ฝากถึงผู้หญิง(มุสลิมะฮ์)
  จำนวนคนเข้าชม  1094

ฝากถึงผู้หญิง(มุสลิมะฮ์)

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

     ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติ นัศร์ บิน อัลอะฏอร อัลบัฆดาดียะฮฺ นางเป็นหญิงที่มีความละอาย รักนวลสงวนตัว รักสันโดษ ดำรงตนอยู่ในการทำอิบาดะฮฺ 

พี่ชายของนางบอกว่า 

     “ตลอดชีวิตของนาง นางไม่เคยออกจากบ้านเลย นอกจากแค่เพียง  3 ครั้งเท่านั้น ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยในตัวนางด้วย

     กล่าวกันว่า...นางออกจากบ้านในวันที่นางแต่งงาน ... วันที่นางไปทำฮัจญ์ ... และวันที่นางเสียชีวิตเท่านั้น !!

(ตารีค อัลอิสลาม ลิ้ลอิมาม อัซซะฮะบีย์ 40/126)

 

 

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ้าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

พี่น้องมุสลิมทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮฺ และฉุดมือผู้หญิงของพวกท่านเอาไว้ให้ดี

หัามปรามพวกเธอในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้ามปรามเอาไว้ นั่นคือ การเปิดเผยเอาเราะห์ 

และแต่งกายอวดโฉม ประเจิดประเจ้อ เปิดเผยในสิ่งที่เป็นความสวยความงาม เลียนแบบพวกคริสต์ซึ่งเป็นศัตรูของอัลลอฮฺ

รู้ไว้เถิดว่า...การเงียบ (ไม่พูดตักเตือน) ก็คือการมีส่วนร่วมกับพวกเธอในความผิดบาป

(และมีส่วนที่จะพบกับ) ความโกรธกริ้วของอัลลอฮฺ และการลงโทษของพระองค์

 

 

 

- ท่านมุญาฮิด ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า :

     "และพวกเธออย่าได้แต่งกายอวดโฉมประเจิดประเจ้อ การอวดฉวมประเจิดประเจ้อของพวกญาฮิลียะฮฺ เช่นการอวดโฉมของพวกญาฮิลียะฮฺในยุคก่อน"

(อัลอะฮฺซาบ / 33)

كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال ، فذلك تبرج الجاهلية

     พวกผู้หญิงเคยออกมาเดินท่ามกลางเหล่าบุรุษ เช่นนี้แหละ คือ การอวดโฉมประเจิดประเจ้อ ของพวกญาฮิลียะฮฺ

 

 

 

-เชค มุฮัมมัด อะลีย์ ฟัรกู๊ส ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

          หนึ่งในพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน และเตรียมความพร้อมให้กับเขาก็คือ การบอกสอนเขาให้รู้ถึงเรื่องการดำรงชีวิต รู้ผิดชอบชั่วดี และสอนในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในแง่ของการปฏิบัติในสิ่งทำให้หัวใจมีสุข  ละทิ้งในสิ่งที่ทำให้ใจมีทุกข์ 

          ซึ่งสิ่งนั้นก็คือ "การเตรียมความพร้อมให้เขา เป็นคนที่พึ่งพาอัลลอฮฺอยู่เสมอ"

          รู้จักพระองค์ และยึดมั่นในพระองค์ มีความสงบจิตสำรวมตน ณ ที่พระองค์ เมื่อนั้นเขาจะยอมสยบตน เพื่อพระองค์ จะเกรงกลัวเพียงพระองค์ และมีหัวใจที่ยึดโยงผูกพันอยู่กับพระองค์เท่านั้น  

          สิ่งนี้เองที่จะทำให้เขารู้สำนึกถึงเกียรติศักดิ์ศรีของผู้เป็นมุสลิม เนื่องเพราะเขามีสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมั่นคงต่อพระผู้ทรงเกียรติ และบุคลิกภาพที่รักษาไว้ซึ่งเกียรติแห่งศาสนานี้เอง ที่จะทำให้ให้เขาโดดเด่นแตกต่างจากทุกผู้คน

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

เมื่อความละอาย หายไปจากผู้หญิง เธอจะเป็นเช่นผู้ชาย หรือหยาบกระด้างยิ่งกว่าผู้ชาย

และสาเหตุที่ทำให้ความละอายเลือนหายไปนั้นเป็นเพราะ การปะปนกันระหว่างชายหญิง

และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ การที่เธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่ห่างไกลจากความสำรวม

ห่างไกลจากความละอายตั้งแต่เยาว์วัย จนทำให้เธอเคยชินอยู่กับสิ่งนั้น

 

 

 

8888888888888888888888888888888888888888888