ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 30
  จำนวนคนเข้าชม  615

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 30

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

 

-เชค ซอและห์ เฟาซาน หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

จงยึดศาสนาของท่านเอาไว้ให้มั่น แม้คนส่วนใหญ่จะหลงทางออกไป

และถึงแม้ว่าท่านจะกลายเป็นคนแปลกหน้า ท่ามกลางผู้คนทั้งหลาย

จงอดทน มั่นคงอยู่กับศาสนา ตราบใดที่ท่านอยู่บนสัจธรรม

อย่าได้สนใจเลยว่าจะทำให้ใครพอใจ หรือทำให้ใครโกรธเคืองไม่พอใจ เพราะไม่ใช่ความผิดอะไรของท่านเลย

 

 

 

- ท่านอัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

หากท่านอยากทราบว่า คนๆหนึ่งมีรายได้ทรัพย์สินมาจากแหล่งใด ก็จงพิจารณาดูว่าเขาใช้จ่ายมันไปในเรื่องใด 

เพราะแท้จริงแล้ว ทรัพย์สินที่ไม่ดีนั้น มักถูกใช้จ่ายไปในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

 

 

 

-เชค สุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     สมควรอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องเริ่มต้นกับตัวเองเสียก่อน...อย่าหันไปมองคนอื่น...อย่าหันไปมองข้อบกพร่องของคนอื่น...ให้เริ่มกับตัวเอง รักษาหัวใจของตัวเอง ปรับปรุงการงานของตัวเอง

     คนที่ต้องการให้เกียรติศักดิ์ศรีเป็นของประชาชาตินี้ โดยที่เขามีวาจาที่สัจจริง ปรารถนาให้ประชาชาตินี้หวนกลับคืนสู่ความเข้มแข็ง สู่เกียรติยศและสถานะอันสูงส่ง ก็จำเป็นที่เขาจะต้องเริ่มต้นจากตัวของเขาเอง ในการที่จะปรับปรุงหัวใจและแก้ไขการงานของเขา ด้วยการมีความบริสุทธิ์ใจ และเจริญรอยตามท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม

 

 

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

แท้จริงอัลกุรอานนั้น เป็นการยากยิ่งสำหรับเราที่จะท่องจำ...แต่เป็นสิ่งง่ายดายสำหรับเรา ที่จะปฏิบัติตามอัลกุรอาน

และแท้จริงแล้ว จะมีผู้คนภายหลังจากยุคของเรา ที่การท่องจำอัลกุรอาน เป็นเรื่องงายดายสำหรับพวกเขา

แต่การปฏิบัติตามอัลกุรอาน กลับเป็นเรื่องลำบากยากเย็นสำหรับพวกเขา

 

 

 

- อัลอัลลามะฮฺ อัสสะอฺดียฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

          ผู้เป็นบ่าวสมควรจะฝากความหวังของเขาไว้กับอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น แท้จริง เมื่ออัลลอฮฺทรงกำหนดสาเหตุหนึ่งสาเหตุใด แห่งการได้มาซึ่งริสกีและความสุขสบายของบ่าวผู้นั้นแล้ว สมควรที่เขาจะต้องสรรเสริญพระองค์และวอนขอต่อพระองค์ ให้ประทานความจำเริญในสิ่งๆ นั้นแก่เขา

         และหากว่าเหตุแห่งริสกีมีอันต้องขาดตอนหรือติดขัด ก็อย่าได้ขุ่นข้องหมองใจ เพราะเหตุแห่งริสกีนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากอีกหลายๆ เหตุปัจจัยที่ไม่อาจคำนวนนับ 

         และริสกีของผู้เป็นบ่าวจะไม่ขาดตอนลงด้วยกับสาเหตุเฉพาะเจาะจงในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ยิ่งไปกว่านั้นเหตุแห่งริสกีจากทางอื่นๆ จะถูกเปิดกว้างแก่เขา ซึ่งมันย่อมดีกว่าและยังคุณค่ามากกว่าทางเดิม (ที่เขาเคยได้รับ)

         หรือบางทีเขาอาจจะได้รับริสกีจากหนทางอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น ในสภาพทั้งหมดทั้งมวลนี้ เขาจึงจำเป็นต้องคิดต่ออัลลอฮฺในแง่ดี และหวังปรารถนาต่อพระองค์ วิงวอนขอต่อพระองค์ให้มาก พร้อมๆ กับหวัง (ว่าพระองค์จะทรงตอบรับคำวิงวอนของเขา) 

          เพราะแท้จริง อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ผ่านคำพูดของนบีของพระองค์ว่า 

 

أنا عند ظن عبدي بي ، فإن ظن بي خيرا فله ، وإن ظن بي شرا فله

ข้าอยู่ ณ ความคิดคำนึงของบ่าวของข้ามีต่อที่ข้า  หากเขาคิดกับข้าในแง่ดี เขาก็จะได้รับสิ่งดี

และหากเขาคิดกับข้าในแง่ลบ เขาก็จะได้รับในสิ่งไม่ดี 

 

« إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي »

แท้จริง ตราบใดที่เจ้าวอนขอต่อข้าและหวังต่อข้า ข้าย่อมยกโทษให้เจ้าในสิ่งที่ได้เจ้าเคยทำ

และข้าไม่ได้ใส่ใจเลย (ว่ามันจะมากมาย หนักหนาเพียงใด)

 

 

 

- ท่านอุมัร อิบนิ้ล ค็อฏฏ็อบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

     แท้จริง ท่านทั้งหลาย คือมนุษย์ผู้ต่ำต้อยที่สุด น่าดูแคลนที่สุด และมีจำนวนน้อยที่สุด แล้วอัลลอฮฺได้ทรงทำให้พวกท่านมีเกียรติด้วยกับอัลอิสลาม

     ดังนั้น แม้นว่าพวกท่านแสวงหาเกียรติศักดิ์ศรีอื่นใด นอกเหนือจากแนวทางแห่งอิสลามแล้ว อัลลอฮฺ ตะอาลา จะทรงทำให้พวกท่านต่ำต้อยไร้เกียรติ !

 

 

 

๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖