ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 24
  จำนวนคนเข้าชม  288

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 24

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

-เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     คำเตือนสำหรับคนที่ติดโซเชียล ยึดกฎเกณฑ์นี้เอาไว้ให้มั่น ! 

     ทุกสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิกับเรื่องที่จำเป็นต้องทำ(ง่วนอยู่กับสิ่งนั้นจนขาดตกบกพร่องในหน้าที่) เรื่องนั้นถือว่า "หะรอม" (ต้องห้าม)

     และทุกสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ (จนพลาดที่จะทำ) ในเรื่องที่ดีกว่า สำคัญกว่า เรื่องนั้นถือว่า "มักรู้ฮฺ" (ไม่ชอบให้กระทำ)

 

 

- อัลอัลลามะฮฺ อัสสะอฺดีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

รู้ไว้เถิดว่า...วิถีชีวิตของท่านนั้นจะคล้อยตามความความคิดของท่าน

หากความคิดเป็นสิ่งที่นำพาประโยชน์และคุณค่า ทั้งในด้านศาสนาและดุนยากลับมาหาท่าน 

ชีวิตของท่านก็จะเป็นชีวิตที่ดีมีความสุข และหากมันมิได้เป็นเช่นนั้น ชีวิตของท่านก็จะตรงกันข้าม

 

 

- เชคมุฮัมมัด  อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ใครที่อัลลอฮฺทรงทำให้สายตาของเขามืดบอด ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าแสงสว่างแห่งสัจธรรม เขาก็ไม่อาจมองเห็นได้เลย - ขออัลลอฮฺโปรดทรงคุ้มครองด้วยเถิด-

     ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องวิงวอน ขอการยืนหยัดมั่นคงบนหนทางที่ถูกต้องต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา อยู่เสมอ

 

 

-อัลอัลลามะฮฺ อัสสะอฺดีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ผู้เป็นบ่าวไม่ได้มีกำลังความสามารถใดๆ เลย ในการที่เขาจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา หากปราศจากการอำนวยความสะดวกจากอัลลอฮฺ และการประทานให้จากพระองค์ 

     ดังนั้น ผู้ที่ได้รับริสกีจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺทั้งหลาย ท่านจงบริจาคทานในสิ่งที่พระองค์ ได้ประทานให้แก่ท่านเถิด

     และอัลลอฮฺจะประทานและเพิ่มพูนให้แก่ท่าน จากความโปรดปรานของพระองค์

 

 

- ท่านซุฟยาน อัซเซารีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

      เมื่อท่านตั้งใจจะบริจาคทาน หรือ ทำความดีใดๆ ก็ตาม ก็จงรีบดำเนินการเสียแต่เดี๋ยวนั้น ก่อนที่ชัยฏอนจะมาขัดขวางกีดกันท่าน จากการงานที่ดีงาม

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

      "แท้จริง อัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือสนับสนุนประชาชาตินี้ ด้วยกับคนอ่อนแอในหมู่พวกเขา เนื่องเพราะการวิงวอน การละหมาด และความบริสุทธิ์ใจของพวกเขา"

(บันทึกโดย อิมามอันนะซาอีย์)

     หะดีสนี้เป็นการให้ความสำคัญกับคนที่อ่อนแอทั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์ว่า พวกเขาล้วนมีบทบาทสำคัญ ในการช่วยเหลืออุมมะฮฺนี้อันเนื่องจากการขอพรที่บริสุทธิ์ใจ การละหมาดที่นอบน้อม ทั้งนี้เพราะเรื่องในดุนยาไม่ได้รบกวนจิตใจของพวกเขามากเท่ากับที่คนแข็งแรงและมั่งมี 

     หะดีสนี้จึงเป็นการยืนยันว่า ประชาชาติอิสลามจะได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับชัยชนะ ด้วยกับคนที่แข็งแรงและอ่อนแอ และด้วยกับการประกอบอิบาดะฮฺ และการมีความบริสุทธิ์ใจ 

(สรุปความจากคำอธิบายของเชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ /ชัรฮฺ กิตาบ อัลอิคลาศ ตอนที่ 3)

 

 

 เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ( ชัรฮฺ กิตาบ อัลอิคลาศ ตอนที่ 3)

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

(ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم))

"มีอยู่ ๓ ประการ ที่จะทำให้ไม่เกิดความบิดพลิ้วหลอกลวงอยู่ในหัวใจของมุสลิม

 การกระทำการงานโดยมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ

 การแสดงความจริงใจต่อผู้นำของมุสลิม 

 และการอยู่ร่วมกับญะมาอะฮฺของมุสลิม

เพราะแท้จริง การขอพรอ้อนวอนของพวกเขานั้น จะห้อมล้อมผู้ที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาทั้งหมด"* 

(บันทึกโดย อิมามอัตติรมีซีย์ และอิมามอะฮฺมัด)

      หมายถึง คำวิงวอน (ดุอาอฺ) ของบรรดามุสลิมที่อยู่ในญะมาอะฮฺเปรียบเสมือนรั้วที่กั้นที่คอยพิทักษ์ปกป้องญะมาอะฮฺเอาไว้ หรือ หมายถึง การเรียงร้องเชิญชวน ( นิดาอฺ) ของบรรดามุสลิมให้เชื่อฟังทำตามผู้ปกครองนั้น ได้ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ทั้งหมด  คือ จำเป็นต้องเชื่อฟังผู้นำโดยดุษฎี ไม่มีสิทธิ์เลือกปฏิบัติแต่อย่างใด (อิมาม อิบนิ อับดิลบัร)

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

หัวใจเปรียบเสมือนกับผืนดิน หัวใจแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นได้ 

เมื่อหัวใจ ไร้การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ปราศจากความรักที่มีต่อพระองค์

ปราศจากความรู้เกี่ยวกับพระองค์ และปราศจากการรำลึกและวิงวอนขอต่อพระองค์

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

" จะเอาไหม ถ้าฉันจะบอกพวกท่านให้ทราบถึงชาวสวรรค์ ?

ทุกผู้คนที่อ่อนแอ และถูกทำให้อ่อนแอ(ด้วยการถูกผู้คนดูถูก ด้อยค่า และทำให้ต่ำต้อยในสายตามนุษย์)

หากว่าพวกเขาสาบานต่ออัลลอฮฺแล้ว แน่นอน พระองค์จะทรงทำดีต่อเขา"

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์ และอิมามมุสลิม)

     หมายถึง สิ่งนี้คือเครื่องหมายของชาวสวรรค์ คือ การที่มนุษย์เป็นคนอ่อนแอ และถูกทำให้อ่อนแอ 

     คือ เขาจะไม่ใส่ใจกับยศฐาบรรดาศักดิ์และชื่อเสียงเกียรติยศบนหน้าดุนยา หรือเสาะเเสวงหาสถานะที่สูงส่งใดๆ ในดุนยา

     แต่เขาจะเป็นคนที่อ่อนแอ อ่อนน้อมถ่อมตนคนหนึ่ง และถูกดูถูกดูแคลน (อันเนื่องจากสถานะที่ต่ำต้อย) ด้วยเหตุนี้เอง ท่านจะพบว่า ผู้ที่หวังในอาคิเราะฮฺนั้น เขาจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องในดุนยาที่คลาดแคล้วไปจากพวกเขา หากมีสิ่งใดในดุนยามาหาเขา เขาก็จะรับเอาไว้ แต่หากสิ่งนั้นคลาดแคล้วไป เขาก็ไม่ได้ใส่ใจนำมาเป็นสาระแต่อย่างใด

"หากว่าเขาสาบานต่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทำดีกับเขาอย่างแน่นอน"

     หมายความว่า หากว่าเขาสาบานในเรื่องหนึ่งเรื่องใด อัลลอฮฺจะทรงทำให้สิ่งนั้นเป็นที่สะดวกง่ายดายแก่เขา กระทั่งสิ่งที่เขาสาบานเอาไว้นั้นปรากฏขึ้นจริง

 

 

-เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ้าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในยุคนี้ การเปิดเผย เผยแผ่ความจริงความถูกต้อง และเชิญชวนผู้คนสู่ความจริง ถูกจัดเป็นเรื่องแปลกประหลาด 

     ทั้งนี้เพราะอิสลามได้กลายเป็นสิ่งแปลก แตกต่างอย่างสมบูรณ์ และเพราะมีนักเผยแพร่เชิญชวน ที่อยู่บนความถูกต้องจำนวนน้อย แต่กลับมีนักเชิญชวนที่หลงผิดจำนวนมาก

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://elearning.smpn3sby.sch.id/slot-gacor/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://imartapura.banjarkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/bola88/https://pmb.iaicirebon.ac.id/pragmatic88/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://geoinformasi.kuburayakab.go.id/slot-gacor/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php