ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 39
  จำนวนคนเข้าชม  304

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 39

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

-อิมาม อิบนุ้ล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ท่านจงหลีกห่างจากการผัดวันประกันพรุ่งเถิด

เพราะแท้จริง การผัดวันประกันพรุ่งนั้น คือ ไพร่พลของอิบลีส ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

 

 

 

-ท่าน อิบนิ ฮิศม์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

      กี่คนมาแล้วที่ภาคภูมิใจในสิ่งดีๆ ที่ตนมีครอบครอง

      แต่แล้วสิ่งเหล่านั้น กลับกลายเป็นสาเหตุ แห่งความหายนะสำหรับเขา (ด้วยกับสายตาริษยาหรือแผนร้ายของศัตรู)

     ดังนั้น ท่านจงปลีกตัวออกห่างจากประเด็นเหล่านี้ เพราะมันล้วนมีแต่โทษ และไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าแต่อย่างใด

 

 

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     สำหรับแม่แล้ว ท่านมีสถานะที่ยิ่งใหญ่มาก จำเป็นที่ท่านจะต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญ ในการทำให้แม่พอใจ และปฏิบัติกับแม่ด้วยสิ่งที่ดียิ่งกว่า

     ถึงแม้ว่าแม่อาจทำไม่ดีกับท่าน หรือละเมิดล่วงเกินท่านก็ตาม ท่านยังคงจำเป็นต้องให้อภัย ไม่ถือโทษเอาผิด และแสวงหาความพึงพอใจของแม่อยู่เสมอ

 

 

 

- เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เมื่อท่านต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดในดุนยา ท่านจำเป็นต้องทำใน 3 สิ่งนี้ นั่นคือ 

          1) ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ พึงขออภัยโทษให้มาก ไม่ว่าท่านจะต้องการตำแหน่งหน้าที่ ต้องการมีทรัพย์ ต้องการมีลูก อยากขจัดอาการซึมเศร้า วิตกกังวลให้หมดสิ้นไป ก็ให้ขออภัยโทษให้มากๆ  หากเห็นภรรยาคิดเห็นไม่ตรงกัน สร้างความอิดหนาระอาใจ ไม่อยู่ในโอวาท ไม่เชื่อฟัง ให้ขออภัยโทษให้มากๆ

          2) ขอดุอาอฺ ขยันขันแข็งในการขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ

          3) ทำการงานที่ดี เพราะแท้จริง การที่ท่านได้มีโอกาสทำการงานที่ดี นับเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺในโลกดุนยา ที่พระองค์จะทรงตอบแทนให้แก่ท่าน อันเนื่องจากการกระทำนั้นในโลกอาคิเราะฮฺ

 

 

 

- เชค ซอลิห์ เฟาซาน อัลเฟาซาน หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

          การทำบิดอะฮฺนับว่าร้ายแรงกว่าการทำบาปใหญ่ เพราะการทำบิดอะฮฺ (อุตริกรรมทางศาสนา) ถือเป็นการอุปโลกน์ความเท็จให้แก่อัลลอฮฺหรือร่อซู้ลของพระองค์ โดยปราศจากความรู้ อุปโลกน์ความเท็จให้แก่พระองค์ในสิ่งที่พวกท่านเองไม่มีความรู้ 

          บรรดาอุละมาอฺได้ชี้แจงเอาไว้ว่า ผู้ที่ทำบาปใหญ่นั้น ถือว่าพวกเขายังมีหวังในการกลับเนื้อกลับตัว เพราะเขากระทำอันเนื่องมาจากกิเลส จากอารมณ์ใฝ่ต่ำที่อยู่เหนือเขา หลังจากนั้น เขาก็อาจกลับตัว สำนึกผิดได้

          ส่วนผู้ที่ทำบิดอะฮฺ เขาจะไม่กลับเนื้อกลับตัวแต่ประการใด เพราะเขาจะเห็นว่าตัวเองอยู่ในสิ่งที่ถูกต้อง คนที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด เขารู้ตัวว่ากำลังอยู่ในความผิด ส่วนคนที่ทำบิดอะฮฺนั้น เขาคิดว่าตนอยู่บนความถูกต้อง เขาจึงไม่ยอมรับและไม่กลับตัว 

          ขออัลลอฮฺทรงโปรดคุ้มครองให้รอดพ้นจากสภาพดังกล่าวด้วยเถิด

 

 

 

-เชคสุลัยมาน  อัรรุฮัยลีย์  ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

          พี่น้องที่เคารพ ลูกหลานอาดัมทุกคนล้วนมีความผิด เราทุกคนจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ระแวดระวังตัว ระวังตัวจากการทำผิดฝ่าฝืน เพราะชัยฏอนจะวนเวียนอยู่ในตัวลูกหลานอาดัมผ่านเส้นเลือดที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกาย

          ดังนั้น อย่าได้หลงภาคภูมิใจกับภาพลักษณ์ที่ดี เพราะกี่ภาพลักษณ์ที่ดูดีมาแล้ว ที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งไม่ดี หากเจ้าตัวหลงลืมศัตรูที่ประกบติดกับตัวของเขา และเคลื่อนไหวอยู่ในตัวตามเส้นเลือดที่ไหลเวียน

           เช่นกันอย่าได้ปล่อยปะละเลยเบาความ เหมือนกับคนที่ดูเบาในเรื่องการสนทนากับสตรี ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ โดยไม่มีความจำเป็น เพราะการกระทำเช่นนี้เอง ที่ทำให้จวนเจียนจะล่วงเข้าไปในสิ่งที่หะรอม

          และแน่นอนเหลือเกินว่า ชัยฏอนจะทำให้หัวใจของเขาด่างพร้อยมีตำหนิ อะไรที่มันเห็นว่าคนชอบ คนติด หรือคนๆ นั้นอ่อนแอในเรื่องใด มันก็ยิ่งกระตุ้นเขาในเรื่องนั้น

          จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ ตัวของเราเข้มแข็ง โดยก่อนอื่นท่านจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ทำให้ตัวท่านเองต้องมอง สถานที่ๆ ทำให้ท่านมอง อย่าไปเข้าใกล้  เลือกคบเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือท่านให้ละเลิกการกระทำที่หะรอมนี้  พยายามให้ตัวเองสาละวนอยู่กับการอ่านหนังสือ การไปมัสยิด นั่งประจำอยู่ในมัสยิด พร้อมกับซิกรุ้ลลอฮฺให้มากๆ

          ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ ขอดุอาอฺให้มาก ให้พระองค์ปกปักษ์คุ้มครองท่าน คุ้มครองรักษาสายตาของท่าน และให้ท่านหลุดพ้นออกจากสภาพการทำผิดเช่นนี้ 

          อีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้ท่านยุติจากการกระทำนี้ได้ก็คือ การย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ บางทีอาจจะทำผิดอยู่แล้วก็เสียชีวิต ซึ่งบ่าวจะถูกให้ฟื้นคืนชีพในสภาพที่เขาจบชีวิตลง อย่าได้หลงไปกับความแข็งแกร่งของร่างกาย ความเป็นหนุ่มเป็นสาว หรือคิดว่าจะยังมีชีวิตอยู่ต่ออีกยาวไกล 

          เพราะท่านไม่อาจรู้ได้ว่า ความตายจะมาหาท่านเมื่อไหร่ ความตายอาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำผิดฝ่าฝืนอยู่ก็เป็นได้ 

          ด้วยเหตุนี้สลัฟบางท่านได้เคยกล่าวกับลูกศิษย์ไว้ว่า 

"ใครที่รับประกันกับฉันได้ว่า ตัวเองจะตายเมื่อไหร่ ฉันจะอนุญาตให้เขาทำความผิดได้ 

         แน่นอนเป็นข้อความที่ (ต้องการให้ฉุกคิด) เพราะไม่มีมนุษย์คนใดเลยจะรับประกันได้ว่า จะมีชีวิตอยู่ต่อถึงวันพรุ่งนี้เพื่อทำสิ่งหะรอม แล้วค่อยสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว

          สิ่งที่จะช่วยเราให้ยุติจากการกระทำนี้ได้ คือการคำนึงในเรื่องนี้ให้มาก เพราะจุดจบที่เลวร้ายจะเฝ้าติดตาม ผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด 

          และให้ระลึกไว้เสมอว่า หากท่านยุติ ละเลิกในสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺแล้ว อัลลอฮฺจะไม่ทรงทำให้ท่านต้องลิ้มรสความเจ็บปวดจากการกระทำนั้นเป็นอันขาด และพระองค์จะทรงทดแทนในสิ่งที่ดียิ่งกว่าให้แก่ท่านเสมอ

 

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

https://statistik.anambaskab.go.id/slot-deposit-pulsa/

Slot Dana Situs Togel Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Slot Deposit Pulsa Slot Gacor slot deposit dana