ก่อนรอมาฎอนจะมาถึง....
  จำนวนคนเข้าชม  111

ก่อนรอมาฎอนจะมาถึง....

 

เพจวันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

-ท่านอัมรฺ อิบนิ ก็อยซฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     เมื่อเข้าเดือนชะอฺบาน ท่านจะปิดกิจการของท่าน และเต็มที่กับการอ่านอัลกุรอาน

     ท่านกล่าวไว้ว่า : ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจงมีแด่..คนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน

 

 

-เชค อับดุลลอฮฺ อัลบะอีย์ญาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

พวกท่านจงต้อนรับเดือนแห่งการเตาบะฮฺ (กลับเนื้อกลับตัว) 

♦ ด้วยกับการเตาบะฮฺ

♦ ต้อนรับเดือนแห่งความใจบุญสุนทาน

♦ ด้วยกับความใจบุญสุนทาน

♦ ต้อนรับเดือนแห่งอัลกุรอาน

♦ ด้วยกับการอ่านอัลกุรอาน

♦ ต้อนรับเดือนแห่งดุอาอฺด้วยกับการขอดุอาอฺ

♦ ต้อนรับเดือนแห่งการภักดีเชื่อฟัง

♦ ด้วยกับการเชื่อฟังปฏิบัติตาม

♦ และต้อนรับเดือนแห่งความเมตตา ด้วยการมีเมตตา

          ปวงบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย หัวใจต้องอาศัยการหมั่นฝึกฝนและการพัฒนาอยู่เสมอ และสถานะอันสูงส่งจะมีขึ้นได้ ต้องอาศัยบันไดและพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อไต่เต้าไปถึง และสิ่งที่ดีที่สุดที่มีส่วนช่วยในการฎออะฮฺ และเป็นวิธีในการต้อนรับรอมฎอนที่ดีที่สุดนั่นก็คือ

"การขอลุแก่โทษ กลับเนื้อกลับตัว"  และให้คำมั่นสัญญาครั้งใหม่กับอัลลอฮฺด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เด็ดเดี่ยวจริงจัง

          เพราะการหลุดพ้นจากความผิดบาปทั้งมวลนั้น ต้องอาศัยความมานะอุตสาหะ อาศัยการทำดี และต้องอาศัยตัวช่วยที่จะทำให้ยืนหยัดมั่นคง การขัดเกลาจิตใจ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

      อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

และพวกเจ้าจงขอลุแก่โทษกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮฺเถิด โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ 

(อันนูร /31)

(ส่วนหนึ่งจากคุตบะฮฺมัสยิดอันนะบะวีย์)

 

 

     มีผู้ถามท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺว่า : พวกท่านต้อนรับรอมฎอนกันอย่างไร? 

     “เราทุกคนไม่บังอาจต้อนรับฮิลาล (เดือนเสี้ยวอันเป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นรอมฎอน) โดยที่ในใจของเรายังมีผงธุงลีแห่งความอิจฉาริษยาพี่น้องมุสลิมหลงเหลืออยู่

 

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

พึงใส่ใจให้ความสำคัญกับการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

เพื่อให้รอมฏอนมาเยือนท่าน ในสภาพที่ท่านบริสุทธิ์ปราศจากจากความผิด

ที่อัลลอฮฺอาจทรงลบล้างความผิดบาปออกไปจากตัวท่าน อันเนื่องมาจากการสำนึกผิดกลับตัว

จากนั้น ให้ตั้งใจอย่างแน่วแน่จริงจัง ในการดำรงตนอย่างมั่นคง (ในการปฏิบัติภารกิจ) ในเดือนรอมฎอน

 

 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยะมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

อิสติฆฟ้าร ( การขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ)เป็นการทำให้บ่าวหลุดออกจากการกระทำที่มิชอบ สู่การกระทำที่ชอบที่ควร 

จากการงานที่บกพร่องสู่การงานที่สมบูรณ์ และยกฐานะของบ่าวจากสถานะที่ต่ำต้อย สู่สถานะที่สูงส่งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

 

 

๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓