ถ้อยคำปวงปราชญ์ “ลัยละตุ้ลกอร์ด” 
  จำนวนคนเข้าชม  1364

ถ้อยคำปวงปราชญ์ลัยละตุ้ลกอร์ด 

 

เพจวันละหนึ่งความคิด แปลเรียบเรียง

 

 -เชค ซอและห์ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮ-

 

     ลำดับขั้นในการลุกขึ้นละหมาดในคืนอัลก็อดร์ ที่ชอบให้กระทำมีอยู่ 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

1 ) ลุกขึ้นละหมาดตลอดทั้งคืน

2 ) ลุกขึ้นละหมาดในช่วงต้นคืนและท้ายคืน

3 )ลุกขึ้นละหมาดในช่วงท้ายคืนเท่านั้น 

4 ) ลุกขึ้นละหมาดในช่วงต้นคืนเท่านั้น

     หมายถึง หลังจากละหมาดอิชาอฺ ลำดับขั้นที่ถือว่า ประเสริฐที่สุดในการละหมาด(และแสวงหาผลบุญในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ ด้วยการอ่านอัลกุรอาน ขอดุอาอฺ ซิกรุ้ลลอฮฺ หรืออิอฺติก๊าฟ) คือการละหมาดในรูปแบบที่ 1 จากนั้นคือที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ตามลำดับ

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

 

     "ผู้ใดที่ลุกขึ้นยืนละะหมาดในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ ด้วยความศรัทธาและหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ สำหรับเขาจะได้รับการอภัยโทษในความผิดที่แล้วมา"

(บันทึกโดยอิมาม มุสลิม)

 

รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ว่า : 

 

     “ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะขยันขันแข็ง อุตสาหะทุ่มเทในการทำอิบาดะฮฺ (เป็นพิเศษ) ในช่วงสิบคืนสุดท้าย  โดยที่ท่านมิได้ทุ่มเทเช่นนี้ในคืนอื่นๆ 

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

 

- อิมาม อิบนิล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

หากว่าทั้งปีมีคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ อยู่ค่ำคืนหนึ่ง แน่นอนว่า...

ฉันจะลุกขึ้น (ละหมาดในยามค่ำคืน) ตลอดทั้งปี เพื่อให้ได้พบกับค่ำคืนนั้นจะเป็นอะไรไป กับเพียงแค่สิบคืน !!!

 

 

- อิมาม อัลมาวิรดีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ชอบให้ผู้ที่เห็น (เครื่องหมาย) แห่งคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ ปกปิดมันไว้เป็นความลับ 

และขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ ในเรื่องของศาสนาและเรื่องของดุนยา ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

และมั่นใจในพระองค์อย่างแน่วแน่  และสมควรที่จะขอเกี่ยวกับเรื่องศาสนา และเรื่องอาคิเราะฮฺของเขาให้มากเข้าไว้

 

 

- เชค อุบัยดฺ อับดุลลอฮฺ  อัลญาบีรีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

รู้ไว้เถิดว่า ยิ่งเราปกปิดการงานที่ดีเอาไว้มากเท่าใด ผลบุญที่ได้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

ยกเว้นเสียแต่ว่า การเปิดเผยความดีนั้นๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ 

และการที่ใครได้เห็นเครื่องหมายแห่งคืนลัยละตุ้ลก็อดร์  จะเป็นทั้งหมดหรือแค่บางส่วนก็ตาม

การออกมาเปิดเผยประกาศให้คนอื่นรู้ว่าตนเห็นนั้น หาได้นับว่ามีคุณูปการใดๆ ไม่ 

 

 

- ท่านอัฎเฎาะฮ้าก ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ท่านคิดว่าผู้หญิงที่มีน้ำคาวปลา ผู้หญิงมีรอบเดือน คนเดินทางและคนนอนหลับ พวกเขาจะมีส่วนได้ใดๆ ในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์หรือไม่ ?

( ท่านอัฎฎ็อฮฮ้าก ตอบว่า)

     แน่นอน ไม่ว่าใครที่อัลลอฮฺทรงตอบรับการงานของเขา พระองค์จะทรงให้เขามีสิทธิ์ได้รับคุณงามความดีในคืนลัยละตุ้ลก็อดร์ด้วยเช่นกัน

 

 

-อิมาม อิบนิรอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

          พี่น้องที่รัก คนที่สมควรได้รับคุณงามความดีนั้น ขึ้นอยู่กับผลงานที่ถูกตอบรับ หาใช่ขึ้นอยู่กับความมานะพากเพียรไม่ และขึ้นอยู่กับคุณงามความดีของหัวใจ หาใช่การกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ เป็นไปได้ว่าสิ่งที่ได้รับของผู้ลุกขึ้นยืนละหมาด อาจเป็นเพียงแค่การอดหลับอดนอนเท่านั้น

     เพราะ ...

          กี่มากน้อยมาแล้วที่ผู้ลุกขึ้นยืนไม่ได้รับคุณงามความดีใดๆ และกี่มากน้อยมาแล้วที่ผู้นอนหลับใหล กลับเป็นผู้ได้รับความเอ็นดูเมตตา หลับไปโดยที่หัวใจยังคงรำลึก ขณะที่อีกคนลุกขึ้นยืนโดยที่หัวใจยังคงแข็งกร้าวหยาบช้า

 

 

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ได้แสดงความยินดีกับบรรดาศ่อฮาบะฮฺของท่าน เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนว่า :

เดือนรอมฎอน เดือนแห่งความจำเริญ  ได้มาเยือนพวกท่านแล้ว อัลลอฮฺทรงกำหนดให้พวกท่านถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

ในเดือนนี้ประตูสวรรค์ทั้งหลายจะถูกให้เปิดกว้าง ประตูนรกทั้งหลายจะถูกให้ปิดสนิท และมารร้ายทั้งหลายจะถูกพากันล่ามโซ่เอาไว้ 

ในเดือนนี้จะมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งที่ดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือน ใครที่ถูกขัดขวางจากความดีในค่ำคืนนั้น แน่นอนเขาย่อมถูกปิดกั้นจากความดีทั้งมวล

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

     “แท้จริงเดือนนี้ได้มาเยือนพวกท่านแล้ว ในเดือนนี้จะมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งที่ดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือน

     ใครที่ถูกขัดขวางกีดกันจากความดีในค่ำคืนนั้น แน่นอนเขาย่อมถูกกีดกันจากความดีงามทั้งมวล

     และผู้ที่พลาดจากความดีในค่ำคืนนั้น ย่อมมีแต่ผู้ที่ถูกปิดกั้นจากความดีงามเท่านั้น

(อิมามอัลอัลบานีย์ ระบุว่าเป็นฮาดีษฮาซัน)