ผู้รู้ และผู้หาความรู้ จงยืนหยัดเถิด
  จำนวนคนเข้าชม  856

ผู้รู้ และผู้หาความรู้ จงยืนหยัดเถิด

 

เพจวันละหนึ่งความคิด แปลเรียบเรียง

 

- ท่านอิบนิล ก็อยยิม รอฮิมะฮุ้ลลอฮ-

 

แท้จริงแล้ว  การแสวงหาวิชาความรู้ ถูกนับว่า (เป็นการดำรงตน) ในหนทางของอัลลอฮฺ

เพราะการแสวงหาวิชาความรู้ เป็นการธำรงอิสลาม เสมือนกับที่การญิฮาด เป็นการธำรงอิสลามให้คงอยู่

ดังนั้น ศาสนาจะยังคงดำรงอยู่ได้ด้วยวิชาความรู้ และการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺเท่านั้น

 

 

 

- ท่านฮาฟิศ อิบนุ อับดุลบัร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

ใครที่จบชีวิตลงในสภาพที่เขาเป็นผู้แสวงหาวิชาความรู้

ถือได้ว่าสิ่งนี้ คือเครื่องหมายของการได้รับบั้นปลายที่ดี

เพราะนับว่าเขา ได้เสียชีวิตลงในการฏออะฮฺที่มีเกียรติยิ่ง

 

 

 

-เชคอับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ผู้แสวงหาวิชาความรู้ จะไม่ปกปิดความรู้ที่มี แต่เขาจะเขียน บรรยาย พูดและตอบโต้กับพวกอุตริ และพวกอื่นๆ ที่เป็นปฏิปักษ์กับอิสลาม

 

 

 

-เชค มุกบิ้ล อัลวาดิอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

สิ่งหนึ่งที่ฉันคอยกำชับตักเตือนตัวของฉันเองและทุกๆ คนก็คือ จำเป็นต้องทุ่มเทเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้

ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาย่อมไม่มีที่สิ้นสุด อย่ามัวแต่หมกมุ่นสนใจอยู่แต่กับปัญหาต่างๆ ของชีวิตเลย

เพราะหากเรามัวแต่ทุ่มเทจดจ่ออยู่กับมัน เราจะไม่สามารถแสวงหาวิชาความรู้ได้เลย

 

 

 

- เชค มุฮัมมัด อิบนิ ฮาดีย์ อัลมัดค่อลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ผลไม้จะไม่ผลิออกมาจากต้นไม้ ที่ไม่ได้รับการเพาะปลูกอย่างพิถีพิถัน (เช่นกัน)ความรู้นั้น คือ ต้นไม้ที่สูงใหญ่ และการเพาะปลูกอย่างพิถีพิถัน ก็คือ การมีความบริสุทธิ์ใจ มีเจตจำนงเพื่ออัลลออฺ ตะอาลา เพียงองค์เดียว

     เมื่อมีความบริสุทธิ์ใจในการแสวงหาความรู้ หวังในพระพักตร์ของพระองค์ ต้นไม้ก็จะออกผลดังที่ใฝ่ฝันปรารถนา นั่นคือ การมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง

 

 

 

- เชค สุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     อย่าได้คิดว่า..เป็นเพราะความฉลาดของตัวเอง ถึงได้รับความรู้..แต่มันเป็นเพียงสาเหตุหนึ่ง

     อย่าคิดว่า..เพราะเข้าเรียนถี่จึงทำให้ได้รับความรู้ แต่มันเป็นเพียงสาเหตุหนึ่ง

          หากแต่รากฐานสำคัญของการได้รับความรู้ คือ ริสกีที่มาจากอัลลอฮฺ สำหรับคนที่ทุ่มเทพากเพียรในสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยของมัน ไม่ใช่สำหรับคนที่นั่งอยู่ในบ้านแล้วบอกว่า "ความรู้ คือ การรู้แจ้งด้วยตนเอง"

          หรือ การที่มีผู้คนไปบอกกับคนๆ หนึ่งให้เปิดปากพูด อัลลอฮฺจะเปิดหนทางให้แก่ท่าน ทั้งๆ ที่เขาไม่มีความรู้อะไรเลย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เรียกว่าความรู้

          ความรู้จึงเป็นริสกีที่อัลลอฮฺประทานให้ แก่ผู้ที่ทุ่มเทในเหตุปัจจัยของมัน ดังนั้น จงหาความรู้ตามช่องทางของมัน และจงบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ และวอนขอในดุอาอฺ ขอให้พระองค์โปรดทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ท่าน ดังที่พระองค์ตรัสแก่นบีของพระองค์ว่า :

"และ (มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า ขอพระองค์โปรดทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด" 

(ฏอฮา :114)

          ไม่ว่าท่านจะมีความรู้มากมายเพียงใด ขอจงอย่าได้หลงตัวเอง เพราะริสกีนั้นมีได้มา ก็มีถูกริบกลับคืนไปได้เช่นเดียวกัน บางครั้งสิ่งที่รู้อาจไม่ได้ถูกเก็บกลับไป แต่บะรอกัตแห่งวิชาความรู้ต่างหากที่ถูกริบคืนหาย ดังนั้น เมื่อบะรอกัตแห่งความรู้หายไป จึงกลายเป็นความรู้ที่ไม่มีคุณค่าแก่เจ้าของความรู้แต่ประการใด

 

 

 

 

 

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒