ถ้อยคำตักเตือน...ครอบครัว ลูก ผู้หญิง
  จำนวนคนเข้าชม  1171

ถ้อยคำตักเตือน...ครอบครัว ลูก ผู้หญิง

 

แปลเรียบเรียง...เพจวันละหนึ่งความคิด

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

คนที่ทำดีกับพ่อแม่ ลูกของเขาก็จะทำดีกับเขา

คนที่เนรคุณพ่อแม่ ลูกของเขาก็จะเนรคุณเขา

     เพราะผลลัพท์ขึ้นอยู่กับการกระทำ ปฏิบัติตนอย่างไร เขาก็จะถูกปฏิบัติเยี่ยงนั้น

     อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดให้สิทธิของบิดามารดา อยู่ในสถานะที่ยิ่งใหญ่สูงส่ง โดยที่พระองค์ได้ทรงกำหนดให้การปฏิบัติในสิทธิของท่านทั้งสอง อยู่รองลงมาจากการปฏิบัติในสิทธิของพระองค์ ซึ่งรวมถึงสิทธิของนบีของพระองค์ صلى الله عليه وسلمด้วย

     พระองค์ได้ตรัสว่า :

"واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا"

"และพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ และอย่าตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์ และจงทำดีต่อบิดามารดา"

     พระองค์ยังตรัสอีกว่า : 

 "أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

"เจ้าจงขอบคุณข้า และบิดามารดาของเจ้า ยังข้าเท่านั้นคือสถานที่กลับไป"

 

 

 

     รายงานจากท่านอนัส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า : ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้ผ่านไปยังผู้หญิงคนหนึ่ง ที่กำลังร้องห่มร้องไห้ (เพราะสูญเสีย) ลูกชายของนางไป

ท่านกล่าวแก่นางว่า :"เธอจงยำเกรงอัลลอฮฺ และจงอดทนเถิด"

นางตอบว่า :"ท่านไม่ได้เผชิญกับสิ่งที่ฉันกำลังประสบอยู่นี่ !!"

อีกรายงานหนึ่งระบุว่า : "ไปให้พ้นเถอะ ท่านไม่ได้เจอเหมือนกับที่ฉันเจอ"

มีผู้บอกกับเธอว่า : "นี่คือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม"

นางจึงไปหาท่าน และนางไม่พบว่าที่ประตูบ้านของท่าน มียามอารักขาอยู่แต่อย่างใด 

นางจึงกล่าวว่า : "โอ้ร่อซูลุ้ลลอฮฺ ฉันไม่รู้จักท่านมาก่อนเลย (นางไม่รู้แต่ต้นว่าผู้ที่สนทนากับนางคือท่านนบี)"

ท่านกล่าวตอบว่า :"แท้จริงแล้ว การอดทนนั้น อยู่ ณ จังหวะแรกที่เผชิญกับบททดสอบ"

(บันทึกโดย อิมามอบูดาวู้ด  3124)

 

 

- เชค ซอและห์ อัลอุศ็อยมีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

พึงทำให้เยาวชนเคยชินกับการได้รับคำชี้แนะตักเตือน สอนพวกเขาให้รู้จักพระเจ้าของพวกเขา

ชี้แจงเยาวชนให้รู้ถึงสิทธิของพระเจ้าของพวกเขา ปลูกฝังอัตลักษณ์แห่งอิสลาม อุปนิสัยของชาวอาหรับ

และมารยาทของผู้มีคุณธรรมให้แก่พวกเขา อย่าได้ดูถูกดูแคลนเยาวชน เพราะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

 

 

- เชค ซอและห์ เฟาซาน อัลเฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

ผู้หญิงที่ทำงานบ้านไปด้วยและฟังอัลกุรอานไปด้วย เธอจะได้รับผลบุญในสองกรณีด้วยกัน

นั่นคือ ผลบุญของการทำงานในบ้าน และผลบุญของการฟังอัลกุรอาน

 

 

- เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เมื่อผู้หญิงทุ่มเทในการปรนนิบัติรับใช้สามี และครอบครัวของเธอ ตระเตรียมข้าวปลาอาหารที่เพียงพอสำหรับพวกเขา แน่นอนว่า เธอกำลังอยู่ในการทำอิบาดะฮฺ เพราะในสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มพูนผลบุญให้กับเธอ หากเธอหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     สำหรับผู้หญิงแล้ว ธุระที่ต้องทำจริงๆ ของพวกเธออยู่ในบ้าน การออกไปหาริสกี การญิฮาด หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องภายนอก ล้วนเป็นหน้าที่สำหรับผู้ชายเท่านั้น

 

 

- เชค อัลอัลบานีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

การแต่งงาน คือ สาเหตุแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย ไม่ใช่สาเหตุแห่งความอัตคัดขัดสน

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ท่านจำเป็นต้องเลือกเฟ้น " ผู้หญิงที่ดี " เพราะผู้หญิงที่ดี จะดีสำหรับท่าน ยิ่งกว่าผู้หญิงที่หน้าตาดี แต่ไม่ใช่ผู้หญิงดี

 

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘