ชาย หญิง เด็ก : ถ้อยคำแห่งปราชญ์
  จำนวนคนเข้าชม  237

ชาย หญิง เด็ก : ถ้อยคำแห่งปราชญ์

 

เพจวันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

-เชค ซอและห์ เฟาซาน หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

เมื่อผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีแล้ว เขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ราบรื่น ถึงแม้ว่าเขาจะยากจนก็ตาม

 

 

-ท่านมุซัลละมะฮฺ อิบนิ อับดิลลาฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ภรรยาที่ดี คือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับคนๆ หนึ่ง ยิ่งกว่าสองตาและสองมือของเขาเสียอีก

 

 

- ท่าน อัชชะอฺบีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ผู้ชายมีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ

      เป็นผู้ชาย (เต็มตัว) เป็นผู้ชายครึ่งเดียว และเป็นผู้ชายที่ไม่เอาอะไรเลย

      ผู้ชายโดยสมบูรณ์ หมายถึง คนที่มีความคิดเห็น ขณะเดียวกันเขาก็ขอคำปรึกษาจากผู้อื่น

      เป็นผู้ชายครึ่งเดียว หมายถึง คนที่ไม่มีความคิดเห็นใดๆ แต่ขณะเดียวกันเขาก็ขอคำปรึกษาจากผู้อื่น

     ส่วนคนที่ไม่เอาอะไรเลย หมายถึง คนที่ไม่มีความคิดเห็นใดๆ และขณะเดียวกันเขาก็ไม่ปรึกษาหารือกับผู้ใด

(อัสสุนัน อัลกุ๊บรอ ลิ้ล บัยหะกีย์ 10/110)

 

 

- ท่าน อุมัร อิบนิ้ล ค็อฏฏอบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

ผู้ชายมี 3 ลักษณะ คือ

1) ผู้ชายที่พินิจพิจารณา ใตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำ เขาจึงบรรลุเป้าหมาย

2) ผู้ชายที่ไม่ได้ใช้ความคิด แต่เมื่อเกิดปัญหา เขาขอคำปรึกษาและน้อมรับคำชี้แนะ

3) ผู้ชายที่ไม่เอาเรื่องเอาราว ไม่ทำตามสิ่งที่ถูก และไม่เชื่อฟังผู้ให้คำแนะนำ

 

     ผู้หญิง มี 3 ลักษณะ คือ

     1) ผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัว อ่อนโยน นุ่มนวล เป็นหญิงผู้เป็นที่รัก ผู้ให้กำเนิดบุตร ช่วยเหลือสามีให้ได้รับความสะดวกง่ายดาย ไม่ใช่หญิงที่สร้างความอึดอัดยากลำบากแก่สามี และน้อยนักที่จะได้พบเจอ

     2) ผู้หญิงที่เป็นภาชนะรองรับ มีหน้าที่เพียงให้กำเนิดบุตร

     3) ผู้หญิงที่ไม่มีมารยาท มีนิสัยไม่ดี อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงกำหนดให้นาง ได้อยู่กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ หากเขาต้องการผละจากนาง เขาก็จะจากนางไป

 

 

- เชค มุฮัมมัด บิน อุมัร บ้าศมู้ล ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ลูกมีอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน 

     1. ลูกที่ไม่ทำตามคำสั่งพ่อแม่  ลูกประเภทนี้...คือลูกเนรคุณ 

     2. ลูกที่ทำตามคำสั่งพ่อแม่อย่างไม่ยินดี ไม่พอใจ ลูกประเภทนี้...จะไม่ได้รับผลบุญตอบแทน 

     3. ลูกที่ทำตามคำสั่ง แต่ตามสัมทับด้วยการลำเลิกบุญคุณ การทำร้าย หรือมีคำพูดตลอดจนอากัปกิริยาที่แสดงความไม่พอใจ รวมถึงขึ้นเสียงกับท่านทั้งสอง ลูกประเภทนี้ ... สมควรได้รับโทษ 

     4.  ลูกที่ทำตามคำสั่งพ่อแม่แต่โดยดี ด้วยความยินดีและเต็มใจ ลูกประเภทนี้... จะได้รับผลบุญตอบแทน แต่มีอยู่เป็นส่วนน้อย 

     5. ลูกที่ทำตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ ก่อนที่ท่านจะเอ่ยปาก ลูกประเภทนี้... คือลูกกตัญญูที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีเหลืออยู่น้อยเต็มที 

 

     ลูกสองประเภทสุดท้ายนี้  ไม่ต้องถามเลยว่าชีวิตของพวกเขาจะมีความจำเริญ มีริสกี มีความสุขกายสบายใจ และได้รับความสะดวกง่ายดายในชีวิตมากมายเพียงใด 

     ทั้งนี้ เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮฺ ที่พระองค์ประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ และอัลลอฮฺนั้น คือผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรเสมอ

 

 

- อิมาม อัซซุยูฏีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     5 คุณสมบติของเด็กน้อย ที่หากผู้ใหญ่มีคุณลักษณะเหล่านี้ ต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาแล้ว พวกเขาย่อมเป็นที่รักที่โปรดปรานของพระองค์อย่างแน่นอน

1) ไม่สนใจกับริสกี (ว่าจะมีหรือไม่)

2) ไม่ตัดพ้อกับพระผู้สร้างเวลาที่เจ็บป่วย

3) ทานอาหารร่วมกัน

4) เวลาหวาดกลัวจะร้องไห้มีน้ำตา

5) และเวลาทะเลาะเบาะแว้ง จะรีบคืนดีประนีประนอม

 

 

- อิมาม อิบนุ้ล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หากอัลลอฮฺไม่ได้ทรงคัดเลือกเด็กคนนั้นไว้ก่อนล่วงหน้า

     เพราะแท้จริง อัลลอฮฺนั้น เมื่อพระองค์ทรงประสงค์ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด (ได้รับความดีงาม)พระองค์จะทรงดูแลเขาตั้งแต่เยาว์วัย จะทรงชี้นำเขาสู่ความถูกต้อง และทรงนำทางเขาสู่หนทางที่เที่ยงตรง

     พระองค์จะทรงทำให้เขารักในสิ่งที่ดี คบหามิตรสหายที่ดี รังเกียจสิ่งที่สวนทางกัน ชิงชังกับเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควร

     จะทรงปกป้องคุ้มครองเขาให้พ้นจากพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลาย และจะทรงช่วยเหลือเขาทุกคราวที่พบกับอุปสรรค

     และเมื่อพระองค์กริ้วบุคคลใด พระองค์จะทรงปล่อยเขาให้พบกับความขัดข้อง ไม่อยู่ในร่องในรอยไม่ว่าสภาพใดๆ

     และพระองค์จะไม่ทรงสร้างความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน เพื่อแสวงหาความสูงส่งใดๆ แก่เขา และทำให้เขายุ่งวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ไร้ค่าจนพลาดในสิ่งที่ดีกว่าไป

 

 

 

 

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

 

 

https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php