ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 23
  จำนวนคนเข้าชม  165

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 23

 

เพจวันละหนึ่งความคิด......แปลเรียบเรียง

 

- อิมาม อันนะวะวีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

บุคคลสามประเภทที่ดุอาอฺของพวกเขาจะไม่ถูกตีกลับ (ถูกปฏิเสธ)  คือ

- ผู้ถือศีลอดจนกระทั่งละศีลอด 

- ผู้นำที่ยุติธธรรม 

- และดุอาอฺของผู้ถูกอธรรม

 อัลลอฮฺจะทรงยกดุอาอฺนั้นขึ้นเหนือก้อนเมฆ และจะทรงให้ประตูแห่งฟากฟ้าเปิดออกเพื่อรับดุอาอฺนั้น 

และอัลลอฮฺจะตรัสว่า : ด้วยเกียรติของข้า ข้าจะช่วยเหลือเจ้าอย่างแน่นอน แม้จะอีกสักพักก็ตาม 

(บันทึกโดย อิมามอัตติรมิซีย์ )

     ส่งเสริมให้ผู้ที่ถือศีลอดขอดุอาอฺตั้งแต่เริ่มวัน จนถึงท้ายวัน เพราะเขาคือ ผู้ที่ได้ชื่อว่า "ผู้ถือศีลอด"ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     แท้จริง หนึ่งในดุอาอฺที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งก็คือ

اللَّهُمَّ إنَّي أَسْألُكَ عَزيمة على الرُشْد  والغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، 

 والفَوْزَ بالجَنَّةِ، والنَّجاةَ مِنَ النَّارِ

      "ข้าแต่อัลลอฮฺ ข้าพระองค์วอนขอความตั้งมั่น แน่วแน่ ในหนทางที่ถูกต้องจากพระองค์

     วอนขอส่วนแบ่งจากคุณความดีในทุกรูปแบบ และวอนขอต่อพระองค์ให้ได้รับชัยชนะด้วยกับสรวงสวรรค์ และรอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิด"

-เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

     ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ  ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ และขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากอัลลอฮฺทรงโปรดให้ท่านได้ขอดุอาอฺ บทนี้แล้วละก็จะไม่หลงเหลือคุณความดีใดๆ อีก แม้สักความดีเดียว นอกจากท่านจะได้รับความดีเหล่านั้น และท่านจะได้รับชัยชนะด้วยกับความดีเหล่านั้น

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

พี่น้องทั้งหลาย ความประเสริฐต่างๆ ที่จะได้รับจากการถือศีลอดนั้น ย่อมไม่มีทางจะไปถึงสถานะนั้นได้

นอกเสียจากผู้ที่ถือศีลอดจะต้องดำรงตนให้อยู่ในกฏเกณฑ์ธรรมเนียมปฏิบัติ ของการถือศีลอดอย่างแท้จริง

ดังนั้น พวกท่านจงเพียรพยายามพิถีพิถันในการถือศีลอดของพวกท่าน

และรักษาขอบเขตข้อจำกัดต่างๆ ในการถือศีลอด อย่างดีเถิด

และจงสำนึกผิด กลับเนื้อกลับตัวในข้อบกพร่องต่างๆ ของพวกท่าน ที่มีในการถือศีลอดเถิด

 

 

- อิมาม อิบนุ้ล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

จงชั่งตวงผลงานของพวกท่านในเดือนนี้ด้วยตาชั่ง และจงซื้อชัยชนะจากเดือนนี้ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความดีงาม

หากพวกท่านไม่สามารถ..ก็จงวอนขอต่อผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลเสมอ แน่นอนพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือแล้ว

เพราะ  "เดือนรอมฎอน คือ เดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน"

 

 

- เชค ซอและห์ อัลเฟาซาน หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

สวรรค์ ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาด้วยความเกียจคร้าน การนอนหลับ และด้วยการพักผ่อนหย่อนใจแต่อย่างใด

หากแต่คือสิ่งที่จะได้มา ด้วยความเหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลียเมื่อยล้า ในการทำคุณงามความดี

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

โรคต่างๆ ที่ผสมปนเปอยู่ในหัวใจ คือโรคที่เกิดจากชุบฮาต (ข้อคลุมเคลือ) และชะฮะวาต (ตัณหา,อารมณ์ปรารถนา)

และอัลกุรอาน คือ ยาบำบัดรักษาโรคทั้งสองชนิดนั้น

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

การอ่านอัลกุรอานมีผลกับโรคที่อยู้ในหัวใจ  เช่นเดียวกับที่น้ำผึ้งมีผลกับโรคที่อยู่บนร่างกาย

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ทุกครั้งที่มนุษย์ได้ใคร่ครวญอัลกุรอานอันยิ่งใหญ่ และได้รำลึกถึงสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอาน

บะรอกัตแห่งอัลกุรอานจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขา ในการงานของเขา ในความเชื่อมั่นของเขา และในทุกสภาพของเขา

 

 

 

๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒