ตรวจสอบกันว่า....มีไหม ! คุณสมบัติของผู้หญิงที่ดี
  จำนวนคนเข้าชม  713

ตรวจสอบกันว่า....มีไหม ! คุณสมบัติของผู้หญิงที่ดี

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

- ฮัซซานะฮฺ บินติ มุฮัมมัด นาศิรุดดีน อัลอัลบานีย์ หะฟิศ่อฮัลลอฮฺ -

 

คุณ สมบัติ หญิง ที่ดี

 

     1. มีความละอาย

 

     2. พูดน้อย ฉลาดที่จะพูด ไม่พูดไปเรื่อย และไม่เสียเวลาไปกับคำพูดที่ไร้สาระ และไม่ทำให้คนที่พูดด้วยรู้สึกเบื่อหน่ายเอือมระอา

 

     3. ใช้น้ำเสียงที่สงบเสงี่ยม ไม่เอะอะโวยวาย

 

     4. วางตัวอย่างเหมาะสมทั้งในพฤติกรรม อากัปกิริยา ท่าทาง รู้กาละเทศะ ไม่ปล่อยตัวจนเกินไปและไม่แข็งกระด้างจนเกินงาม

 

     5. มีน้ำอดน้ำทน ยอมรับและพอใจในสิ่งที่มี  ควบคุมตัวเองไม่ให้พร่ำบ่น เรียกร้องโอดครวญ หรือใช้วาจาที่ทำให้ผู้อื่นลำบากใจ อิดหนาระอาใจ

 

     6. รู้คุณและสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ

 

     7. สมถะ พอเพียง ไม่กวาดตามองสิ่งที่อัลลอฮฺ ประทานให้แก่ผู้อื่นมากกว่าตน ไม่คิดว่าคนอื่นสบายกว่า มีความสุขกว่า มีเวลามากกว่าตัวเอง หรือคิดแต่เพียงว่า มีตัวเองเท่านั้นที่ตกกระกำลำบาก

 

     8. ดูแลรักษาความสะอาดในรายละเอียดของตัวเองอย่างถี่ถ้วนละเอียดละออ

 

      9. มีวิจารณญาณ มีเหตุผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะคับขัน ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด

 

     10. รู้จักประมาณอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ได้ดี รู้ว่าเวลาใดที่ครอบครัวต้องการความอ่อนโยน และเวลาใดที่ครอบครัวต้องการความเด็ดขาดจริงจัง

 

     11. ให้เกียรติคู่สนทนา และมีสัมมาคารวะกับคนที่มีศักดิ์และสิทธิ์เหนือกว่าตน

 

     12. เป็นนักจัดการที่ดี ดูแลเอาใจใส่เรื่องความรับผิดชอบในบ้าน ไม่ละเลยในด้านใดด้านหนึ่ง

 

     13. ฉลาด รู้ทัน และมีความเข้าใจในสถานการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้น

 

     14. หาความรู้ศาสนาเพิ่มเติมอยู่เสมอ หาเวลาในการอ่านหนังสือ ทำความเข้าใจและท่องจำประเด็นศาสนาที่สะดวกสำหรับเธอ

 

     15. หาความรู้หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต โดยไม่กระทบกับเรื่องของอาคิเราะฮฺ

 

     16. เป็นตัวของตัวเอง อย่าได้ลอกเลียนแบบผู้หญิงอื่นๆ คล้อยตามในทุกรูปแบบ ทุกประเภท 

 

     17. อ่อนโยน นุ่มนวล สงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่ทำตัวเป็นชาย ห้าวหาญ แข็งกระด้าง

 

     18. วางตัวออกห่างจากเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอางต่างๆ ที่ทำให้สติปัญญาของผู้หญิงบางคนสูญไป และทำให้ศาสนาของพวกเธอบกพร่อง

 

     19. หลีกเลี่ยงจากอาชีพที่เกินเลยโดดเด่นล้ำหน้าความเป็นผู้หญิง (อาทิ งานที่เกี่ยวกับการวางแผนเล่นงาน สืบเสาะติดตาม ลอบแก้แค้น ฯลฯ)

 

     20. มีภูมิหลังและประวัติที่ดี เป็นที่รู้จักแต่ในแง่ดี และไม่ทำให้คนอื่นขยาดกลัว หวั่นเกรงว่าจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัว

 

     21. ประจำอยู่กับบ้านด้วยใจรักและสมัครใจ กุลีกุจออยู่กับเรื่องของตัวเองและครอบครัว ออกห่างจากการพูดถึงคนนั้นคนนี้  ไม่มีหัวใจขุ่นเคือง ไม่มีความคิดที่วนเวียนอยู่กับสิ่งที่คนนี้ทำ คนนั้นพูด และไม่ทำให้ตัวเองยุ่งวุ่นวายอยู่กับธุระที่ต้องทำให้เธอ เทียวเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้โดยไม่มีความจำเป็น 

 

     22. เชื่อฟังคนที่เธออยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของเขา (ไม่ว่าจะเป็นพ่อ , สามี , หรือพี่ชายน้องชาย) ให้ความเคารพและให้เกียรติเขา ไม่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับเขา

 

     23. ให้ความสำคัญ ดูแลเอาใจใส่กับทุกคนในครอบครัว มอบสิทธิที่แต่ละคนพึงได้รับ ไม่ทุ่มเทให้กับคนหนึ่งแต่กลับละเลยกับอีกคน แต่ดูแลแต่ละคนตามความต้องการในแต่ละช่วงวัย จิตใจ ความจำเป็น สภาพ และสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบ ในสิ่งที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงพอพระทัย

 

      24. ระวังที่จะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่าย ในทางกลับกันเธอจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจบุญสุนทาน ทำบุญทำกุศลด้วยทรัพย์สินและความทุ่มเทพยายามของเธอ

 

     25. คัดสรรเครื่องเรือนและจัดระเบียบเครื่องใช้ไม้สอยตามความจำเป็น ในสิ่งที่จะช่วยเธอในการฏออัตต่อพระเจ้า และในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน โดยเป็นสิ่งที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งเหยิงและไม่กดดันฝืนตัวเอง ไม่คอยติดตามเรื่องภายนอก (แฟชั่น เทคโนโลยี ฯลฯ) ที่มีแต่จะทำให้เธอหมดเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่ได้ทำให้เธอมีโอกาสได้อุทิศเวลาให้กับ สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต  อันหมายถึงสิ่งที่ (เป็นเหตุผล) ที่อัลลอฮฺได้ทรงสร้างเธอขึ้นมา นั่นก็คือ เพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์

 

     26. เป็นสาเหตุที่ทำให้คนในครอบครัว สามารถทำในสิ่งที่เป็นการภักดีเชื่อฟังพระเจ้า ทำอิบาดะฮฺได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยการย้ำเตือน สอดส่องติดตาม และส่งเสริมสนับสนุน

 

     27. ยึดมั่นและหวงแหนในอัซซุนนะฮฺไว้ให้มั่น

 

     28. มุ่งมั่นในการทำอิบาดะฮฺ มีความยืนหยัดมั่นคง และใฝ่ใจในการทำอิบาดะฮฺในรูปแบบต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดฟัรฎูและสุนัต การถือศีลอด การละหมาดในยามค่ำคืน การอ่านอัลกุรอาน การบริจาคทาน และการำลึกถึงอัลลอฮฺ ) และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ และมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นจะไปให้ถึง นั่นคือ การเป็นบ่าวผู้ภักดีเชื่อฟังพระเจ้า สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ และเคารพอิบาดะฮฺต่อพระองค์

 

فاللَّهمَّ اهْدِنا ووفِّقْنا وسدِّدْنا.

 

ขออัลลอฮฺ ตะอาลา โปรดทรงชี้นำเรา ยังความสำเร็จแก่เรา และทำให้เรามั่นคงบนหนทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงด้วยเถิด

 

وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وسلَّمَ.

 

 

 

 

https://www.splayce.eu/situs-slot-online/https://www.journaltokaz.org/slot-demo/https://cms.dorada.uj.edu.pl/togel-online-terpercaya/https://technologies.intermag.eu/slot-deposit-dana/https://businessadvise.org/slot-deposit-pulsa/https://www.odwierty.eu/slot-pulsa/https://www.tiproject.dev.br/slot-demo-gratis/https://rebradir.anajure.org.br/slot-demo/https://rebradir.anajure.org.br/slot-gacor-777/ https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php