ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 25
  จำนวนคนเข้าชม  132

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 25

 

เพจวันละหนึ่งความคิด .... แปลเรียบเรียง

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

          แท้จริง อัลลอฮฺ ตะอาลา จะประทานบะรอกัต (ความจำเริญ) แก่มนุษย์ในเวลาของเขา ด้วยการที่เขาสามารถทำสิ่งต่างๆ ในเวลาที่จำกัด ซึ่งเขาไม่สามารถทำสิ่งนั้นเมื่อมีเวลาเหลือเฟือได้ และหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ท่านสามารถ ทำสิ่งนี้ได้ก็คือ

          การขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ عز وجل ในทุกการกระทำ ให้การกระทำของท่านอยู่ควบคู่ไปกับการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺอยู่เสมอ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ฝากมันไว้กับตัวของท่านเอง (คิดว่ามาจากกำลังความสามารถของตัวเองเพียงลำพัง)

          เพราะเมื่อท่านได้มอบหมายการกระทำต่างๆ ไว้กับตัวของท่านเองแล้ว เท่ากับว่าท่านได้ฝากมันไว้กับความอ่อนแอ และความไร้สมรรถภาพ

          แต่หากท่านขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องถามถึงการกระทำและความจำเริญที่จะเกิดขึ้นกับท่านเลย

 

 

- เชค สุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เมื่อมุสลิมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทำความดี

     แต่หลังจากนั้น มีสิ่งมาขัดขวางไม่ให้สามารถทำความดีนั้นได้ เขาจะได้รับการจดบันทึกผลบุญตามที่เขาได้ตั้งเจตนาเอาไว้

     เมื่อมุสลิมเจตนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำการงานหนึ่ง และอัลลอฮฺทรงทราบดีถึงความสัจจริงในปณิธานของเขา

     จากนั้น มีอุปสรรคมาขัดขวางไม่ให้ทำในสิ่งนั้นได้ เขาจะได้รับภาคผลตอบแทนของการทำดีนั้น ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยทำการงานนั้นมาก่อนเลยก็ตาม

 

 

- ท่านซุฟยาน อัซเซารีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     กล่าวกันว่า จะมียุคสมัยหนึ่งมาถึง อันเป็นยุคที่ความอดทน สติปัญญา การข่มตน และความรู้เหลือลดน้อยลง กระทั่งคนๆ หนึ่ง จะไม่พบคนที่เขาจะรับเอาความรู้จากเขาได้เลย

มีผู้ถามท่านซุฟยานว่า : มันคือสมัยใดกันหรือครับ ?

"ฉันคิดว่า น่าจะเป็นยุคสมัยของเราเองนี้แหละ"

 

 

- เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

จำเป็นที่คนเราจะต้องเลือกเฟ้นคนที่จะมาเป็นมิตร คัดเลือกเพื่อนที่จะคบหา 

มุอฺมินไม่ใช่คนที่จะเดินไปไหนกับใครก็ได้ที่เขาอยากจะเดินด้วย

เหมือนกับที่ท่านอัลฮาซัน ( อัลบัศรีย์ ) ได้ เคยกล่าวไว้ว่า :

มุอฺมินไม่ใช่คนที่เดินกับใครก็ได้ที่เขาปรารถนา

มุอฺมินไม่ใช่คนที่เดินกับใครหน้าไหนอย่างไรก็ได้ทั้งหมดโดยไม่เลือกเฟ้น ไม่กลั่นกรอง

ลองใคร่ครวญคำพูดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม นี้ดูเถิด

المَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهْ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ

"คนๆ หนึ่ง จะคล้อยตามการนับถือศาสนาของมิตรสหายของเขา

ดังนั้น คนหนึ่งคนใดในพวกท่าน จงพิจารณาดูให้ดีเถิดว่า ใครกันที่เขาควรคบหาเป็นมิตร"

อย่าเดินเคียงข้างไปกับใครอย่างไรก็ได้ แต่จงตรองดูให้ดีก่อนว่า ใครกันที่ควรคบหาเป็นเพื่อนได้ !!

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ใครที่หมั่นทำให้ตนเองเคยชิน กับการกระทำการงานเพื่ออัลลอฮฺแล้ว

ย่อมไม่มีอะไรเลยที่ยากลำบากสำหรับเขายิ่งไปกว่า 'การทำการงานเพื่อคนอื่นนอกเหนือจากพระองค์'

และใครที่หมั่นทำให้ตนเองเคยชิน กับการทำตามอารมณ์ตนเอง และทำเพื่อสิ่งที่ตนพึงมีพึงได้

ก็ย่อมไม่มีอะไรเลยที่ยากลำบากสำหรับเขายิ่งไปกว่า 'การบริสุทธิ์ใจ และการทำเพื่ออัลลอฮฺ'

 

 

- เชค ยูซุฟ อิบนิ ฮะซัน อัลฮัมมาดีย์ ฮะฟิศ่ออุ้ลลอฮฺ -

 

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ คือ ผู้หญิงที่พากเพียรในการปฏิบัติตามสิทธิของพระเจ้าของเธอ

ซักถามในเรื่องราวศาสนา และปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติต่างๆ ในเรื่องศาสนาของเธอ

ใช้เวลาของเธออย่างคุ้มค่า แม้ในยามที่เธอกำลังเตรียมอาหารให้กับครอบครัวของเธอ

ด้วยการฟังบรรยาย ฟังฟัตวาที่มีประโยชน์ หรือฟังคลิปบทเรียนที่น่าสนใจ

เธอจะใส่ใจในการทำให้อัลลอฮฺทรงพอพระทัยในทุกเรื่องของเธอ 

และจะขอต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเธอในเรื่องต่างๆ เหล่านั้น

 

 

 

@#%$ @#%$ @#%$ @#%$ @#%$ @#%$ @#%$ @#%$ @#%$