จงเป็นแม่ที่ผูกพันกับอัลกุรอาน
  จำนวนคนเข้าชม  1145

จงเป็นแม่ที่ผูกพันกับอัลกุรอาน

 

- อุ ม มุ  อั๊ ฟ ว์ - เรียบเรียง

 

          ภาระหน้าที่ในแต่ละวันของผู้เป็นแม่หลายคนวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องในบ้าน งานที่ไม่เคยชนะ งานที่หมดสิทธิ์ขอลาหยุด ลาป่วย หรือลาพักร้อน เวลาเกือบทั้งวันของแม่ คือเวลาเกือบทั้งหมดของลูก นั่นหมายถึง ทุกการกระทำของแม่ ลูกรับรู้ มองเห็นและได้ยินเสมอ ...

 

          สิ่งที่แม่ทำ แม่พูด แม่แสดงออก ถูกถ่ายทอดส่งต่อโดยตรงถึงลูก โดยไม่ต้องอาศัยสื่อกลางหรือตัวช่วยใดๆ ลูกจะรับรู้ สัมผัส ซึบซับ และตราตรึงอยู่ในใจ แม้ปราศจากคำชี้แจงขยายความ สิ่งดีใดๆ ที่แม่ทำ เขาจะจำและเลียนแบบ สิ่งไม่ดีใดๆ ที่แม่เผลอทำ เขาก็จะจำและเลียบแบบไม่ต่างกัน

 

          ดังนั้น อยากให้ลูกเป็นอย่างไร  แม่ต้องเป็นอย่างนั้นให้ลูกเห็น แม่ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดู การปลูกฝังอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นดังที่ตั้งใจ

          แท้จริงแล้ว คือการฝึกหัดตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็น ตัวอย่างที่ดีให้ลูก เท่าที่แม่คนหนึ่งพึงจะทำได้ (ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน)

 

♥ อยากให้ลูกรักการอ่าน แม่ต้องขยันอ่าน

♥ อยากให้ลูกมีจิตอาสา แม่ต้องขันอาสาให้ลูกเห็น

♥ อยากให้ลูกพูดจาไพเราะ แม่ต้องพูดเพราะให้เป็นนิสัย

♥ อยากให้ลูกรู้จักแบ่งปัน  แม่ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นอาจิณ

♥ อยากให้ลูกใส่ใจการละหมาด แม่ต้องละหมาดอย่างสำรวมและตั้งใจ 

♥ อยากให้ลูกขยันอ่านกุรอาน แม่ต้องส่งเสริมและอ่านให้ได้ยิน

♥ อยากให้ลูกท่องจำอัลกุรอาน แม่ต้องเริ่มทบทวน ท่องจำและทำให้ลูกดู ฯลฯ

 

          เรามีหน้าที่พากเพียรพยายามตามกำลังความสามารถที่มี และหมั่นขอดุอาอฺเสมอ ผลลัพท์จะเป็นอย่างไรอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้น

 

          การสร้างครอบครัวให้ใกล้ชิดผูกพันกับอัลกุรอาน เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความมีวินัย ความสม่ำเสมอ และการกระตุ้นส่งเสริมจากคนในครอบครัว มีเพียงครอบครัวที่รู้คุณค่าและเห็นความสำคัญของอัลกุรอานเท่านั้นที่จะทุ่มเทเพื่ออัลกุรอาน

 

          หากแม่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน ลูกก็จะให้ความสำคัญกับอัลกุรอานเช่นกัน หากแม่ละเลยไม่เห็นความสำคัญของอัลกุรอาน ลูกจะรู้จักคุณค่าและความสำคัญของอัลกุรอานได้อย่างไร ?

 

          มาเป็นแม่ที่ผูกพันกับอัลกุรอานด้วยการอ่านให้มาก ศึกษาความหมาย และน้อมนำอัลกุรอานมาอยู่ในการดำเนินขีวิต หมั่นทบทวนและพยายามท่องจำทีละน้อยแต่สม่ำเสมอ

 

          การท่องจำ คือ อีกก้าวหนึ่งที่ท้าทายสำหรับคนเป็นแม่ อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคน และเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับอีกหลายๆ คน

 

          แต่เมื่อได้เริ่ม...นั่นคือเรากำลังพัฒนา ยกระดับตัวเอง พิสูจน์ตัวของเราเอง และเเข่งขันกับตัวเอง ขอให้มั่นใจว่า การยกระดับตัวเองด้วยอัลกุรอาน คือ สิ่งที่คุ้มค่าและเลอค่าที่สุด

     ตามคำรับรองของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ที่ว่า

 

إن اللهَ يَرْفَعُ بِهذَا الكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ أَقْوَامًا بِهِ آخَرِيْنَ  

 

     แท้จริงอัลลอฮฺ จะทรงยกระดับบางกลุ่มชนให้สูงส่งด้วยคัมภีร์นี้  และจะทรงให้บางกลุ่มชนตกต่ำด้วยคัมภีร์นี้เช่นกัน ( เนื่องจากพวกเขาไม่ยึดถือปฏิบัติตามอัลกุรอาน)"

 ( บันทึกโดย อิมามมุสลิม )

 

          เมื่อเป็นแม่ หลายคนหมั่นฝึกฝนพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อลูก ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเลี้ยงลูก การสอน การสื่อสารเจรจา ทักษะภาษา จิตวิทยา ทักษะเรื่องงานบ้านงานเรือน หรือแม้กระทั่งการพัฒนาต่อยอดความรู้ในสาขาอาชีพของตนเอง เหล่านี้คือองค์ความรู้ที่แม่คนไหนมีต้นทุนมากเท่าไหร่ ย่อมส่งผลดีต่อตนเองและลูกมากเท่านั้น

 

          แต่ขณะเดียวกันหลายคนกลับลืมและมองข้ามทักษะหนึ่ง ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะใดๆ นั่นคือ ทักษะความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอาน ไม่ได้หมายความว่า แม่ทุกคนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญการอ่าน แต่คือการที่แม่ทุกคน หยิบจับอัลกุรอาน อ่านให้ได้ อ่านให้ดี อ่านให้ถูก ศึกษาความหมาย และเริ่มท่องจำ แม้จะท่องไปพร้อมกับลูกก็ตาม

 

          จะดีแค่ไหนหากคนในครอบครัวช่วยฟังอัลกุรอานให้กัน พ่อฟังให้แม่ แม่ฟังให้พ่อ แม่ฟังให้ลูก ลูกฟังให้แม่ และพี่น้องฟังให้กัน บรรยากาศที่อบอวลด้วยบะรอกัตแห่งอัลกุรอาน จะยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของลูกตลอดไป ไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีก็ตาม

 

          อัลกุรอานไม่มีคำว่าพอแล้วสำหรับหัวใจที่บริสุทธิ์จริง จงร่วมเดินทางไปกับอัลกุรอาน ไม่ว่าจะในฐานะผู้อ่าน ผู้เรียน ผู้ท่องจำ หรือผู้ปฏิบัติตาม จุดหมายปลายทางอาจไม่ได้อยู่ที่การท่องให้จบ ครบตามจำนวนที่ตั้งใจ แต่ความสุขอิ่มเอมใจในฐานะผู้ที่พากเพียรพยายามในการนำตนให้ใกล้ชิดกับคำพูดของอัลลอฮฺ ไม่ว่าในรูปแบบใด คือการเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อกักตุนเสบียงให้แก่ตัวเองเพื่อหวังให้อัลกุรอานนี้เป็นสิ่งที่ขอชะฟาอะฮฺ (อุทธรณ์โทษ)ให้แก่เราในโลกหน้า 

 

          จงร่วมเดินทางไปกับอัลกุรอาน ยึดสายเชือกที่ปลายเชือกอีกด้านอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เอาไว้ให้มั่น เพราะผู้ที่ยึดมั่นในอัลกุรอาน คือผู้ที่ได้รับการรับประกันแล้วว่าจะไม่มีวันหลงทาง ไม่มีวันพบกับหายนะเป็นอันขาด

 

{ إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا}

 

     แท้จริง อัลกุรอานนี้นำสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า สำหรับพวกเขานั้น จะได้รับภาคผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่   

(ซูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ : 9)