จะมียุคสมัยหนึ่งที่.....?
  จำนวนคนเข้าชม  630

จะมียุคสมัยหนึ่งที่.....?

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

-ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

ท่านทั้งหลายอยู่ในยุคสมัยที่ความถูกต้องนำหน้าอารมณ์

และจะมียุคสมัยหนึ่งที่จะมาถึง ยุคที่อารมณ์นำหน้าความถูกต้อง

ขออัลลอฮฺให้เรารอดพ้นจากยุคนั้นด้วยเถิด

 

ท่านทั้งหลาย อยู่ในยุคสมัยที่มีผู้รู้มากมาย แต่มีผู้แสดงปาฐกถาจำนวนน้อย

และภายหลังจากพวกท่านทั้งหลาย จะมียุคสมัย ที่มีผู้แสดงปาฐกถามากมาย แต่กลับมีผู้รู้อยู่น้อยเหลือเกิน

 

 

 

-อิมาม อัลเอาซาอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

มีผู้กล่าวกันว่า จะมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งมายังผู้คน ที่สิ่งที่มีอยู่น้อยที่สุด ณ ช่วงเวลานั้น

คือ... พี่น้องญาติมิตรที่สร้างความอบอุ่นสนิทใจ

หรือ.... เงินทองจากแหล่งที่ฮาล้าล

หรือ..... การปฏิบัติที่อยู่ในแนวทางแห่งอัซซุนนะฮฺ

 

 

 

- ท่านซุฟยาน อัซเซารีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     กล่าวกันว่า จะมียุคสมัยหนึ่งมาถึง อันเป็นยุคที่ความอดทน สติปัญญา การข่มตน และความรู้เหลือลดน้อยลง กระทั่งคนๆ หนึ่ง จะไม่พบคนที่เขาจะรับเอาความรู้จากเขาได้เลย

     มีผู้ถามท่านซุฟยานว่า : มันคือสมัยใดกันหรือครับ?

     ท่านซุฟยาน กล่าวว่า "ฉันคิดว่า น่าจะเป็นยุคสมัยของเราเองนี้แหละ"

 

 

 

- ท่านฮุซัยฟะฮฺ อิบนิ ยะมาน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ

 

แน่นอนเหลือเกินว่า จะมียุคสมัยหนึ่งมายังพวกท่าน 

คนที่ดียิ่งในหมู่พวกเขา คือคนที่ไม่กำชับใช้กันให้ทำดี และไม่ห้ามปรามตักเตือนกัน มิให้กระทำสิ่งที่ไม่ดี

 

 

 

- ท่านซุฟยาน อิบนิ อุยัยนะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

หากท่านอยู่ในยุคสมัยที่ วาจาเป็นที่ยอมรับพึงใจ โดยไม่ต้องอาศัยการกระทำ

ความรู้เป็นที่ชื่นชมยินดี โดยไร้ซึ่งการนำมาปฎิบัติ

รู้ไว้เถิดว่า ท่านกำลังอยู่ในยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุด ท่ามกลางผู้คนที่ชั่วช้าเลวทรามที่สุด

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

     "วันกิยามะฮฺจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าหมู่คนจากประชาชาติของฉัน จะเข้าร่วมกับพวกมุชริกีน (ในด้านหลักความเชื่อ)และจนกว่าพวกเขาจะเคารพบูชาบรรดาเจว็ด"

(บันทึกโดย อิมามอัตติรมีซีย์ 2219)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

"แท้จริง หนึ่งในสัญญาณของวันกิยะมะฮฺก็คือ การเสียชีวิตอย่างกะทันหันจะปรากฏให้เห็นเด่นชัด"

(บันทึกโดย อิมามอัฏฏ่อบะรอนีย์)

 

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘