การหารายได้ที่ไม่ชอบธรรมในอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  226

การหารายได้ที่ไม่ชอบธรรมในอิสลาม

 

โดย... เชคอาลี อีซา ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ

 

          อิสลามส่งเสริมให้ทำงาน ยกย่องให้เกียรติผู้ที่ทำงานและต่อต้านการไม่ทำงาน....

          อิสลามส่งเสริมให้ทำงาน และเปิดทางให้ผู้คนทั้งหลายแสวงหารายได้ แต่อิสลามก็ไม่ได้เปิดประตูให้กับผู้ที่หน้าเลือด แสวงหาความมั่นคง โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นด้วยวิธีใด จะชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรม อิสลามได้วางหลักเกณฑ์การหารายได้อันเป็นที่อนุมัติ ให้ห่างไกลจากความคลุมเครือในการแสวงหาประโยชน์ การขูดรีด หรือการครอบครองทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโดยมิชอบ ด้วยเหตุนี้ อิสลามจึงห้ามการกินดอกเบี้ย การเล่นพนัน การลักขโมย การค้าประเวณีและอื่น ๆ อีก

 

 

การหารายได้โดยไม่ชอบธรรม

 

          ส่วนหนึ่งจากการหารายได้โดยไม่ชอบธรรม เช่น ผู้ขายนมสดบางคนเจตนาผสมน้ำเข้าไปในนม เพื่อให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น หรือพ่อค้าผลไม้ เอาผลไม้เน่าเสีย ปะปนไปกับผลไม้ดี ๆ และพ่อค้าบางคนฉ้อฉลในทางการตวงและการชั่ง บางคนผูกขาดกักตุนสินค้าเพื่อเอาไว้ขายในตลาดมืด หรือฉวยโอกาสขูดรีดเมื่อเห็นว่ามีผู้ตกอยู่ในภาวะคับขัน ต้องการเงิน เขาก็ให้เงินแก่คนนั้นไปแต่คิดเอาดอกเบี้ย

 

          เช่นเดียวกัน การทำงานของคนงาน ซึ่งมีการคดโกงหรือผิดข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้ หรือพ่อค้าที่ต้องการให้สินค้าของตนขายคล่องขายดี ก็หันไปใช้วิธีการโฆษณาที่โกหก หลอกลวง โฆษณาสรรพคุณสินค้าของตนเกินความจริง และสิ่งอื่น ๆ อีก ซึ่งเรียกว่าเป็นการได้ทรัพย์สมบัติมาในหนทางที่ฮะรอม (ต้องห้าม) ตลอดจนการที่ข้าราชการบางคนยักยอก ฉ้อโกงเอาเงินของรัฐไปใช้โดยไม่มีสิทธิ์ ก็ถือว่าได้เงินมาโดยวิธีการที่ต้องห้าม (ฮะรอม) เช่นกัน

 

 

การหารายได้โดยไม่ชอบธรรม มีดังนี้

 

1. การพนัน 

 

          ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ที่ประพฤติตัวเหลวไหล อันหมายถึงทุก ๆ การละเล่นที่ผู้ชนะได้เงินจากผู้แพ้ (ผู้เสีย) เช่น การเล่นไพ่ เล่นม้า เล่นหวย เล่นบอล และอื่น ๆ เป็นต้น

          ศาสนาห้ามการเล่นประเภทนี้ เพราะมันทำให้เสียเวลา ทำให้เสียการงาน ทำให้มุสลิมเผอเรอต่อการทำอิบาดะฮ์ (เคารพภักดี) ต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เป็นเหตุให้นำมาซึ่งการเป็นศัตรูกัน และปลูกฝังความอิจฉาริษยา เกิดความเครียดขึ้นในจิตใจ และบางทีก็เป็นเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรง นอกจากมันจะทำให้สุขภาพผู้เล่นอ่อนเพลีย เนื่องจากต้องใช้ความคิดมาก และมีอาการทางประสาท ฯลฯ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งการหารายได้ และเกรงว่าจะเกิดการสูญเสียทรัพย์สินโดยใช่เหตุ

          ล็อตเตอรี่ก็เป็นการพนันอีกประเภทหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นล็อตเตอรี่ประเภทใด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการได้เงินมาไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา ในเรื่องการพนันนี้ มีอายาตอัลกุรอานและฮะดิษมากมายได้ห้ามปรามไว้

 

2. ดอกเบี้ย 

 

          คือเงินเพิ่มที่เจ้าหนี้คิดเอาจากลูกหนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ลูกหนี้ได้รับในการเอาเงินไปใช้ การกินดอกเบี้ยนี้นับว่าเป็นวิธีหารายได้ที่ชั่วร้ายที่สุด อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงคาดโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดอกเบี้ยไว้ด้วยการลงโทษที่รุนแรงที่สุด ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่า

 

บรรดาผู้ที่กินดอกเบี้ย พวกเขาจะไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ นอกจากประหนึ่งผู้ที่มาถูกมารร้ายเข้าสิงสู่ ครอบงำ ทำให้เป็นบ่า จนงงงวย

(อัลบะเกาะเราะฮฺ 2 : 275)

 

มีรายงานจากท่านญาบิร ร่อฎิยัลลลออุอันฮุ กล่าวว่า

    “ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สาปแช่งผู้ที่กินดอกเบี้ย ผู้ที่มอบดอกเบี้ยให้คนอื่น ผู้บันทึก (เสมียน) และพยานของทั้งสองฝ่าย 

     และท่านกล่าวว่า : คนเหล่านั้น ทุกคนเท่าเทียมกันในการได้รับโทษ

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

          อิสลามได้เข้มงวดกวดขันในเรื่องการกินดอกเบี้ย ก็เนื่องจากทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมเสื่อมคลายลง ขจัดวิญญาณแห่งความร่วมมือ การเอ็นดูเมตตาซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาและเกลียดชังระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ บางทีก็ทำให้ผู้กู้ต้องใช้วิธีการคดโกงและล่อลวงต่าง ๆ นานา เพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้

          นอกจากนี้ การกินดอกเบี้ย ยังเป็นวิธีการหาเงินแบบง่าย ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อโครงการที่สำคัญ ๆ ซึ่งจะนำรายได้และประโยชน์มาสู่มหาชน

 

 

อันตรายของการหารายได้โดยไม่ชอบธรรม

 

          หวังว่าทุกท่านคงจะตระหนักดีว่า อิสลามได้ต่อต้านการหารายได้โดยไม่ชอบธรรมอย่างไร เพราะนั่นย่อมนำไปสู่การเกียจคร้าน ทำลายความอุตสาหะของแต่ละบุคคลในการที่จะให้ได้มาซึ่งการหารายได้โดยทางที่อนุมัติ (ฮะล้าล)

          การหารายได้โดยไม่ชอบธรรมจะก่อให้เกิดวิญญาณแห่งการฉวยโอกาส ขูดรีด ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา และยังเป็นการครอบครองทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโดยไม่มีสิทธิ์ ส่วนมากก็เป็นสาเหตุแห่งการพิพาทและการเป็นศัตรูกัน และในที่สุดก็เกิดอาชญากรรมที่ทารุณโหดร้ายที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นการใช้เงินไปในหนทางที่ชั่วร้ายเลวทราม แทนที่จะใช้ไปในโครงการที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะนำความสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศชาติ

 

 

ท่าทีของอิสลามที่มีต่อการหารายได้โดยไม่ชอบธรรม

 

          อิสลามได้ต่อต้านการหารายได้โดยไม่ชอบธรรม และได้วางโทษแก่ผู้ที่กระทำสิ่งดังกล่าวในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 188 ที่ว่า :

 

และจงอย่าโกงกินทรัพย์สินของกันและกันในหมู่พวกเจ้าโดยมิชอบ (เท็จ)”

 

     ท่านอุมัร อิบนุล ค็อฏฏ็อบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เลยตรวจนับเงินของข้าหลวงของท่าน ก่อนจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบเงินที่เพิ่มขึ้นมาภายหลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้ว ซึ่งบางคนก็อ้างว่า เงินที่ได้เกินมานั้นได้มาจากการค้าขายบ้าง แต่ท่านก็ไม่ยอมรับข้ออ้างของคนเหล่านั้น

     ท่านได้เคยใช้ให้พวกเขาเหล่านั้นกลับเข้ามาในเมืองในตอนกลางวัน เพื่อที่จะมองเห็นสิ่งของสัมภาระที่คนเหล่านั้นบรรทุกกลับมา ท่านได้สั่งให้ยามรักษาการณ์ตามด่านต่าง ๆ คอยสอดส่องดูแลด้วย ท่านได้กล่าวแก่บรรดาข้าหลวงว่า : เราส่งพวกท่านไปเป็นข้าหลวง ปกครองดูแลประชาชน มิใช่ส่งไปเป็นพ่อค้า

 

 

ที่มา : วารสารสายสัมพันธ์ มีนาคม - เมษายน 2560

 

 

 

https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php