แด่เธอหญิงผู้ศรัทธา..
  จำนวนคนเข้าชม  1065

...แด่ เธอ หญิง ผู้ศรัทธา...

 

อุมมุอัฟว์ คัดมาแปล

 

     เราเห็นผู้หญิงดื้อรั้นว่านอนสอนยากมากขึ้น จึงเห็นการหย่าร้าง ครอบครัวระส่ำระสาย บ้านแตกสาแหรกขาดเกิดขึ้นมากมาย

     ขออัลลอฮฺประทานความจำเริญ แก่ผู้หญิงที่ว่าง่าย อยู่ในโอวาทและอ่อนโยน เพราะเธอคือผู้หญิง ที่ดำรงรักษาบ้านให้เป็นบ้านตลอดไป

     ภรรยาที่แย่ที่สุด คือผู้หญิงที่อิ่มท้องจากเงินของสามี ใส่เสื้อผ้าจากเงินของสามี กินอยู่หลับนอนในบ้านของสามี

     แต่ทุกที่ที่เธออยู่ร่วม เธอจะพูดถึงแต่เรื่องไม่ดีของสามีเสมอ !

 

 

 

ขอแสดงความยินดี กับผู้หญิงที่หลีกหนีจาก แวดวงซุบซิบนินทา คนนั้นว่าอย่างนั้น คนนี้ว่าอย่างนี้

ผู้หญิงที่ปลีกตัวออกห่างจาก พื้นที่แห่งการเผาไหม้คุณงามความดี และสาละวนอยู่กับอัลกุรอาน

ง่วนอยู่กับความรู้ตามหลักการ และทุ่มเทเวลาในการหาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของศาสนา

cr :  @#قناة_سوكنة_السلفية

 

 

 

แนวทางการวางตัวในยุคแห่งฟิตนะฮฺ

1) อย่าคล้อยตามอารมณ์ ให้ยึดหลักศาสนาเป็นเกณฑ์

2) ตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูลก่อนส่งต่อ อย่ารีบร้อน

3) อย่าอยู่กับความไม่รู้ ให้ฝักใฝ่ในความรู้และการหาความรู้อยู่เสมอ

4) ในภาวะขัดแย้ง อย่าอยู่กับผู้เยาว์ แต่ให้เข้าหาคนมีอายุเข้าไว้ 

5) หลีกห่างจากเรื่องที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ และอยู่ใกล้กับสิ่งที่เป็นซุนนะฮฺ

6) อย่าเข้าหาฟิตนะฮฺ พยายามหลีกหนีปลีกตัวให้ห่างไกล

7) ขัดขวาง หักห้ามเพื่อไม่ให้เกิดฟิตนะฮฺ ง่ายกว่าการขจัดฟิตนะฮฺให้หมดไป

8) ระวังอย่าตามอารมณ์ในการรับเอาคำฟัตวา แต่ให้ยึดเอาในสิ่งมีตัวบทหลักฐานชัดเจน

9) หากเป็นคนไม่มีความรู้ อย่าได้ยึดเอาเฉพาะคำฟัตวาที่สบอารมณ์ และให้เลียนแบบทำตามผู้รู้

           10) อย่าโลเล เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่จงยืนหยัดอย่างมั่นคงในศาสนา ด้วยแสงสว่างแห่งอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ

     11) อย่าขัดแย้ง โต้เถียงกับตัวบทหลักฐานในเรื่องที่ท่านต้องการ แต่จงให้เรื่องที่ท่านต้องการ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับตัวบทหลักฐานเท่านั้น

     12) ระวัง อย่าได้แยกตัว แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แต่จงอยู่ร่วมกับญะมาอะฮฺเข้าไว้

     13) ระวังการอธรรม การทำสิ่งชั่วช้า และการทำร้ายทารุณ จงอยู่กับความเที่ยงธรรมและความดีงาม และอยู่กับกลุ่มคนที่รักความเป็นธรรมและความดีงาม

     14) อย่าเสาะแสวงหาฟิตนะฮฺ แต่งจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากความชั่วร้ายของฟิตนะฮฺที่เกิดขึ้น

     15) อย่าหลงไปกับความเพริศแพร้วงดงามของฟิตนะฮฺ แต่จงพิจารณาดูที่ข้อเท็จจริงของฟิตนะฮฺนั้น ด้วยสายตาอันเฉียบแหลมของผู้ศรัทธา

16) ระวังการแสดงอาการที่เกินความพอดี ให้ประมาณตนและอยู่ในความพอดี

17) ระวังการทรยศ ละเมิดต่อผู้มีคุณ และรักษาสิทธิหน้าที่ที่พึงปฏิบัติอย่างครบถ้วน

18) ระวังในการที่จะมองอะไรอย่างผิวเผิน แต่จงตระหนักในข้อเท็จจริง โดยพิจารณาที่ต้นเหตุและผลลัพธ์ของมัน

 

cr: @الجوهرة السلفية (للأخوات فقط ) )

 

เดินอย่างไร ? ........

 " และเจ้าอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างเย่อหยิ่ง"

ڪيف نمشي؟    .....   "ولاتمشِ في الارض مرحا" 

 

พูดอย่างไร ? .......... 

"และจงลดเสียงของเจ้าลง"

ڪيف نتڪلم؟    .....    "واغضض من صوتڪ" 

 

มองอย่างไร ?.......... 

" และจงอย่าทอดสายตาของเจ้าออกไปอย่างยืดยาว"

ڪيف ننظر؟     .....     "ولا تمدنَّ عينيڪ" 

 

ฟังอย่างไร ?..........

"พวกเจ้าจงอย่าสอดแนม"

ڪيف نسمع؟    .....     " ولا تجسسوا"

 

รับประทานทานและแต่งกายอย่างไร ? ........

"และพวกเจ้าจงอย่าได้ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย"

ڪيف نأڪل ونلبس؟     .....     "ولا تسرفوا" 

 

ใช้ถ้อยคำอย่างไร ? ........... 

"และจงกล่าวแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยดี"

.ڪيف الڪلام     .....     "وقولوا للناس حسنا"

 

อยู่ในที่ชุมนุมอย่างไร ? ........ 

"และบางส่วนของพวกเจ้าอย่าได้นินทาซึ่งกันและกัน"

ڪيف مجالسنا   .....     "ولا يغتب بعضڪم بعضا" 

 

เช่นนี้เอง.... ที่อัลกุรอานได้สอนพวกเราไว้

هكَذَاَ عَلَّمَنَاَ القَرَآنَ اَلَكَرَيَمَ

ขออัลลอฮฺโปรดทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราท่านทั้งหลาย สู่สิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานด้วยเถิด....อามีน

_اللهم أصلح حالنا لما تحب يا رب

 

 

 

ร่างจะถูก กลบฝัง ใต้ผืนดิน.....แม้ไม่สิ้น ความหวัง อันแรงกล้า

จะถูกลืม ลบเลือนหาย ผ่านเวลา.....ราวกับว่า ไม่เคย มีตัวตน

คงชีวิต ให้อยู่ยง ด้วยผลงาน.....ให้บันดาล ปรีดา ยามวายชนม์

จารึกไว้ คุณค่า ความเป็นคน.....อยู่ที่ผล แห่งการดี ที่เคยทำ

 

 

*****************************************