หน้าที่ภรรยาและการครองเรือน
  จำนวนคนเข้าชม  691

หน้าที่ภรรยาและการครองเรือน

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

-เชค มุกบิ้ล ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

เพื่อนที่นั่งเคียงข้าง ยังส่งผลต่อเพื่อนข้างกายของเขา แล้วนับประสาอะไร กับ คู่สามีภรรยา !

 

 

 

- เชค ซอลิห์ เฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

ไม่อนุญาตให้ร่วมงานฉลองสมรส ที่มีเสียงเพลงเสียงดนตรีและมีสิ่งที่น่าชิงชังต่างๆ

 เพราะสิ่งนี้เป็นการเอาใจมนุษย์ ด้วยกับความโกรธกริ้ว ไม่พอพระทัยของอัลลอฮฺ...

 

 

 

- อัลอัลลามะฮฺ อัลบะชี้ร อัลอิบรอฮีมีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

แต่งงาน.. ♥♥

คือ..พันธะสัญญาระหว่างสองดวงใจ

คือ..การเชื่อมโยงระหว่างสองชีวิต

คือ..การผสมผสานระหว่างสองจิตวิญญาณ

และสุดท้ายคือ.. การทำให้สองเรือนร่างใกล้ชิดกัน

(อัลอาษาร 3/297)

 

 

-เชค อัศฮัร สุนัยก่อเราะฮฺ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

สำหรับผู้เป็นภรรยา....เมื่อเธอเข้าสู่ประตูวิวาห์แล้ว  เธออย่าได้คิดว่า

สามีของเธอคือ ท่านอบูบักร ...หรือ ท่านอุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

หรือคือเชคอิบนิตัยมียะฮฺ เชคอัลบานีย์ ...หรือเชคบินบ๊าศ ร่อฮิมะฮุมุ้ลลอฮฺ 

     แต่เธอได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่หวังว่าเขาจะเป็นคนดี  ซึ่งเธอควรจะต้องรู้ว่า ผู้ชายที่ดีคนนี้ยังคงต้องการความรู้  การฝึกฝนปฏิบัติ การยืนหยัดมั่นคง และความอดทนอดกลั้นอยู่เป็นเนืองนิจ 

 

     ซึ่งหากเขาไม่ได้เป็นเช่นที่ว่านี้ ชีวิตสมรสของทั้งคู่ก็คงจะไม่ยั่งยืน ผู้เป็นภรรยาควรเตรียมพร้อมยอมรับที่จะอดทน ทำใจยอมรับให้ได้ว่าคนเป็นสามีย่อมต้องมีข้อผิดพลาด ที่เธอต้องอาศัยความอดทนและการตักเตือน 

 

     หรือหากไม่ใช่เช่นนั้น เธอก็อาจจะพบว่าตัวเองได้อยู่ต่อหน้าผู้ชายที่ดีมีสัจจะน่าวางใจ เป็นคนที่คอยเติมเต็ม คอยช่วยเหลือ และทำให้เธอเพิ่มการภักดีเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเติมเต็มให้สมบูรณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีงาม 

 

     การแต่งงานก็เช่นกัน...คือการอยู่ร่วมกันในสิ่งที่เป็นความดีงาม นับว่าเพียงพอแล้วที่อัลลอฮฺ ตะอาลาได้บรรยายลักษณะของการแต่งงานไว้ว่า

 “ميثاقا غليظا” (คำมั่นสัญญาอันหนักแน่น) 

     ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ  หลังจากที่เธอเข้าสู่ประตูวิวาห์ได้หนึ่งหรือสองเดือน เธออาจจะไม่ได้พบกับคุณลักษณะที่เธอคิดฝันเอาไว้ สิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกวันนี้ หรือเธออาจได้เจอกับข้อเท็จจริงที่ตรงกันข้ามกับที่คิดไว้อย่างสิ้นเชิงก็เป็นได้

 

 

 

     ไม่อนุญาตให้สตรีเปิดเผยสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเครื่องประดับ (สิ่งเสริมสวยประดับประดา)

     ไม่ว่าจะเป็นกั๊วะฮ์ (ยาทาตา) หรื่ออื่นจากนี้ แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีและมะฮฺรอมของเธอ (เครือญาติที่ไม่สามารถแต่งงานด้วยได้)

     ดังดำรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ว่า

" และพวกเธออย่าได้เผยเครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่กับสามีของพวกเธอ...."

(ฟะตาวา อัลลัจนะฮฺ อัดดาอิมะฮฺ 17/128)

 

 

 

-เชค สุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

บางส่วนจาก..รูปแบบการครองเรือนของท่านนบี

   - ท่านนบีจะอดทน และอดกลั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นจากบรรดาภรรยาของท่าน

   - ท่านจะใกล้ชิดบรรดาภรรยา ให้ความสนิทสนมด้วยการพูดคุยและนั่งร่วม และจะไม่ห่างหายไปจากพวกนางเท่าที่ท่านสามารถจะทำได้

   - ท่านจะหยอกล้อกับพวกนาง เป็นที่รักใคร่แก่พวกนาง และนำความปิติยินดีมาสู่หัวใจของพวกนางเสมอ

   - ท่านจะอนุญาตให้พวกนางทำในสิ่งที่มุบาฮฺ (เรื่องที่ไม่ได้เป็นบาปและไม่ได้ทำให้ได้บุญ) และจะผ่อนปรนแก่พวกนางในเรื่องดังกล่าว

   - ท่านจะช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องงานในบ้าน

   - ท่านจะแสดงความชัดเจนในความรักของท่านที่มีต่อท่านหญิงอาอิชะฮฺ และจะเอ่ยชื่อของนาง

   - ท่านจะทำดีกับลูกหลานของท่าน หยอกล้อกับพวกเขา และทำให้พวกเขามีความสุข

   - ท่านจะคอยห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ดี สั่งสอนอบรมพวกเขา และกำชับพวกเขาในสิ่งที่เป็นการภักดีเชื่อฟัง

   - ท่านเคยกำชับท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ว่า :

"เธอจงห่างไกลจากการดูแคลนความผิดต่างๆ" (ว่ามันคือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น)

 

 

 

- เชค มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ อัลวะศ่อบียฺ -

 

     หญิงผู้อยู่ในหนทางแห่งซุนนะฮฺและสลัฟ เธอคือสิ่งมีค่า คือขุมทรัพย์ที่มีราคา ยิ่งไปกว่านั้น เธอเป็นเช่นในหะดีษที่ว่า

" สิ่งมีค่ามหาศาลที่สุด ที่บุคคลหนึ่งพึงมีครอบครองก็คือ สตรีที่ดี"

     เธอ...ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านในการทำดี...คอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านในเรื่องศาสนา

     กำชับกันให้ทำดีห้ามปรามตักเตือนกันไม่ให้ทำผิด...ช่วยเหลือท่านในการละหมาด

     ช่วยเหลือท่านในการลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืน...และคอยช่วยเหลือท่านในการหาความเข้าใจในศาสนาอย่างลึกซึ้ง

     และอัลลอฮฺเท่านั้นคือผู้ยังความสำเร็จ

 

 

 

 

######################################