แม่...พ่อ...ลูก...การทำความดีต่อ บุพการี
  จำนวนคนเข้าชม  784

แม่...พ่อ...ลูก...การทำความดีต่อ บุพการี

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮาว่า: ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

     "ฉันได้เข้าไปในสวรรค์ แล้วฉันก็ได้ยินเสียงอ่าน (อัลกุรอาน) ในนั้น ฉันจึงถามว่า นี่ใครกัน?

     บรรดามลาอิกะฮฺกล่าวตอบว่า: "ฮารีษะฮฺ อิบนิ้น นัวะมาน"

     "ดังเช่นนี้เองการทำดี เป็นเช่นนี้เองการทำดี" ท่านฮารีษะฮฺเป็นผู้ที่ทำดีอย่างที่สุด ต่อมารดาของท่าน

(อัซซิละตุซซอฮีฮะฮฺ 913)

 

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ อับบาส ร่อฎิยัลลอฮันฮุมา

 

แท้จริง การงานที่ทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺมากที่สุด หรือเป็นที่รักยิ่ง ณ ที่อัลลอฮฺ ก็คือ การทำดีกับมารดา

(ศ่อเฮี๊ยะฮฺ / อัลญาเมี๊ยะลิอิบนิ้ลวะฮฺบ์ 137)

 

 

-อิมาม อิบนุ้ล เญาซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

      พึงรู้เถิดว่า คนที่ทำดีต่อบุพการี ถึงแม้ว่าเขาจะทุ่มเททำดี ต่อท่านทั้งสองมากมายเพียงใด ก็ยังขอบคุณท่านทั้งสองได้ไม่เพียงพอ !

(البروالصلة ٢٩)

 

 

- ท่านอุมัร อิบนิ ซัร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     เมื่อบุตรชายของท่านอุมัร อิบนิ ซัร เสียชีวิต มีคนถามท่านว่า:"ลูกทำดีกับท่านอย่างไรบ้าง?"

     "ยามเดินพร้อมกับฉันตอนกลางวัน เขาจะเดินข้างหลังฉัน แต่กลางคืนเขาจะอยู่ข้างหน้าฉัน และเขาไม่เคยขึ้นไปอยู่ชั้นบน โดยที่มีฉันอยู่ชั้นล่างเลย" (อยู่เหนือศีรษะพ่อแม่)

(البر و الصلة لإبن الجوزي ١/٨٩)

 

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

สำหรับแม่แล้ว ท่านมีสถานะที่ยิ่งใหญ่มาก จำเป็นที่ท่านจะต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญ ในการทำให้แม่พอใจ

และปฏิบัติกับแม่ด้วยสิ่งที่ดียิ่งกว่า ถึงแม้ว่าแม่อาจทำไม่ดีกับท่าน หรือละเมิดล่วงเกินท่านก็ตาม

ท่านยังคงจำเป็นต้องให้อภัย ไม่ถือโทษเอาผิด และแสวงหาความพึงพอใจของแม่อยู่เสมอ

(นูรุน อะลัด ดัรบิ 21/255)

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เมื่อเราพิจารณาดูสภาพของคนเราทุกวันนี้  เราจะพบว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำดีกับบิดามารดาของตน มิหนำซ้ำยังเนรคุณต่อท่านทั้งสอง

     ท่านจะเห็นว่าเขาทำดีกับเพื่อนพ้อง อยู่กับเพื่อนได้ไม่หน่ายเหนื่อย แต่กับแค่ชั่วโมงเดียวที่อยู่กับพ่อกับแม่กลับอิดหนาระอาใจ ราวกับอยู่กับฟืนไฟก็ไม่ปาน บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ ไม่ถือเป็นคนที่กตัญญู ทำดีต่อบิดามารดา

     แต่คนที่ทำดีต่อบิดามารดา หมายถึง คนที่ยินดี เต็มใจทำเพื่อพ่อแม่ ปรนนิบัติรับใช้ท่านทั้งสองอย่างเต็มความสามารถ ให้ความสำคัญ เอาใจใส่เต็มที่ในการทำให้ท่านทั้งสองพึงพอใจสุดความสามารถที่มี

(ชัรฮฺ อัลอกีดะฮฺ อัลวาซิฏียะฮฺ 3/121)

 

 

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

     ท่านเคยละหมาดในยามค่ำคืน เมื่อครั้งที่ลูกของท่านยังเล็ก และกำลังนอนหลับอยู่ข้างๆ ท่าน

     ท่านมองไปยังลูกชายและกล่าวว่า : " (ที่ทำอยู่นี้) ก็เพื่อเจ้า ลูกชายของฉัน"

     แล้วท่านก็อ่านอัลกุรอานแล้วร่ำไห้ นั่นคือ ดำรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลาที่ว่า

{ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا }

"และปรากฏว่า บิดาของเขาทั้งสองเป็นคนดี"

(หมายถึง ด้วยคุณความดีของบุพการี อัลลอฮฺ ตะอาลาจึงทรงปกป้องคุ้มครองเด็กกำพร้าทั้งสอง -ผู้แปล-)

 

 

 

- ท่านมุฮัมมัด อิบนิ มุนกะดิร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ...ลูกรัก แน่นอนพ่อจะละหมาดให้มากยิ่งขึ้น เพื่อแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของเจ้า

 

 

 

- ท่านสอี๊ด อิบนิ ญุบัยรฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     พ่อจะละหมาดให้มากยิ่งขึ้น เพื่อหวังว่าพ่อจะได้รับการปกป้องคุ้มครองในเรื่องของเจ้า จากนั้น ท่านก็อ่านดำรัสที่ว่า

 { وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا }"และปรากฏว่า บิดาของเขาทั้งสองเป็นคนดี"

     ท่านยังเคยกล่าวอีกว่า :"แท้จริง ฉันกำลังละหมาด แล้วนึกถึงลูกขึ้นมาฉันจึงละหมาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น"

     "แน่นอนเหลือเกินว่า ฉันจะละหมาดให้มากยิ่งขึ้น ก็เพื่อลูกของฉัน"

 

 

 

- ท่านมุฮัมมัด อิบนิ มุนกะดิร ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     แท้จริง อัลลอฮฺจะทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุตรหลาน และครอบครัวของบ่าว อันเนื่องจากความดีงามของบ่าว

     ดังนั้น พวกเขาเหล่านั้น จะยังคงอยู่ในการปกปักษ์คุ้มครองของอัลลอฮฺ ตราบใดที่มีบ่าวที่ดีอยู่ในหมู่พวกเขา

 

 

 

- เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     พึงทราบเถิดว่า เยาวชนในยุคนี้ ต่างปรารถนาความเมตตาอาทรอย่างจริงใจ จากบุพการีเช่นนี้อีกมากมายเหลือเกิน

     การละหมาดให้นาน และรบเร้าหมั่นขอดุอาอฺ ต่ออัลลอฮฺอยู่เสมอ ให้พระองค์ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหัวใจของพวกเขา

     ทรงทำให้จิตใจของพวกเขาสะอาดบริสุทธิ์ ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากฟิตนะฮฺต่างๆ และทรงทำให้พวกเขามั่นคงอยู่ในศาสนา

    โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางคลื่นพายุแห่งฟิตนะฮฺ ที่โหมหระหน่ำและถาโถมเข้าใส่เยาวชนคนหนุ่มสาว และพัดพาพวกเขาให้ลอยละลิ่วไปสู่ดินแดนอันไกลโพ้น

     ขออัลลอฮฺ โปรดทรงปกปักษ์รักษาลูกหลานเยาวชนของเรา โปรดทรงนำทางพวกเขา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพวกเขา ด้วยความโปรดปรานและพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ด้วยเถิด...อามีน

 

 

 

 

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙