10 วันแรก ซุลฮิจญะฮ์ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
  จำนวนคนเข้าชม  1094

10 วันแรก ซุลฮิจญะฮ์ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด

 

เพจวันละหนึ่งความคิด ...​แปลเรียบเรียง

 

 

- เชค อับดุลอซีซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า

      เพื่อว่าพวกเขาจะได้มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในผลประโยชน์ของพวกเขา และกล่าวพระนามอัลลอฮฺในบรรดาวันอันเป็นที่ทราบดี ตามที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากสัตว์สี่เท้า 

(อัลฮัจญฺ 28)

     การกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ ในบรรดาวันอันเป็นที่ทราบดีนั้น หมายถึง ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงพลบค่ำของวันที่ 13  (ซุลฮิจญะฮฺ) (มวลมุสลิม)จะให้ความยิ่งใหญ่แด่พระองค์ กล่าวพระนามรำลึกถึงพระองค์ เพราะบรรดาวันเหล่านี้ คือวันอันยิ่งใหญ่  วันแห่งความประเสริฐ

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

     การกล่าวตั๊กบี๊ร (อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร ลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮฺ อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร วะลิ้ลลาฮิ้ลฮัมดฺ) 

     (ให้กล่าวได้) ตลอด 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของวันตัชรี๊ก  กล่าวในมัสยิด ในตลาด ในบ้าน โดยออกเสียงดัง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นซุนนะฮฺ 

 

 

 

- อิมาม อัลบุคอรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ท่านอิบนุอุมัร และท่านอบูหุรอยเราะฮฺ ' رضي الله عنهما ' เคยออกไปตลาดในช่วง 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ

     ท่านทั้งสองกล่าวตั๊กบี๊ร (ด้วยสำนวนตั๊กบี๊รวันอีด) และผู้คนก็พากันกล่าวตั๊กบี๊ร อันเนื่องจากการกล่าวตั๊กบี๊รของท่านทั้งสอง

 

 

 

-อัลฮาฟิศ อิบนิ หะญัร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     สาเหตุที่ทำให้ 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ มีความประเสริฐโดดเด่นก็เพราะ ถือเป็นช่วงเวลาที่ประมวลไว้ด้วยการทำอิบาดะฮฺที่สำคัญๆ หลายประการ

     อันได้แก่ การละหมาด การถือศีลอด การบริจาคทานและการประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งไม่มีช่วงเวลาอื่นใดอีกแล้ว ที่อิบาดะฮฺทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นที่สะดวกง่ายดาย ในการปฏิบัติเฉกเช่นช่วงเวลาดังกล่าว

 

 

 

- อิมาม อิบนิ หะญัร  ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     แท้จริง ในแต่ละวันของ ๑๐ วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺนั้น มีความประเสริฐกว่าบรรดาวันอื่นๆ ทั้งหมดในรอบปี ไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันศุกร์หรือไม่ใช่วันศุกร์ก็ตาม

     และสำหรับวันศุกร์ในช่วง ๑๐ วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺนั้น นับว่าประเสริฐกว่าวันศุกร์อื่นๆ ทั้งหมด เนื่องเพราะวันนั้นๆ ได้ประมวลไว้ ซึ่งความประเสริฐถึงสองประการในวันเดียวกัน

 

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

    น่าประหลาดใจที่ผู้คนต่างพากันละเลยหลงลืมสิบวันนี้...

     ท่านจะพบว่าผู้คนจะขะมักเขม้นขยันขันแข็งในการทำความดีในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

     แต่สำหรับช่วงสิบวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ ท่านแทบจะไม่พบใครที่ทำให้ช่วงวันเหล่านั้น ผิดแผกแตกต่างกับช่วงอื่นเลย

     หากผู้คนกระทำคุณงามความดีในสิบวันนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสิ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิะซัลลัม ได้ชี้แนะบอกกล่าวเอาไว้ แน่นอนว่า เขาได้อยู่ในกุศลผลบุญ คุณงามความดีงามอันยิ่งใหญ่มหาศาล

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"บรรดาวันต่างๆ บนหน้าดุนยาที่ประเสริฐที่สุดนั้น คือ อัยยามุลอัชริ" (10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ)

(صحيح الجامع)

 

 

รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ อุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่า : ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

    “ไม่มีบรรดาวันใดๆ ที่จะยิ่งใหญ่ ณ ที่อัลลอฮฺ และ เป็นที่โปรดปรานยิ่งในการทำการงาน ในบรรดาวันเหล่านั้น ยิ่งไปกว่าสิบวันนี้ (สิบวันแรกของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ) 

     ท่านทั้งหลายพึง (กล่าว) ตะฮฺลี้ล (ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ) ตั๊กบี๊ร (อัลลอฮุอักบัร) และตะฮฺมี๊ด (อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ )ให้มากเถิด 

(บันทึกโดยอิมาม อะฮฺมัด 9/323) 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

     “ไม่มีบรรดาวันแห่งการทำการงานที่ดีใดๆ ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง ณ ที่อัลลอฮฺ นอกจาก 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ 

     บรรดาเศาะฮาบะฮฺ กล่าวถามว่า : แม้การญิฮาดก็มิอาจเทียบเท่าได้กระนั้นหรือ? 

     ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม   ตอบว่า : “แม้แต่การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺก็มิอาจเทียบเท่าได้ นอกเสียจากผู้ที่ออกจากบ้านไปด้วยกับตัวและทรัพย์สินของเขา แล้วเขาไม่หลงเหลือสิ่งใดกลับมาอีกเลย 

(บันทึกโดยอิมามอัลบุคอรีย์และอิมามอัตติรมีซีย์)

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

     "ผู้ใดก็ตามที่มีสัตว์พลีที่เขาจะทำการเชือดมัน ดังนั้น เมื่อจันทร์เสี้ยวแห่งเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺปรากฎขึ้น เขาก็จงอย่าได้นำส่วนหนึ่งส่วนใด จากผมและเล็บของเขาออกไป จนกว่าเขาจะทำการเชือดสัตว์พลีเสียก่อน"

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

     "เมื่อพวกท่านเห็นจันทร์เสี้ยวแห่งเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ และคนหนึ่งคนใดในพวกท่านต้องการที่จะเชือดสัตว์พลี เขาก็จงระงับ (งดตัด) ผมเเละเล็บของเขา"

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

 

-เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ความผิดที่ทำในเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺนั้น นับว่ารุนแรงและหนักหนา กว่าความผิดที่ทำในเดือนร่อญับ หรือชะอฺบานเสียอีก

 

 

 

 

 

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙