     ดังกล่าวนี้ ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นตัวขัดขวางการได้อรรถรสจากอัลกุรอาน

     นั่นคือ หัวใจที่เผลอเรอ และห่างหายจากการทำความเข้าใจ ใคร่ครวญและพินิจพิจารณาในสิ่งที่ถูกกล่าวออกมา

     ดังนั้น เมื่อมีสิ่งที่ทำให้ส่งผลต่อจิตใจ หมายถึง เมื่อมี (เสียง) อัลกุรอานปรากฏขึ้น

     - มีที่รองรับที่เตรียมพร้อม หมายถึง  มีหัวใจที่ยังคงมีชีวิตจิตใจ

     - มีเงื่อนไขครบถ้วน  หมายถึง มีการสดับฟังอย่างตั้งใจ

     - ไร้สิ่งกีดขวาง หมายถึง ปราศจากหัวใจที่วุ่นวายอยู่กับสิ่งอื่น เผลอสติอยู่กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากความหมายที่สื่อสาร และหันเหออกไปอยู่กับเรื่องอื่นๆ 

     - เมื่อนั้น จะบังเกิดผล หมายถึง การได้รับประโยชน์และได้ข้อคิดในการอ่านอัลกุรอาน

     (จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบทั้งหมดดังที่กล่าวมา-ผู้แปล-)

 

 

- อิมาม อัลฮาซัน อัลัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ท่านทั้งหลายพึงแสวงหาความหวานชื่นรื่นรมย์ใน 3 ประการนี้เถิด

ในการละหมาด

ในการรำลึกถึงอัลลอฮฺ 

และในการอ่านอัลกุรอาน

     หากว่าท่านทั้งหลายได้พบเจอกับมัน แต่หากไม่สามารถพบเจอกับความรื่นรมย์ใน 3 ประการนี้ได้ พึงทราบเถิดว่า ประตู (แห่งความหวานชื่นรื่นรมย์หัวใจนั้น)ได้ถูกปิดผนึกไปเรียบร้อยแล้ว

 

 

- ท่านอัชชะอฺบีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

คนที่อ่านอัลกุรอานเขาจะไม่เลอะเลือน ฟั่นเฟือน

 

 

-ท่านอับดุลมาลิก อิบนิ อุมัยรฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ผู้ที่มีสติปัญญายั่งยืนมั่นคงที่สุด คือ ผู้ที่อ่านอัลกุรอาน

       หมายถึง หากอัลลอฮฺทรงโปรดให้เขามีอายุยืนยาว เขาจะไม่ประสบกับสิ่งที่คนทั่วไปต้องเป็นกัน นั่นคือ ความเลอะเลือนของสติปัญญา

     ดังที่ท่านอัชชะอฺบีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ ได้กล่าวว่า: " ใครที่อ่านอัลกุรอาน เขาจะไม่เลอะเลือน ฟั่นเฟือนในยามชรา"

 

 

-เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดรฺ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่อัลลอฮฺทรงให้เกียรติเขา ให้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้อ่านอัลกุรอาน

 

 

 ๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔