ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 40
  จำนวนคนเข้าชม  465

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 40

 

วันละหนึ่งความคิด....แปลเรียบเรียง

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ อับบ๊าส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา-

 

     ชายคนหนึ่งได้มาหาท่านอิบนุอับบ๊าส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา เขากล่าวถามท่านว่า :"ท่านอิบนิ อับบ๊าส ครับ ท่านเห็นว่าดนตรี เป็นที่อนุมัติหรือเป็นที่ต้องห้ามกันแน่ครับ?"

     ท่านอิบนิ อับบ๊าส กล่าวตอบว่า :"ท่านคิดว่า เมื่อความจริงกับความเท็จมาปรากฏในวันกิยามะฮฺ เสียงเพลงเสียงดนตรีจะอยู่ ณ ที่ใด?

     ชายผู้นั้นตอบว่า : "อยู่กับสิ่งที่เป็นเท็จครับ"

     ท่านอิบนิ อับบ๊าส กล่าวว่า :"จะมีอะไรภายหลังจากความจริงนอกจากความหลงผิดอีกอย่างนั้นหรือ ?! แน่นอน ท่านได้ให้คำชี้ขาดกับตัวของท่านเองแล้ว"

 

 

 

-เชคมุฮัมมัด บิน ฮาดีย์ อัลมัดค่อลีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

     พี่น้องของท่านที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือท่าน 

     ทำให้ท่านยืนหยัดมั่นคงบนหนทางที่ถูกต้องเที่ยงตรง และคอยเป็นเเรงเสริมเติมเต็มให้กับท่าน เช่นเดียวกัน 

     หากพวกเขาเห็นข้อบกพร่องใดๆ จากตัวท่าน พวกเขาก็จะส่งเสริมท่านให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น 

     และจะพยายามทำให้ท่านได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไป

     เมื่อพวกเขาเห็นความผิดใดๆ จากตัวท่าน พวกเขาก็จะพยายามให้ท่านทำในสิ่งที่ถูกต้อง และทำให้ท่านยืนหยัดมั่นคง

     เมื่อเห็นความอ่อนแอใดๆ จากตัวท่าน พวกเขาก็จะคอยช่วยเหลือจุนเจือท่าน

     เมื่อเห็นข้อตำหนิใดๆ จากตัวท่าน พวกเขาก็จะปกปิดมันไว้ และทำให้ท่านหวนกลับคืนสู่สิ่งที่ถูกต้องและดีงาม

          พวกเขาเหล่านี้ต่างหาก ที่ถือเป็นพี่น้องของท่านอย่างแท้จริง

 

 

 

-อิมาม อิบนุล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

     "ดวงวิญญาณทั้งหลายนั้น คือทหารที่ถูกเกณฑ์มาอยู่รวมกัน 

     วิญญาณใดที่เข้ากันได้ (ทั้งในด้านอุปนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด และคุณลักษณะ) มันก็จะคุ้นเคยสนิทสนม สมัครสมานใกล้ชิดกัน (แม้จะอยู่ไกลกัน)

     และดวงวิญญาณใดที่ค้านกัน เข้ากันไม่ได้ มันก็จะขัดแย้งกัน" (แม้จะอยู่ใกล้กันก็ตาม)

(บันทึกโดยอิมาม อัลบุคอรีย์และอิมามมุสลิม)

     สิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี้ก็คือ เมื่อคนเราพบว่าในหัวใจของเขามีความรู้สึก "หน่ายหนี" จากคนที่เขาเป็น "คนดีก็สมควรที่เขาจะต้องหาที่มาที่ไป เพื่อที่จะได้พยายามขจัดความรู้สึกนั้นออกไป เพื่อที่เขาจะได้หลุดพ้นจากคุณลักษณะที่น่าตำหนิ (รังเกียจคนดีและเช่นเดียวกันนี้ กับกรณีที่ตรงกันข้าม (การรักชอบคนที่ฝ่าฝืนกระทำผิด)

 

 

 

-ท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

ท่านทั้งหลาย จงเจริญรอยตาม (อัซซุนนะฮ)อย่าได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ (ขึ้นมาในศาสนา)

เพราะแน่นอนเหลือเกินว่า มันย่อมเป็นที่พอเพียงสำหรับพวกท่านแล้ว และทุกๆ การอุตรินั้น คือการหลงผิด

 

 

 

-ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ อุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา-

 

ทุกๆ การอุตรินั้น คือการหลงผิด ถึงแม้ผู้คนทั้งหลายจะเห็นว่ามันดีงามก็ตาม

 

 

 

-อิมาม อัลเอาซาอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

เมื่อบิดอะฮฺปรากฏขึ้น และเหล่าผู้รู้ไม่หักห้ามปฏิเสธมันแล้วไซร้ เมื่อนั้น บิดอะฮฺจะกลายเป็นซุนนะฮฺ

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ-

 

การผินหลังให้กับ สิ่งที่ท่านร่อซู้ล صلى الله عليه وسلمนำมานั้น นับเป็นกุญแจสู่บิดอะฮฺและความหลงผิดทุกประการ

 

 

 

 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$