ความรอบรู้แม่ของบรรดาผู้ศรัทธา
  จำนวนคนเข้าชม  182

ความรอบรู้แม่ของบรรดาผู้ศรัทธา

 

ตุวัยลิบุลอิลม์ 

 

      ท่านอุรวะห์(ซึ่งเป็นหลานของท่านหญิงอาอิชะฮ์)ได้กล่าวแก่คุณแม่อาอิชะห์รอดิยั้ลลอฮุอันฮาว่า : 

 

     โอ้แม่ครับ ผมไม่แปลกใจเกี่ยวกับความความรู้ของแม่เลย ผมขอกล่าวว่า : (ท่านคือ) ภรรยาของนบีของอัลลอฮและบุตรสาวของท่านอบูบักรฺ และผมก็ไม่เแปลกใจกับความรู้ของแม่ที่เกี่ยวกับบทกลอนและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของผู้คนเลย 

 

     และผมขอกล่าวอีกว่า : (ท่านคือ) บุตรสาวของท่านอบูบักรฺ โดยที่เขา(ท่านอบูบักรฺ) คือ คนที่มีความรู้มากที่สุด แต่ทว่า ผมแปลกใจเกี่ยวกับความรู้ของแม่เรื่องการแพทย์ มันคืออย่างไรหรือครับ และมันมาจากที่ไหน ? 

 

     และคุณแม่ของเราก็แตะไปที่บ่าของท่านอุรวะห์ และก็กล่าวว่า : โอ้ อุรวะห์ตัวน้อย จ้ะ แท้จริงท่านร่อซู้ลศ็อลลั้ลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัมได้เคยล้มป่วยลงในขณะช่วงปลายชีวิตของท่าน และได้มีคณะตัวแทนของชาวอาหรับได้มาหาท่านจากทุกสารทิศ แล้วคณะตัวแทนนั้น ก็ได้บอกคุนลักษณะ(ในการรักษา) ไว้หลายคุณลักษนะ ดั้งนั้น ฉันจึงรักษาด้วยกับมัน(คุณลักษนะเหล่านั้น)แก่เขา(ท่านนบี ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) (1)

 

 

มีรายงานจากท่านอบูมูซาอัลอัชอารี รอดิยั้ลลอฮุอันฮุ ว่า :

 

     “ ไม่เคยมีหะดิษบทหนึ่งบทใดที่เป็นปัญหาแก่พวกเราบรรดาสาวกของท่านร่อซูลุ้ลลอฮศ็อลลั้ลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม แล้วเราก็ถามท่านหญิงอาอีชะห์ นอกเสียจากว่าเราจะพบความรู้เกี่ยวกับหะดิษบทนั้น ณ ที่นาง(2) 

 

     สิ่งนี้เองได้บ่งชี้ถึงสถานะของนาง(แม่ของพวกเรา)ระหว่างบรรดาสาวกของท่านร่อซู้ลศ็อลลั้ลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม เพราะนางคือแหล่งอ้างอิงทางศาสนาที่บรรดาศอฮาบะห์ได้นำกลับไปยัง(ความเข้าใจของ)นาง เพื่อที่นางจะได้อธิบายให้แก่พวกเขาถึงแนวทางที่ถูกต้อง 

 

 

บรรดาศอฮาบะห์ได้นำปัญหากลับไปยังนาง(คุณแม่ของพวกเรา)ในความรู้เกี่ยวกับเรื่องมรดก

 

     รายงานจากท่านมัสรูก(อิหม่ามแห่งยุคตาบีอีน เสียชีวิตปี ฮ..63) กล่าวว่า : พวกเรา(หมายถึงพวกพ้องของท่านมัสรูก)ได้กล่าวแก่เขาว่า(ท่านมัสรูก)ว่า : ท่าหญิงอาอีชะห์รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งมรดกเป็นอย่างดีเลยใช่มั้ย?

      เขากล่าวว่า : “ขอสาบานต่ออัลลอฮ แท้จริงฉันได้เห็นบรรดาสาวกระดับอาวุโสของมูฮำหมัดศ็อลลั้ลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม ได้ถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งมรดกจากนาง (3)

 

 

     ท่านซุหฺรี่ (ตาบีอีน มีชิวิตอยู่ในช่วงปี ฮ..ที่ 58-127) กล่าวว่า :

      “หากความรู้ของท่านหญิงอาอีชะห์ถูกรวบรวม ไปยังความรู้ทั้งหมดของบรรดาภรรยาของท่านร่อซู้ล และความรู้ทั้งหมดของบรรดาสตรีทั้งหลายแล้วละก็ ความรู้ของท่านหญิง อาอีชะห์ ย่อมประเสริฐกว่าอย่างแน่นอน (4)

 

 

     ท่าน อะฏอ บิน อบีเราะบาฮฺ(อิหม่ามแห่งยุคตาบีอีน มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ฮ..ที่ 27-114 เป็นลูกศิษย์ของท่าน อิบนุอับบาส รอดิยั้ลลอฮุอันฮุมา) กล่าวว่า :

     “ท่านหญิงอาอีชะห์นั้นเป็นคนที่มีความเข้าใจศาสนามากที่สุด มีความรู้ศาสนามากที่สุด และเป็นคนที่มีทัศนะ(เกี่ยวกับประเด็นต่างๆในเรื่องศาสนา)ที่ดีที่สุดในหมู่สาธารณชน (5)

 

 

     ท่านอิหม่ามฮาฟิศ อัซซะฮะบี่ ได้กล่าวว่า : “นาง(คุณแม่ของพวกเรา)ได้รายงานความรู้อย่างมากมายที่ดีมีความจำเริญจากท่านนบีศ็อลลั้ลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัม

 

     และท่าน(อิหม่ามซะฮะบี่)ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า : “นางคือสตรีที่มีความเข้าใจศาสนามากที่สุดของประชาชาตินี้อย่างเป็นเอกฉันท์

 

     และท่านกล่าวยังกล่าวอีกว่า : “ฉันไม่รู้เลยว่าในประชาชาติของมูฮำหมัดศ็อลลั้ลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัมนี้อีกทั้งยังในหมู่สตรีทั้งหลายทั้งปวง จะมีสตรีคนใดที่มีความรู้มากไปกว่านาง(คุณแม่ของพวกเรา)อีกแล้ว (6)

 

 

ท่าน อิหม่ามฮาฟิศ อิบนุฮะญัร อัลอัศกอลานี่ ได้กล่าวว่า : 

 

     “และเมื่อท่านนบีศ็อลลั้ลลอฮุอลัยฮิวะซั้ลลัมได้เสียชีวิตลงในขณะที่นางอายุประมาน 18 ปี โดยที่นาง(คุณแม่ของพวกเรา)ได้จดจำสิ่งต่างๆมากมายจากท่านนบี และนางก็มีชีวิตอยู่หลังจากท่านนบีประมาน 50 ปี แล้วผู้คนส่วนมากได้รับเอาความรู้จากนาง และพวกเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับฮู่ก่มข้อตัดสิน และมารยาทต่างๆ มากมายจากนาง จนกระทั่งได้ถูกกล่าวกัน :

 

 แท้จริง หนึ่งในสี่ของฮูก่มข้อตัดสินทางบทบัญญัติต่างๆได้ถูกถ่ายทอดมาจากนาง รอดิยั้ลลอฮุอันฮา (7)

 

 

          ได้มีรายงานจาก ท่านมูซา บิน ฏ็อลฮะห์ (ตาบีอีน เสียชีวิต ปี ฮ.. 103)กล่าวว่า : ฉันไม่เคยเห็นคนหนึ่งคนใดที่จะมีชัดเจนมีความฉะฉานมากไปกว่าท่านหญิงอาอีชะห์อีกแล้ว (8)

 

     ท่านอบูสะละมะห์ บิน อับดุรเราะห์มาน(ตาบีอีนเป็นลูกชายของท่านอับดุรเราะมาน บิน เอาฟ์รอดิยั้ลลอฮุอันฮุ) ได้กล่าวว่า :

     “ฉันไม่เคยเห็นคนหนึ่งคนใดจะมีความรู้เกี่ยวกับซุนนะห์ต่างๆของท่านร่อซู้ลลุ้ลลอฮ 

     และไม่เคยเห็นคนหนึ่งคนใดจะมีความเข้าใจในทัศนะหนึ่งทัศนะใด ที่หากว่าเมื่อถูกอ้างหลักฐานไปยังทัศนะนั้น(แล้วมันมีน้ำหนัก) 

     และไม่เคยเห็นคนใดที่จะรู้เกี่ยวกับอายะห์ๆหนึ่งที่ถูกประทานลงมา และที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นฟัรดูมากไปกว่าท่านหญิงอาอีชะห์อีกแล้ว (9)

 

     ...ฉะนั้นใครก็ตามที่ด่าทอใส่ร้ายคุณแม่ของพวกเรา ท่านหญิงอาอิชะฮ์ รอดิยั้ลลอฮุอันฮา เขาคือ กาเฟร อย่างไม่ต้องสงสัย...

 

 

          แปลมาจากส่วนหนึ่งของหนังสืออุมมุ้ลมุอฺมินีน อาอิชะห์ วัรรอดุอะลา ชุบฮาติ้ลมุคอลิฟีน มินัรรอฟิเฎาะ วัลมุละฮฺฮิดีนหน้าที่ 59-60เขียนโดย อบูอับดุรเราะห์มาน อาดิ้ล บิน ยูซุฟ อัลอัซซาซี่ 

 

 

 


(1) รายงานโดยอิหม่ามอะฮฺหมัด ในหนังสือ อัลมุสนัด 6/67 (24425)

(2) ศอเฮี๊ยะ รายงานโดย อิหม่ามติรมีซีย์ (3818) และท่านกล่าวว่าเป็นหะดิษ ฮะซันฆอรีบ และเชคอัลบานีให้สถานะว่าหะดิษนี้ถูกต้องในหนังสือ ศอเฮี๊ยะ อัลมิชกาตฺ

(3) รายงานโดย ท่านฮากิม 4/13 และอิหม่ามมาลิก ในหนังสือ อัลมุวัฏเฏาะ 1/92 อัดดารีมี (2859) และอิบนิ อบี ชัยบะห์ 11/334

(4) รายงานโดย อิหม่ามมาลิกในหนังสือ อัลมุวัฏเฏาะ 1/45 และสายรายงานของอิบนิรอฮาวัย 2/26

(5) รายงานโดย ท่านฮากิม 4/15 อิหม่ามมาลิก ในหนังสือ อัลวุวัฏเฏาะ 1/92 อิหม่ามซะฮะบี่ ในหนังสือ ตารีคุ้ลอิสลาม 4/347 

(6) ซิญัร อะอฺลามินนุบะลาอฺ ของอิหม่าม อัซฮาบี่ 2/135

(7) ฟัตฮุ้ลบารี 7/107

(8) รายงานโดย อิหม่ามติรมีซีร์ (3819) และท่านกล่าวว่า หะดิษฮะซันศอเฮี๊ยะ ฆอรีบ ท่านฮากิม 4/92 และท่าน ฏอบรอณี ในหนังสือ อัลกะบีร 23/187 และอิหม่ามอะฮฺหมัด ในหนังสือ ฟะดอเอ้ล อัศศอฮาบะห์ 2/871

(9) รายงานโดยท่าน อิบนิ อบีชัยบะห์ใน กิตาบุ้ลอะดับ 1/485 , และในหนังสือ อัตตอบากอต อัลกุบรอ โดยอิบนิ ซะอฺด 2/375

 

 

 

 

 

https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php