ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 36
  จำนวนคนเข้าชม  112

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 36

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

หนึ่งในความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวคือ การที่พระองค์ดลบันดาลให้เขามีความพอเพียง

ไม่ว่าจะเป็นพอเพียงในเรื่องที่อยู่อาศัย เสื่อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ หรือแม้แต่พอเพียงในเรื่องของลูกหลานก็ตาม

เพราะเมื่อพระองค์ประทานความพอเพียงให้แก่มนุษย์ในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แล้ว เขาย่อมเป็นคนที่มั่งมีอยู่เสมอ

 

 

 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

สิ่งที่เป็นอุตริกรรม (บิดอะฮฺ) นับเป็นที่ชื่นชอบของอิบลีสเสียยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนกระทำความผิด

เพราะคนที่ฝ่าฝืนทำความผิด เขารู้ตัวว่าทำผิด จากนั้นเขาก็สำนึกผิดกลับตัว

แต่คนที่ทำอุตริ เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำคือการภักดีเชื่อฟัง (ฏออะฮฺ)เขาจึงไม่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว

 

 

 

ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     คนที่มีความสุขที่สุด ได้รับความโปรดปรานอย่างมากมายมหาศาลที่สุด และมีลำดับขั้นที่สูงส่งที่สุด ก็คือ

     คนที่เจริญรอยตามท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม มากที่สุด และสอดคล้องกับท่านมากที่สุด ทั้งในความรู้และการประพฤติปฏิบัติ

 

 

 

เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     มีคนกลุ่มหนึ่งกล่าวแก่ท่านอัชชัยบานีย์ว่า : "ได้โปรดประพันธ์ตำรา เรื่องความสมถะ แก่พวกเราด้วย"

     ท่านกล่าวตอบว่า : "ฉันได้ประพันธ์เรื่องการซื้อขายไปเรียบร้อยแล้ว"

หมายความว่า 

          เมื่อท่านต้องการเป็นคนที่สมถะ เป็นคนที่ข่มตน มีความสุขุม ก็จงศึกษาตำราว่าด้วยการซื้อขาย และเรียนรู้บทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย แยกแยะให้ได้ว่า สิ่งใดที่อัลลอฮฺได้อนุญาติ และสิ่งใดที่พระองค์ได้ทรงห้ามปรามเอาไว้

          ดังนั้น สำหรับคนที่ทำการซื้อขายโดยที่ไม่ไต่ถาม ไม่ศึกษาความยับยั้งชั่งใจ ระงับตนข่มตน เขาจะได้มาได้อย่างไร เมื่อใดกันที่เขาจะเป็นคนข่มตน ทั้งๆ ที่เขาไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในเรื่องของศาสนาของอัลลอฮฺ ตะอาลา !!

 

 

 

ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

การศรัทธาต่อกำหนดสภาวการณ์นั้น ผู้เป็นบ่าวจำเป็นต้องเป็นทั้งผู้อดทน และผู้ขอบคุณ

อดทนในยามตกทุกข์ได้ยาก และกตัญญูรู้คุณในยามได้ดีมีสุข

 

 

 

อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

การศรัทธาต่อกำหนดสภาวการณ์ และพึงพอใจต่อการกำหนดนั้น 

จะขจัดความกลัดกลุ้มกังวลใจ และความโศกเศร้าหมองหม่นใจ ให้พ้นไปจากบ่าวผู้ศรัทธา

 

 

 

อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ขออัลลอฮฺโปรดทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นหนึ่งในผู้ที่...

เมื่อได้รับความโปรดปรานแล้วรู้คุณ

เมื่อถูกทดสอบแล้วอดทน

และเมื่อทำผิดแล้วขออภัยโทษ

เพราะแท้จริงแล้ว 3 ประการนี้เท่านั้น ที่เป็นศูนย์รวมความสุขของบ่าวผู้ศรัทธา

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เมื่อท่านพบว่าหัวใจของท่าน ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่น่ารังเกียจ ไม่หนักแน่นมั่นคง และไม่รู้สึกสุขสงบใจกับสิ่งที่เป็นคุณความดี

รู้ไว้เถิดว่า..หัวใจของท่านกำลังมีโรคแฝงอยู่ จงพยายามปรับปรุงแก้ไขหัวใจเสียให้ดี !

     และหากท่านเห็นว่าหัวใจของท่าน ปิติยินดีกับการทำดีและได้ลงมือทำ แนะนำบอกกล่าวสู่ความดี ชิงชังการกระทำที่ชั่วช้าและออกห่างจากมัน 

รู้ไว้เถิดว่า..นั่นคือหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ขออัลลอฮฺทรงโปรดทำให้เราและท่านมีหัวใจเช่นนั้นด้วยเถิด

 

 

 

ท่านอุมัยรฺ อิบนิ ฮะบี๊บ อัลค่อฏอมีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

     อีหม่านนั้นมีเพิ่มขึ้นและมีลดลง

     มีผู้ถามว่า : อะไรคือการเพิ่มขึ้นและลดลงของอีหม่านอย่างนั้นหรือ ?

"เมื่อเวลาที่เรานึกถึงพระเจ้าของเรา แล้วเรารู้สึกเกรงกลัวพระองค์ เช่นนั้นแหละ คือ อีหม่านที่เพิ่มขึ้น

ส่วนเวลาที่เราหลงลืมพระองค์  และละเลยบกพร่อง (ในหน้าที่ที่มีต่อพระองค์)  เช่นนั้นแหละ คือ อีหม่านที่ลดลง"

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php