ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 48
  จำนวนคนเข้าชม  547

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 48

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

- ท่านซุฟยาน อิบนิ อุยัยนะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ชายคนหนึ่งได้ร้องทุกข์กับท่านซุฟยาน บิน อุยัยนะฮฺ ว่า เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นว่า เขากลายเป็นสิ่งต่ำต้อยด้อยค่าที่สุดสำหรับเธอ และเป็นสิ่งที่ไร้ค่าน่าดูแคลนที่สุดสำหรับเธอ (หมายถึง เธอได้ดูถูกเหยียดยามเขา)

     ท่านซุฟยาน กล่าวว่า : อาจเป็นไปได้ว่า ท่านปรารถนาแต่งงานกับเธอ เพื่อหวังจะเพิ่มพูนเกียรติศักดิ์ศรีของตัวท่างเองใช่หรือไม่?

     " ใช่ครับ"

     ท่านซุฟยานจึง ตอบว่า 

ใครที่มุ่งไปหาเกียรติยศ  เขาก็จะถูกทดสอบด้วยความอัปยศ

ใครที่มุ่งไปหาทรัพย์สินเงินทอง  เขาก็จะถูกทดสอบด้วยความอัตคัดขัดสน

และใครที่มุ่งไปหาศาสนา  อัลลอฮฺจะทรงผนวกเกียรติยศและทรัพย์สิน ให้อยู่ร่วมกับการมีศาสนา

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ไม่ได้เป็นเรื่องน่าตำหนิแต่อย่างใด หากคนเราจะขอให้อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำรงชีพของเขาให้ดีขึ้น ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

" วะอัศลิฮฺลี ดุนยาย่ะ อัลละตี ฟีฮา มะอาชีย์ "

( และขอพระองค์โปรดทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดุนยาของข้าพระองค์ อันเป็นที่ดำรงชีวิตอยู่ของข้าพระองค์)

     ทุกคนต่างปรารถนาการมีชีวิตที่ดีในดุนยา เพราะหากชีวิตในดุนยาแย่นั่นย่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้การมีศาสนาของเขาเสื่อมเสียตามไปด้วยเช่นเดียวกัน

     เพราะคนเราเมื่อยุ่งวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องการหาปัจจัยยังชีพแล้ว บางทีสิ่งนั้นอาจกีดกั้นขัดขวางเขา จากสิ่งต่างๆ มากมายในเรื่องศาสนาก็เป็นได้

 

 

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     บางที...อัลลอฮฺอาจประทานให้ในสิ่งที่ดียิ่งกว่าที่เขาขอ

     และบางที...อัลลอฮฺอาจทรงปรับเปลี่ยนความชั่วร้ายที่จะมาประสบกับเขา ให้เป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าที่เขาวิงวอนขอเอาไว้ ดังนั้น จงคิดต่ออัลลอฮฺในแง่ดีเถิด

 

 

 

- ท่านอบูบักร อัศศิดดี๊ก ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

     สิ่งใดที่เป็นที่ข้อสงสัย ไม่แน่ใจ ท่านทั้งหลายพึงนำมันกลับไปหาอัลลอฮฺ และจงนำเสนอความดีแก่ตัวของพวกท่านเอง พวกท่านจะพบมันอยู่ต่อหน้าพวกท่าน 

     เพราะแท้จริง อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า

วันที่แต่ละชีวิตจะพบความดีที่ตนได้ประกอบไว้ ถูกนำมาอยู่ต่อหน้า และความชั่วที่ตนได้ประกอบไว้

 แต่ละชีวิตนั้นชอบ หากว่าระหว่างตนกับความชั่วนั้น จะมีระยะทางที่ห่างไกล 

และอัลลอฮฺทรงเตือนพวกเจ้าให้ยำเกรงพระองค์ และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีต่อปวงบ่าวทั้งหลาย 

(อาละอิมรอน /30)

     ปวงบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย พวกท่านพึงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด พึงรำลึกอยู่เสมอว่าพระองค์จะทรงตรวจสอบพวกท่าน พึงให้บุคคลที่มาก่อนหน้าพวกท่านเป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่พวกท่าน 

     ท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่า พวกท่านจะต้องได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านอย่างแน่นอน และพบกับผลตอบแทนแห่งการงานของพวกท่าน ไม่ว่าเล็กน้อยหรือมากมาย นอกเสียจากว่าอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษให้ แท้จริง พระองค์คือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเอ็นดูเมตตา 

     ตัวของพวกท่านเองเท่านั้น  ตัวของพวกท่านเองเท่านั้น และผู้ช่วยเหลือนั้น คืออัลลอฮฺ และไม่มีพละกำลังใดๆ นอกจากด้วยกับพระองค์เท่านั้น

 

 

 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ชัยฏอนที่เป็นญิน เมื่อมันพลาดท่าเสียที มันจะคอยยุแยงกระซิบกระซาบ

แต่ชัยฏอนที่เป็นคน เมื่อมันเพลี่ยงพล้ำ มันจะพูดปด

 

 

 

-อิมาม มาลิก ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

แท้จริง อัลลอฮฺทรงจัดสรรการงานต่างๆ เช่นที่พระองค์ทรงจัดสรรปันส่วนริสกีต่างๆ

พระองค์อาจทรงอำนวยให้คนๆ หนึ่งได้ละหมาด ขณะที่ไม่ได้ทรงอำนวยให้เขาได้ถือศีลอด

อาจทรงอำนวยให้อีกคนได้ทำศ่อดาเกาะฮฺ ขณะที่ไม่ได้ทรงอำนวยให้เขาได้ถือศีลอด

อาจทรงอำนวยให้อีกคนได้ทำญิฮาด ขณะที่ไม่ได้ทรงอำนวยให้เขาได้ทำละหมาด

และการเผยแพร่และถ่ายทอดวิชาความรู้นั้น นับเป็นการงานที่ดีที่ประเสริฐยิ่ง

และฉันก็พึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงอำนวย ความสะดวกให้แก่ฉัน

 

 

 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     ผู้ใดที่สดับฟังคำพูดของอัลลอฮฺ และร่อซู้ลของพระองค์ด้วยสติปัญญาของเขา และพิจารณาใคร่ครวญด้วยหัวใจของเขา 

     เขาจะพบกับความเข้าใจ ความหวานชื่น ความจำเริญและคุณูประการต่างๆ  อย่างที่เขาไม่อาจพบเจอสิ่งเหล่านี้ ในคำพูด กาพย์กลอนหรือบทประพันธ์ใดๆ ได้เลย 

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

แท้จริง กลุ่มชนหนึ่งจะยังคงติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กัน ทั้งๆ ที่เขาเป็นคนไม่ดี

และแล้วทรัพย์สินของพวกเขาก็งอกเงยมากยิ่งขึ้น และจำนวนของพวกเขาก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

และแท้จริง กลุ่มชนหนึ่งต่างตัดญาติขาดมิตร ปฏิเสธการเชื่อมสัมพันธ์

และแล้วทรัพย์สินของพวกเขาก็ลดลง และจำนวนของพวกเขาก็ลดน้อยลงในที่สุด

 

 

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     คนที่ถูกขัดขวางไม่ให้ได้รับผลบุญเท่านั้น ที่จะหมดสิทธิ์รับอะซาน ! เพราะการกล่าวถ้อยคำตามหลังมุอัซซิน (ผู้อะซาน) นั้น มีความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ถึง 4 ประการด้วยกันคือ

- เป็นการลบล้างความผิด

- ได้เข้าสวรรค์

- ได้รับชัยชนะด้วยการได้รับการชะฟาอะฮฺ (ขออุทธรณ์โทษ) 

จากท่านร่อซู้ล  صلى الله عليه وسلم

- การดุอาอฺหลังจากอะซานเสร็จแล้วเป็นดุอาอฺที่ถูกตอบรับ (ระหว่างอะซานกับอิกอมะฮฺ)

     ท่าน อิบนิ ญะรี้ร กล่าวว่า : บรรพชนรุ่นแรก (สลัฟ) จะคอยสดับฟังมุอัซซินอย่างตั้งใจ เฉกเช่นที่พวกเขาสดับฟังอัลกุรอาน

[فتح الباري(22)]|

 

 

 

 

๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗