เปลี่ยนภรรยาของท่านเสียเถิด !
  จำนวนคนเข้าชม  985

เปลี่ยน...ภรรยาของท่าน...เสียเถิด !

 

เพจวันละหนึ่งความคิด แปลเรียบเรียง

 

- เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

          ครั้งหนึ่ง ท่านนบีอิบรอฮีม อลัยฮิสสลาม ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกชายของท่านอิสมาอีล เมื่อถึงบ้านกลับพบว่าอิสมาอีลไม่อยู่เพราะออกไปล่าสัตว์ ท่านพบกับภรรยาของลูกชาย จึงไตร่ถามสารทุกข์สุกดิบจากนาง

 

     ภรรยาคนนี้ไม่ใช่คนที่รู้จักขอบคุณ ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังพร่ำบ่น โอดครวญ กับสภาพความเป็นอยู่ขณะนั้นว่าลำบากอย่างไร อัตคัตขัดสนอย่างไร 

 

     เมื่อนบีอิบรอฮีมถามนาง นางตอบว่า: "เราลำบากและยากจนอย่างแสนสาหัส"

     ท่านจึงกล่าวตอบนางว่า:"ฝากสลามอิสมาอีลด้วย แล้วบอกให้เขาเปลี่ยนธรณีประตูนี้ของเขาเสีย"

 

     จุดประสงค์ของท่านนบีคือ ให้ลูกชายของท่านหย่าภรรยาคนนี้เสีย เพราะนางไม่รู้บุญคุณของสามี สร้างความอึดอัดใจแก่สามี และโอดครวญกับคนอื่น 

 

     ซึ่งอันที่จริงแล้ว ผู้หญิงที่พบกับสถานการณ์เช่นนี้ เธอควรจะต้องอดทนอดกลั้น หวังในผลบุญและความโปรดปรานจาก อัลลอฮฺ พอใจในสิ่งที่มีแม้จะเล็กน้อย ขอบคุณในสิ่งที่ได้รับ ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า :

"หากว่าพวกเจ้าขอบคุณ แน่นอน ข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้า

และหากพวกเจ้าเนรคุณ แท้จริง การลงโทษของข้านั้นหนักหนาสาหัส"

 

     ท่านนบีอิสมาอีล อลัยฮิสสลามได้บอกกับนางว่า ชายที่มาเยี่ยมนั้น คือ พ่อของท่าน และคำพูดของพ่อที่บอกว่า "จงเปลี่ยนธรณีประตูนี้ เธอก็คือธรณีประตู ดังนั้น จงกลับไปอยู่กับครอบครัวของเธอเถิด"

     ความหมายก็คือ ให้หย่านางและแต่งงานใหม่ เพื่อว่าจะได้ภรรยาคนใหม่ที่ดีกว่าภรรยาคนเดิม ท่านนบีอิสมาอีล จึงแต่งงานใหม่

 

   เมื่อท่านนบีอิบรอฮีมเดินทางมาเยี่ยมอีกครั้ง ท่านไม่พบกับลูกชายเช่นเดิม ท่านจึงถามภรรยาถึงความเป็นอยู่ของพวกเขา 

     นางกล่าวตอบว่า:"พวกเราสบายดี อยู่อย่างสุขสบายดี " แล้วนางก็กล่าวสรรเสริญสดุดีอัลลอฮฺ ทั้งๆ ที่สภาพความเป็นอยู่ของภรรยาคนนี้กับภรรยาคนแรกไม่ได้แตกต่างกันแต่ประการใด

 

     คนที่เป็นภรรยามีทั้งผู้หญิงที่รู้บุญคุณ ขอบคุณแม้ในสิ่งเล็กน้อย และคิดว่ามากพอแล้วสำหรับเธอ เธอจึงขอบคุณและสรรเสริญอัลลอฮฺ ตะอาลา ขณะที่ผู้หญิงบางคน แม้จะมีมากมาย แต่เธอก็ยังคงเรียกร้องอวดครวญ ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้หญิงประเภทนี้ มักจะมองแต่ผู้หญิงคนอื่นที่เหนือว่า เธอจึงไม่รู้สึกพอเพียง

 

     ซึ่งความจริงแล้ว ดังที่ปรากฏในซุนนะฮฺ ศาสนาใช้ให้ดูคนที่ด้อยกว่า ไม่ใช่คนที่เหนือกว่า เพื่อที่เธอจะได้ไม่ดูถูกดูแคลนนิอฺมัตที่อัลลอฮฺได้ประทานให้

 

     ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ภรรยาของท่านนบีอิสมาอีลกล่าวว่า "เราสุขสบายดี" เป็นการแสดงออกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ขอบคุณและสรรเสริญอัลลอฮฺ และขอบคุณต่อสามีของเธอ กตัญญูต่ออัลลอฮฺ เพราะพระองค์คือผู้ทรงประทานความโปรดปราน และขอบคุณต่อสามี เพราะอัลลอฮฺทรงทำให้สามีเป็นสาเหตุ (ในการได้รับริสกี)

 

     ดังที่ปราปฏในฮะดีส ว่า:"ใครที่ไม่รู้คุณมนุษย์ เขาย่อมไม่รู้คุณอัลลอฮฺ" 

     สองประการนี้นับเป็นกฏเกณฑ์สำคัญ สำหรับการดำรงชีวิตของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตคู่ คือการที่เธอเป็นผู้ที่ขอบคุณ รู้บุญคุณอัลลอฮฺ ความโปรดปรานต่างๆ ล้วนมาจากพระองค์เท่านั้น และคือการที่เธอจำเป็นต้องรู้บุญคุณของสามี แม้จะในเรื่องเล็กๆ น้อยๆก็ตาม 

 

     สิ่งนี้เอง คือ สาเหตุของความสงบสุขรื่นรมย์ของบ้าน คือปฐมเหตุของความดีงามและสิริมงคลที่เพิ่มพูนของบ้าน ตรงกันข้ามกับการสร้างความอึดอัดใจ แสดงอาการไม่พอใจ หรือเรียกร้องโอดครวญมากจนเกินไป  ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลที่ไม่เป็นที่พอใจต่อไปในภายหลัง

 

     จากเหตุการณ์นี้ลองพิจารณาคำพูดของท่านนบีอิบรอฮีมที่ว่า " จงเปลี่ยนธรณีประตูนี้" หมายถึง "ให้หาภรรยาคนใหม่แทนที่ภรรยาคนนี้เสีย"

     สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ท่านนบีอิบรอฮีมได้บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่า "เมื่อสามีของเธอกลับมา ให้บอกเขาว่าฉันฝากสลามถึง และบอกเขาว่าให้คงธรณีประตูนี้ของเขาเอาไว้ให้ดี"

     อันเนื่องจากการที่เธอรู้คุณของสามี และสรรเสริญต่อความโปรดปรานที่เธอได้รับ

     เมื่อท่านนบีอิสมาอีลกลับมา นางได้บอกกับเขาถึงสิ่งที่ชายผู้นั้นฝากไว้

     ท่านนบีจึงบอกกับนางว่า: "ชายผู้นั้นคือพ่อของฉัน และเธอก็คือธรณีประตู ความหมายของคำพูดที่ว่าให้คงธรณีประตูเอาไว้ คือ พ่อกำชับให้ฉันดูแลเก็บรักษาเธอไว้ให้ดี"

 

 

Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω