ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 44
  จำนวนคนเข้าชม  589

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 44

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

-อิมาม อิบนิ กะษีร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

คุณลักษณะสองประการที่หากท่านพบเห็นในบุคคลใด ท่านพึงรู้ไว้เถิดว่า

เบื้องหลังคุณลักษณะทั้งสองนั้นประเสริฐยิ่งกว่า สิ่งนั้นคือ

หากเขาผู้นั้นเป็นผู้ที่หน่วงเหนี่ยว กักขังลิ้นของเขาไว้ (ระวังรักษาคำพูด) และดำรงรักษาการละหมาด

 

 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไว้ในหะดีษกุ๊ดซีย์ว่า:

 

     "ลูกหลานอาดัมได้กล่าวเท็จต่อข้า ทั้งๆ ที่เขาไม่มีสิทธิ์จะกล่าวเท็จต่อข้า ลูกหลานอาดัมได้ด่าทอข้า ทั้งๆ ที่เขาไม่มีสิทธิ์จะด่าทอข้า 

     ที่เขากล่าวเท็จต่อข้า นั่นคือคำพูดที่ว่า "พระองค์ไม่มีทางทำให้ฉันฟื้นคืนกลับมา ดังเช่นที่พระองค์ได้สร้างฉันมาแต่แรกเริ่ม"

     และการสร้างในครั้งแรกนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายดายสำหรับข้ายิ่งกว่าการทำให้มันกลับมาใหม่เลย

     (คือ การทำให้สิ่งที่เคยมีกลับมามีขึ้นใหม่ย่อมง่ายดายกว่า ทั้งนี้พระองค์ย่อมทรงเดชานุภาพ และไม่มีสิ่งใดยากเกินเดชานุภาพของพระองค์ เพียงรับสั่งว่า 'จงเป็น' ทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นเป็นจริง)

     ส่วนที่เขาด่าทอข้า นั่นคือคำพูดที่ว่า "อัลลอฮฺนั้นทรงมีบุตร"

     และข้านั้น คือ อัลลอฮฺ ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงเป็นที่พึ่ง ข้าไม่ได้ให้กำเนิด และไม่ถูกกำเนิด และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับข้าได้เลย

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์)

 

 

 

- ท่านอับดุลมาลิก อิบนิ อั๊บญัร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

แต่ละคนล้วนต้องได้รับบททดสอบ .....

ไม่ว่าจะถูกทดสอบด้วยกับความสุขสบาย เพื่อดูว่าเขาขอบคุณอย่างไร 

หรือถูกทดสอบด้วยกับเคราะห์กรรม เพื่อดูว่าเขาอดทนอย่างไร

 

 

 

-ท่าน อิบนิ มุฟลิหฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

อย่าให้คำพูดใครๆ ที่พูดเกี่ยวกับท่าน ทำให้ท่านเศร้าโศกเสียใจ

เพราะหากมันเป็นเรื่องเท็จ มันก็จะเป็นผลบุญที่ท่านไม่ต้องลงมือทำ

และหากมันคือเรื่องจริง มันก็คือความผิดที่ถูกเร่งรัดลงทัณฑ์

 

 

 

- ท่านมาลิก อิบนิ ดีน้าร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

นับว่าคนๆ หนึ่งชั่วช้าพอแล้ว ในการที่เขาไม่ได้เป็นคนดี แต่กลับจาบจ้วงด่าทอให้ร้ายบรรดาคนดี

 

 

 

-ท่านอบูบักร อิบนิ้ล อะรอบีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

หัวใจจะยังไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง หากยังเป็นหัวใจที่อิจฉาริษยา ลำพองตน และหยิ่งยโส

เพราะท่านนบี صلى الله عليه وسلم ได้วางเงื่อนไขของการมีศรัทธาไว้ว่า:

"คือ การที่คนๆ หนึ่งปรารถนาอยากให้พี่น้องของเขาได้รับ เฉกเช่นที่เขาอยากให้ตนเองได้รับ"

(อัลฟุรูซียะฮฺ499)

 

 

-ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

แท้จริงในโลกดุนยานี้มีสรวงสวรรค์อยู่แห่งหนึ่ง 

ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เข้าไปในสวรรค์แห่งนี้ เขาจะไม่ได้เข้าสู่สรวงสวรรค์ในโลกอาคิเราะฮฺ

(สวรรค์แห่งนี้ก็คือ สวรรค์แห่งการมีหัวใจที่บริสุทธิ์ มีศรัทธา  รัก รำลึก และภักดีต่อพระองค์ -คำอธิบายของอุละมาอฺ- )

 

 

 

-อิมาม อิบนิ รอญับ อัลฮัมบาลีย์  ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     การสาละวนอยู่กับการชำระทำความสะอาดหัวใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์นั้น ประเสริฐกว่าการละหมาดและการถือศีลอดปริมาณมากๆ  ขณะที่หัวใจยังคงคดโกงหลอกลวงอยู่

 

 

 

-เชค ซอและห์ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

เมื่อท่านรู้สึกว่าตัวเองมีความอิคล้าศ (บริสุทธิ์ใจ)เมื่อนั้น ท่านเองนั่นแหละที่ต้องการความอิคล้าศอีกครั้งหนึ่ง

(เพื่อยืนยันในความบริสุทธิ์ใจที่มี ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่า ความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยการต่อสู้และเอาชนะใจตนเองอยู่เสมอ)

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ผู้ที่อัลลอฮฺได้ทรงสร้างเขามาเพื่อสรวงสวรรค์ ความยากลำบากต่างๆ จะยังคงเข้ามาหาเขาเสมอ

ผู้ศรัทธาที่หนักแน่นมั่นคง เขาจะยังคงยืนหยัดในสถานการณ์ที่หนักหนา หัวใจของเขาจะไม่แปรผัน ลิ้นจะไม่เรียกร้องพร่ำบ่น 

การปกปิดเคราะห์กรรม ความเจ็บปวดไว้เป็นความลับ คือวิถีปฏิบัติของผู้มีปัญญา

คนอัปยศที่พบกับหายนะ คือคนที่ความอดทนหายสิ้นดับสูญ

 

คนที่พบกับบททดสอบ..โปรดจงบรรเทาความหนักหนาเหล่านั้นออกไปจากตัวท่านเอง

ด้วยการรำลึกถึงคำสัญญาแห่งการตอบแทน รำลึกถึงความคลี่คลายง่ายดายของปมปัญหา

เพื่อให้ความทุกข์ยากผ่านพ้นไป โดยไร้คำเรียกร้องพร่ำบ่นใดๆ

และพึงระลึกไว้เสมอว่า ท่านถูกขัดขวางไม่ให้ได้รับในสิ่งใด นั่นหมายถึงเพื่อที่ท่านจะได้รับในอีกสิ่ง

 

เคราะห์กรรมที่ท่านประสบ ก็เพื่อที่ท่านจะได้รับความปลอดภัย(ในภายภาคหน้า)

และบททดสอบที่ท่านได้พบ ก็เพื่อที่ท่านจะได้บริสุทธิ์ผ่องใส(จากมลทิน)

 

 

 

 

**********************************************