ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 35
  จำนวนคนเข้าชม  596

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 35

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

-อิมาม อิบนุ้ล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

          ใครที่รักษาลิ้นของตัวเองเพื่ออัลลอฮฺ  ตะอาลา ในโลกดุนยานี้ อัลลอฮฺจะทรงทำให้เขาสามารถกล่าวคำชะฮาดะฮฺ ในยามที่เขาสิ้นใจและได้พบกับพระองค์

          ส่วนใครที่ปล่อยให้ลิ้นของตน เที่ยวทำลายเกียรติศักดิ์ศรีของพี่น้องมุสลิม และคอยสอดส่องติดตามความลับของพวกเขา อัลลอฮฺจะทรงระงับลิ้นของเขา ไม่ให้สามารถกล่าวชะฮาดะฮฺออกมาในยามที่จะสิ้นใจได้เลย

 

 

 

- เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ผู้หญิงผู้ศรัทธาไม่สมควรอย่างยิ่งสำหรับเธอในการที่จะคบหาผู้หญิงทุกคนเป็นมิตร แต่ให้เธอเลือกเฉพาะผู้หญิงที่เมื่อเธอคบเป็นเพื่อนแล้ว ทำให้เธอได้รับความดี ได้ประโยชน์แก่การมีอีหม่านของเธอกลับมา เพื่อนที่เธอจะได้คอยตรวจสอบศรัทธา ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นคุณงามความดี และสิ่งที่จะมีคุณค่ายังประโยชน์แก่เธอ ณ ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา

    มุสลิมก็ดี หรือมุสลิมะฮฺก็ดี ไม่สมควรเลย ที่จะสนิทสนมคลุกคลีปะปนกับทุกผู้คน แต่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องคลุกคลีสนิทสนม กับคนที่ยังประโยชน์ (ในด้านศาสนา) แก่เขาเท่านั้น

 

ท่านฟุฎ็อยล์ อิบนิ้ล อิย้าฎ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า:

     "ไม่บังควรสำหรับผู้ศรัทธา ในการที่เขาจะนั่งร่วมกับทุกคนที่เขาปรารถนา"

 

ท่านซุฟยาน อัซเซารีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ กล่าวว่า :

     "ไม่มีสิ่งใดที่ก่อให้เกิดผลร้ายและผลดีแก่คน ๆ หนึ่ง ยิ่งไปกว่าบุคคลที่เขาคบหาเป็นมิตร"

 

ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า :

     "พวกท่านจงพิจารณาดูผู้คนทั้งหลาย จากผู้ที่เขาสนิทชิดเชื้อ เพราะแท้จริง คนเรานั้นจะใกล้ชิดสนิทสนมก็แต่กับคนที่เขาชื่นชอบประทับใจเท่านั้น"

 

สลัฟบางท่านกล่าวไว้ว่า :

"ไม่บังควรสำหรับผู้ศรัทธา ในการที่เขาจะเดินร่วมกับใครก็ได้ที่เขาต้องการ"

          สรุปแล้ว ผู้หญิงผู้ศรัทธา ที่เฝ้าหวงแหนการมีศรัทธา ใส่ใจกับการมีศรัทธาที่เข้มเเข็ง เธอจะต้องไม่คบหาผู้หญิงคนไหนก็ได้เป็นเพื่อนสนิท แต่จะต้องคบเฉพาะผู้หญิงที่ การคบเธอเป็นเพื่อนนั้นนำมาซึ่ง คุณงามความดี คุณประโยชน์ การภักดีเชื่อฟัง และการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา

 

 

 

- เชคมุฮัมมัด อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     หญิงคนหนึ่งเคยถามคำถามเชค อิบนิ อุซัยมีนร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ ว่า :

     "ดิฉันอยากลุกขึ้นละหมาดกลางคืน แต่ตลอดทั้งวันดิฉันต้องดูแลจัดการเรื่องในบ้านจนถึงเวลา 22.00 . ซึ่งทำให้ดิฉันหมดแรงอ่อนเพลียมาก สิ่งที่ดิฉันตั้งเจตนาไว้ จะได้รับผลบุญตอบแทนหรือไม่?

คำตอบ

     ใช่ครับ แต่ละคนจะได้รับภาคผลตอบแทนตามแต่เจตนาของตน หากเขาง่วนอยู่กับการงานที่ทำดีกว่าที่จะปล่อยทิ้งมันไป ผู้หญิงคนนี้ ทำในเรื่องวาญิบ (จำเป็น) สำหรับชีวิตของเธอ นั่นคือ การปรนนิบัติรับใข้สามีของเธอในบ้าน ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าการที่เธอจะละหมาดตะฮัจญุดเสียอีก

     ด้วยเหตุนี้ เมื่ออัลลอฮฺทรงรู้ถึงเจตนาของเธอว่า หากเธอไม่ทำหน้าที่เหล่านี้ ซึ่งเธอเกรงว่าการบกพร่องในหน้าที่จะเป็นบาป ก็เป็นที่หวังว่า อัลลอฮฺจะทรงบันทึกผลบุญตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่เธอ

 

 

 

- เชค มุกบิ้ล อัลวาดิอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

บางทีดุอาอฺของบุพการี อาจทำลายชีวิตของคนๆ หนึ่ง

อาจทำให้ชีวิตของเขาขาดทุนทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ

อันมีสาเหตุมาจาก ดุอาอฺของแม่ของเขา หรือของพ่อของเขา

 

 

 

-เชคมุฮัมมัด อะกู๊ร หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

     จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ กับความคิดความอ่านของเด็ก เหมือนกับที่ท่านเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพร่างกายของพวกเขา

     การที่ท่านเอาใจใส่เรื่องความคิดของเด็ก นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้

     เด็กก็เหมือนหน้ากระดาษสีขาว ที่สามารถรับเอาสีใดก็ได้ เพราะฉะนั้น จงเเต้มสีแห่งความถูกต้องเท่านั้น

     หน้าที่ของเรา คือ การยำเกรงอัลลอฮฺ ฝึกฝนพวกเขาให้ท่องจำคัมภีร์ของอัลลอฮฺ และซุนนะฮฺของนบีของพระองค์ ทำให้พวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะท่องจำ โดยที่ไม่ต้องรอโรงเรียนแต่อย่างใด

 

 

 

-ท่านอิบนุ กุดามะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

พึงรู้เถิดว่า...แท้จริงอัลลอฮฺ ตะอาลา  เมื่อพระองค์ทรงมองมายังท่าน

และทรงทราบว่า ท่านได้ให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นที่พึ่งของท่าน

และได้ให้พระองค์เป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่ช่วยเหลือในสิ่งที่ท่านต้องการโดยไม่พึ่งพามนุษย์คนใด

เมื่อนั้น พระองค์จะทรงมอบให้แก่ท่าน ในสิ่งที่ดียิ่งกว่าที่ท่านขอ และจะทรงโอบอ้อมอารีต่อท่าน มากเสียยิ่งกว่าที่ท่านปรารถนาเสียอีก

 

 

 

-เชค ซอและห์ อัลเฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

เมื่อท่านขอสิ่งใดจากใครสักคน แล้วไม่ได้เป็นไปดังที่ตั้งใจ ให้รู้ไว้ว่า..

อัลลอฮฺ ไม่ได้ทรงกำหนดสิ่งนั้นไว้ให้แก่ท่าน ดังนั้น ท่านจงอย่าได้ตำหนิผู้คนในสิ่งที่ไม่สมหวัง

เพราะหากอัลลอฮฺทรงกำหนดสิ่งนั้นไว้แก่ท่านแล้ว ย่อมไม่มีใครจะขัดขวางมันไปจากท่านได้เลย

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%