ยังคง รอมาฎอน ต่อเนื่องตลอดปี
  จำนวนคนเข้าชม  1020

ยังคง รอมาฎอน ต่อเนื่องตลอดปี

 

เพจวันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- เชค อับดุลมุฮฺซิน อัลกอซิม ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

         หนึ่งในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ตะอาลา ก็คือการที่พระองค์ทรงกำหนดให้คุณงามความดีต่างๆ ในเดือนรอมฎอนยังคงมีอยู่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น การอ่านอัลกุรอาน การบริจาคทาน การถือศีลอด การทำอุมเราะฮฺ การขอดุอาอฺ การละหมาดในยามค่ำคืน และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ อันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกำหนดให้บ่าวของพระองค์กระทำอย่างต่อเนื่อง 

        การภักดีเชื่อฟังที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดไป และ ช่วงเวลาในการภักดีที่ยืดยาวออกไปนี้เอง ที่ถือเป็นความสุขของบรรดาคนดี เป็นความรื่นรมย์จิตใจของผู้มีศรัทธา

 

 

-  เชคซอและห์ เฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ 

 

          พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย รอมฎอนได้สิ้นสุดลง หรือเกือบที่จะสิ้นสุดลงแล้ว ขอให้เราตรวจสอบตัวของเราเองในเดือนนี้  ว่าเราได้ทำอะไรเอาไว้ในเดือนอันยิ่งใหญ่นี้บ้าง สำหรับคนที่ทำดีแล้ว ก็ให้สรรเสริญของคุณอัลลอฮฺ  และเพิ่มพูนความดีนี้ให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนใครที่ยังคงละเลยเผลอไผล ขอให้รีบกลับตัวกลับใจ  เพราะแท้จริง อัลลอฮฺทรงตอบรับการกลับเนื้อกลับตัว ของปวงบ่าวของพระองค์  และทรงยกโทษให้ในความผิดทั้งหลายทั้งปวง  

          และอย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮฺเลย   

 

เพราะแท้จริง ไม่มีผู้ใดที่สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮฺ  นอกจากกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น 

 

         คนที่ทำดีอยู่แล้วก็ดี หรือคนที่มีข้อบกพร่องก็ดี  ขอให้ปิดท้ายการงานอย่างดีงามเถิด เพราะแท้จริง การงานทั้งหลายทั้งปวง ขึ้นอยู่กับวาระสุดท้ายของการงานนั้น ๆ และให้มีความหวาดกลัว หวั่นเกรงว่า  การงานที่ทำลงไปอาจไม่เป็นที่ตอบรับ (จากพระองค์) เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไว้ว่า  

 

แท้จริงอัลลอฮฺ จะทรงตอบรับ(การงาน)จากบรรดาผู้ทีความยำเกรงเท่านั้น 

 

          ท่านทั้งหลาย พึงตระหนักในเรื่องตัวของพวกท่านให้ดี  ในเรื่องเจตนาและเป้าหมายของพวกท่านให้ดี  อย่าได้กระหยิ่มใจในการงานของตน  หรือคิดว่าตนได้ทำในสิ่งที่เป็นวาญิบต้องทำแล้ว  หรือคิดว่าได้ทำในสิทธิที่อัลลอฮฺพึงได้รับครบถ้วนแล้ว   แต่ให้คิดว่าตนเองยังคงบกพร่อง ยังคงเผลอไผล !  และยังคงพ่ายแพ้ ย่อยยับขาดทุนต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ 

          สลัฟบางท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า 

 

 หากฉันรู้ว่า อัลลอฮฺ ทรงตอบรับการงานของฉัน แม้เพียงแค่ผงธุลีเดียว ฉันก็หวัง...อยากจะจบชีวิตลงแล้ว 

 

         ดังกล่าวเป็นเพราะความเกรงกลัวอัลลอฮฺอย่างยิ่งยวดของพวกเขานั่นเอง