ขอดูอาอ์ให้ลูกมากๆ
  จำนวนคนเข้าชม  6704

ขอดูอาอ์ให้ลูกมากๆ

 

อุมมุอัฟว์ ... คัดมาแปล

 

     หากไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูกในวันนี้ ให้รู้ว่าสังคมทุกวันนี้พร้อมจะทำลายลูกของเราอยู่ทุกเวลา 

ดังนั้น พึงระวังเอาไว้ให้ดี !

     บางครั้ง อาจเหนื่อยใจกับการเลี้ยงลูก...บางที อาจอมทุกข์กับความดื้อรั้นไม่เชื่อฟังของลูก อันเป็นเหตุให้คนเป็นพ่อแม่วิตกกังวล กลุ้มใจ และเป็นทุกข์

     ท่านอิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ เคยกล่าวไว้ว่า

     "บางความผิดบาป..มีเพียงความกลุ้มอกกลุ้มใจ  กล้ำกลืนฝืนทนในเรื่องของลูกเท่านั้น ที่จะสามารถลบล้างความผิดเหล่านั้นไปได้"

     ดังนั้น ขอแสดงความยินดี กับคนที่มีช่องทางในการลบล้างความผิดของตัวเอง หากพบความเหนื่อยยากในการเลี้ยงดูลูก จงกล่าวอิสติฆฟ้ารขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺให้มากๆ

 

     ในอัลกุรอานมีบทดุอาอฺขอให้ลูกมากมายหลายที่ด้วยกัน

"وأصلح لي في ذريتي"

(ขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงแก้ไข ลูกหลานเชื้อสายของข้าพระองค์ ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด)

"ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين"

(โอ้พระเจ้าของเรา ขอพระองค์ทรงโปรดประทานคู่ครองและลูกหลาน ที่เป็นที่เย็นตาเย็นใจแก่เราด้วยเถิด)

 "رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي"

(โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ โปรดทรงทำให้ข้าพระองค์และลูกหลานของข้าพระองค์เป็นผู้ดำรงรักษาการละหมาดด้วยเถิด)

"ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا"

(โอ้พระเจ้าของเรา ขอพระองค์ทรงโปรดทำให้เราทั้งสอง และลูกหลานของเรา เป็นผู้นอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์ด้วยเถิด)

 "رب هب لي من لدنك ذرية طيبة"

 (โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานทายาทที่ดีจาก ณ ที่พระองค์ ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด)

 "واجنبني وبني أن نعبد الأصنام"

(และขอพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ และลูกหลานของข้าพระองค์ออกห่างจากการเคารพบูชาเจว็ดด้วยเถิด)

 

     เมื่อได้ใคร่ครวญความหมายของดุอาอฺที่ขอให้ลูกในอายาตต่างๆ ข้างต้น ทำให้เรารู้ว่า..สาเหตุสำคัญที่สุดที่จะปรับปรุงแก้ไขลูกให้ดีขึ้นได้ก็คือ การขอดุอาอฺให้ลูกมากๆ

     ระวัง ที่จะหมดเวลาไปกับการสรรหาวิธีเลี้ยงลูกสมัยใหม่ที่มีอยู่มากมาย จนลืมใส่ใจให้ความสำคัญกับวิธีการที่สำคัญที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุดนี้ไป นั่นก็คือ " ดุ อ า อฺ ใ ห้ ลู ก " อย่างมากมาย และเสมอต้นเสมอปลาย

 

 

 

 

มนุษย์ ( الإنسانُ) ..ได้ชื่อว่ามนุษย์ เพราะความเผลอไผลหลงลืม ( نَسْيٌِ ) ของความเป็นมนุษย์

หัวใจ ( القلبُ )..ได้ชื่อว่าหัวใจ เพราะความพลิกผัน ( تقلَّبُ ) เปลี่ยนแปลงไป ของหัวใจที่ผันผวนไปมา

คัดมาแปล

 

 

 

กวีอาหรับท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า : 

 

จงสะสมยำเกรงไว้ เพราะไม่รู้ *** จะอยู่ยันย่ำรุ่ง เมื่อพ้นคืน หรือไม่ 

มีเจ้าสาว งามพร้อม เพื่อรอชาย ***  ถึงคืนหมาย กลับถูกปลิด ชีวิตลง 

มีเด็กน้อย อยากโต อายุยืน ***   หลุมศพกลืน เจ้าเร็ว กว่าประสงค์ 

คนแข็งแรง ไร้โรค จบชีพลง ***  คนอยู่ยง คือคนเจ็บ ทุรนทุราย 

หนุ่มสาวยัง ครึกครื้น หัวเราะลั่น  *** ผ้ากะฝั่น ทอรอไว้ หารู้ไม่ 

เช้าตรู่ยัง อยู่ในวัง สุดวิไล ***  ค่ำลงไซร้ อยู่ในหลุม สุดอาวรณ์ 

จงยำเกรง พระเจ้า อย่าห่างหาย*** จักปลอดภัย ยามชุมนุม อันสยอน* 

จงสะสมยำเกรงไว้ อย่านิ่งนอน***ยามคืนรอน จะอยู่ยันรุ่งไหม มิรู้เลย

* (อ่านว่า สะ-หยอน หมายถึง ความน่าสะพรึงกลัว)

 

 

Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ