ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิ้ลลา บิ้ลลาฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  4927

ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิ้ลลา บิ้ลลาฮฺ

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

 

รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า"ท่านทั้งหลาย จงกล่าว

ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิ้ลลา บิ้ลลาฮฺ

(ไม่มีอำนาจและพลังใดๆ ในการดลบันดาลให้สิ่งใดเกิดขึ้นได้ นอกจากด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮฺเท่านั้น)

     ให้มากเถิด เพราะแท้จริง มันคือขุมทรัพย์หนึ่ง จากขุมทรัพย์ทั้งหลายในสรวงสวรรค์"

(บันทึกโดย อิมาม อะฮฺมัด และอิมาม อัตติรมีซียฺ)

 

 

 

     ท่านนบี   ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บอกกับท่านอบู มูซา อัลอัชอารีย์ ว่า:

«يا عبدَ الله بن قيس! قُل: لا حولَ  ولا قوةَ إلا بالله؛ فإنها كنزٌ من كنوز الجنة».

     " อับดุลลอฮฺ อิบนิ ก็อยซฺ จงกล่าวเถิดว่า "ลาเฮาล่ะ วะลา กูวะตะ อิ้ลลา บิลลาฮฺ" แท้จริงแล้ว ถ้อยคำนี้ คือหนึ่งในขุมทรัพย์แห่งสรวงสวรรค์"

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรี และอิมามมุสลิม)

 

 

 

- ท่านญะอฺฟัร อิบนิ ฮุเซน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     และในรายงานของอิมาม อะฮฺมัด และอัลฮากิม ระบุว่า :

«أنها بابٌ من أبوابِ الجنة».

"มันคือ ประตูบานหนึ่งของสรวงสวรรค์"

          เมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดทำให้ท่านเศร้าโศกเสียใจพึงกล่าว "ลาเฮาล่ะ วะลา กูวะตะ อิ้ลลา บิ้ลลาฮฺ" ให้มากเถิด เพราะแท้จริง สิ่งนี้คือกุญแจที่ไขไปสู่ทางออกของปัญหา และคือขุมทรัพย์หนึ่งจากบรรดาขุมทรัพย์ทั้งหลายในสรวงสวรรค์

(อัดดุ๊รรุ้ลมันษูร 5/156)

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮ-

 

     ใครที่กลัดกลุ้มกังวลใจ โศกเศร้าวิตกกังวลอย่างมากมาย ก็จงกล่าวถ้อยคำนี้ให้มากเถิด

"ลาเฮาล่ะ ว่ะลากูวะต่ะ อิ้ลลา บิ้ลลาฮฺ"

 

 

 

- อิมาม อัลมินนาวีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ปัญหาต่างๆ ที่ดูอับจนหนทางไร้ทางออก จะไม่ถูกคลี่คลายแก้ไข ได้เหมือนกับการที่ท่านกล่าวคำว่า

" ลาเฮาล่ะ วะลากูวะตะ อิ้ลลา บิ้ลลาฮฺ "

(ไม่มีอำนาจและพลังใดๆ จะเกิดขึ้นได้ นอกจากจะเป็นไปด้วยกับพละกำลังของอัลลอฮฺเท่านั้น)

     หากผู้ที่เดือดร้อน ได้ล่วงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในถ้อยคำนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความช่วยเหลือ  ได้รับความสำเร็จและได้รับความถูกต้องแล้ว เขาย่อมไม่ละทิ้งถ้อยคำนี้เลย

 

 

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ถ้อยคำ ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) ถือเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่ 

สมควรที่จะกล่าวถ้อยคำนี้ให้มาก ทั้งในยามเช้าและยามเย็น และในทุกๆ เวลา

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     เมื่อมีเรื่องที่ทำให้ท่านอ่อนแรง ไร้ความสามารถที่จะจัดการมันได้ต่อไปก็จงกล่าวคำว่า

 ลาเฮาล่ะ วะลากูวะตะ อิ้ลลาบิ้ลลาฮฺ

     อัลลอฮฺจะทรงทำให้สิ่งนั้น คลี่คลายง่ายดายแก่ท่าน

 

 

 

- เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดรฺ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ผู้ใดที่กล่าวถ้อยคำที่ว่า

لا حول ولا قوة إلا بالله

"ลาเฮาล่ะ วะลากูวะต่ะ อิ้ลลา บิ้ลลาฮฺ"

(ไม่มีอำนาจและพลังใดๆ ในการดลบันดาลให้สิ่งใดเกิดขึ่้นได้ นอกจากด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮฺเท่านั้น)

          โดยที่การกล่าวถ้อยคำนี้ประมวลไว้ด้วย การมอบหมาย มอบความไว้วางใจ  การขอที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวอย่างดี ด้วยความสัจจริงแล้ว เขาผู้นั้นจะได้รับทางนำ ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และได้รับความพอเพียง เขาจะเป็นคนที่มีหัวใจแข็งแกร่งที่สุด และมีสภาพและบั้นปลายที่งดงามที่สุด

 

 

 

๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗