ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 28
  จำนวนคนเข้าชม  257

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 28

 

วันละหนึ่งความคิด  แปลเรียบเรียง

 

 - เชค สุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

      ละหมาดศุฮริของท่านในวันนี้ ดีกว่า ได้ผลบุญมากกว่าละหมาดศุฮริของท่านเมื่อวานนี้ หมายถึง ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ และเช่นกันกับละหมาดเวลาอื่นๆ ที่เหลือ

การทำดีกับพ่อแม่ของท่านในวันนี้ ดีกว่า การทำดีกับพ่อแม่เมื่อวาน ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ

การติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติของท่านในวันนี้ ดีกว่า ประเสริฐกว่า การติดต่อเชื่อมสัมพันธ์เมื่อวานนี้

การบริจาคของท่านในวันนี้ ดีกว่า บริสุทธิ์กว่า เป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮฺ ยิ่งกว่าการบริจาคของท่านเมื่อวานนี้

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

     "ไม่มีบ่าวคนใด ที่อัลลอฮฺทรงให้เขาดูแลรับผิดชอบ ผู้อยู่ภายใต้การดูแลของเขา แล้วเขาได้เสียชีวิตลง

     โดย ณ จังหวะที่เขาจบชีวิตลงนั้น เขายังคงเป็นผู้บิดพลิ้ว ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ (ที่พึงรับผิดชอบ)ต่อผู้อยู่ภายใต้การดูแลของเขา 

     นอกจากอัลลอฮฺจะทรงห้ามเขาผู้นั้นจากสรวงสวรรค์"

(บันทึกโดยอิมาม อัลบุคอรีย์ และอิมามมุสลิม)

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

     "ไม่มีบ่าวคนใด ที่อัลลอฮฺทรงให้เขาดูแลรับผิดชอบ ผู้อยู่ภายใต้การดูแลของเขา แล้วเขาไม่โอบล้อมผู้อยู่ภายใต้การดูแล

     ด้วยการว่ากล่าวตักเตือน (ไม่คอบกำชับตักเตือนห้ามปรามคนภายใต้การปกครอง)

     นอกจากเขาผู้นั้น จะไม่ได้พบกับกลิ่นอายของสรวงสวรรค์เลย"

(บันทึกโดยอิมาม อัลบุคอรีย์ และอิมามมุสลิม)

 

 

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

     ใครก็ตามในหมู่พวกท่านที่เป็นผู้เจริญรอยตาม เขาก็จงเจริญรอยตามบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วเถิด เพราะบุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ไม่เป็นที่น่าวางใจว่า เขาจะไม่ถูกฟิตนะฮฺเล่นงาน ซึ่งบุคคล (ผู้ล่วงลับ) ดังกล่าวนั้นได้แก่ บรรดาศ่อฮาบะฮฺของท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม 

     พวกท่านเหล่านั้น คือบุคคลที่มีหัวใจดีเลิศประเสริฐสุดแห่งประชาชาตินี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ลึกซึ้งที่สุด และเป็นบุคคลที่ดันทุรังน้อยที่สุดแห่งประชาชาตินี้ 

     พวกท่านเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงคัดสรรให้มาอยู่เคียงคู่กับนบีของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม และให้มาทำหน้าที่ธำรงศาสนาของพระองค์เอาไว้ 

     ดังนั้น ท่านทั้งหลายพึงรู้จักสิทธิของพวกท่านเหล่านั้น และจงยืนหยัดตามแนวทางของพวกท่านเหล่านั้น เพราะแน่นอนเหลือเกินว่า  พวกท่านเหล่านั้น ต่างตั้งมั่นอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรง

 

 

 

-เชค รอเบี๊ยะ บิน ฮาดีย์ อัลมัดค่อลี่ย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

ท่านมีส่วนเพิ่มความมืดมิดดำสนิทให้กับพวกที่หลงผิด 

หากท่านเห็นพวกเขาแล้วท่านกลับนิ่งเฉย ท่านคือผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจพวกเขา

หากท่านมองเห็นพวกเขากำลังก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน แต่ท่านกลับนิ่งเฉย ไม่ว่ากล่าวตักเตือน

 

 

 

- อิมาม อิบนิ รอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

          ผู้ใดที่ปรารถนาการได้รับการปลดปล่อยให้รอดพ้นจากไฟนรก และปรารถนาให้ความผิดทั้งหลายของเขาได้รับการอภัยในวันอะรอฟะฮฺ เขาก็จงรักษาสิ่งที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เขาถูกปลดปล่อยอกจากไฟนรกและได้รับการอภัย

อันได้แก่ :-

 

การถือศีลอดในวันอะรอฟะฮฺ 

ในศ่อฮี้ฮมุสลิมระบุว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"การถือศีลอดในวันอะรอฟะฮนั้น ฉันหวังต่ออัลลอฮฺ ในการที่พระองค์จะทรง ลบล้างความผิดในปีที่ผ่านมาและในปีถัดไป"

การถือศีลอดนี้ เป็นซุนนะฮฺของผู้ที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์ ส่วนผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์นั้น ไม่ต้องถือศีลอดเพื่อจะได้มีกำลังในการวิงวอนขอดุอาอฺ

 

การรักษาอวัยวะจากสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย

ในวันอะรอฟะฮฺ ในมุสนัดอิมามอะฮฺมัด ระบุว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

"วันอะรอฟะฮฺนี้ คือวันที่ใครก็ตามที่ควบคุมการได้ยิน การมองเห็น และควบคุมลิ้นของเขาเอาไว้ให้ดี เขาจะได้รับการอภัยโทษ"

     หนึ่งในวิธีที่ทำให้สามารถระงับยับยั้งอวัยวะต่างๆ จากการทำผิดก็คือ การกล่าวถ้อยคำชะฮาดะฮฺแห่งการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจให้มากๆ

     เพราะถ้อยคำนี้ คือรากฐานของอิสลาม ที่อัลลอฮฺ ตะอาลาทรงทำให้ถ้อยคำนี้และรากฐานแห่งถ้อยคำนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ในวันดังกล่าว

     ท่านอับดุลลอฮฺ อบนิ อุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า : ดุอาอฺที่ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กล่าวอย่างมากในวันอะรอฟะฮฺก็คือ :

"لا إله إلا الله وحـده لا شـريك له له الـملك وله الحـمد بيده الخير 

وهـو على كل شـيء قـدير" 

"ลาอิลาฮะ อิ้ลลัลลอฮุ วะฮฺดะฮู ลาชะรีกะละฮฺ ละฮุ้ลมุลกุ วะละฮุ้ล ฮัมดุ บิยะดิฮิ้ล ค็อยร์ วะฮุวะอะลา กุลลิชัยอิน ก่อดีร"

 

"ไม่มีผู้ที่คู่ควรแก่การจงรักภักดี เคารพสักการะ นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น

ไม่มีภาคีใดๆ มีส่วนร่วมกับพระองค์ อำนาจและการสรรเสริญสดุดี เป็นสิทธิของพระองค์

คุณงามความดี สิ่งดีงามทั้งมวลอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงปรีชาสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง"

 

และพึงระวังความผิดบาปที่ขัดขวางหักห้าม จากการได้รับการอภัยโทษ และการปลดปล่อยให้รอดพ้นจากไฟนรกเอาไว้ให้ดี

 

 

 

-ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

อย่าได้รีบด่วนเอ่ยปากชมหรือตำหนิใครต่อใคร เพราะอาจเป็นไปได้ว่า คนที่ทำให้ท่านชอบใจในวันนี้ อาจเป็นภัยแก่ท่านในวันรุ่ง

 

 

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ้าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

เรื่องผิดที่ร้ายแรง เมื่อปรากฏขึ้นแล้ว จำเป็นต้องแสดงออกว่าปฏิเสธ ไม่ยอมรับอย่างชัดเจน

เพื่อที่จะไม่ให้ทำให้คนอื่นหลงคิดไป (ว่าทำได้ ถูกต้อง) และเพื่อที่เรื่องของตัวเองจะได้ไม่สร้างความสับสนกับอีกหลายๆ คน

 

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

 

 

 

https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://elearning.smpn3sby.sch.id/slot-gacor/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://imartapura.banjarkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/bola88/https://pmb.iaicirebon.ac.id/pragmatic88/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://geoinformasi.kuburayakab.go.id/slot-gacor/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/https://besilak.belitung.go.id/slot-gacor/https://bangkom.bekasikota.go.id/storage/slot-gacor/https://pelangi.pangkalpinangkota.go.id/public/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php