ภรรยาที่ขึ้นเสียงกับสามี !
  จำนวนคนเข้าชม  847

ภรรยาที่ขึ้นเสียงกับสามี !

 

แปลเรียบเรียง วันละหนึ่งความคิด

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

          คำถาม : ศาสนามีข้อตัดสินอย่างไร สำหรับภรรยาที่ขึ้นเสียงกับสามีในเรื่องของสามีภรรยา ?

 

คำตอบ:

 

          เราขอบอกกับภรรยาคนนี้ว่า การขึ้นเสียงกับสามีถือเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่ง เพราะสามีคือผู้มีสิทธิ์เหนือภรรยา เป็นผู้นำสำหรับเธอ จึงจำเป็นที่ภรรยาจะต้องให้เกียรติสามี ต้องพูดโต้ตอบกับสามีอย่างมีมารยาท

 

          เพราะการรักษามารยาทจะทำให้ทั้งสองมี (ชีวิคคู่) ยืนยาว และเป็นการรักษาความใกล้ชิดสนิทสนมที่มี (ระหว่างกัน) ให้มั่นคง เช่นกันกับที่สามีต้องรักษามารยาทในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เพราะชีวิตคู่ คือ การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า :

 

"และจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดี หากว่าพวกเจ้ารังเกียจพวกนาง ก็อาจเป็นไปได้ว่า 

การที่พวกเจ้ารังเกียจสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็ทรงให้ในสิ่งนั้น มีคุณงามความดีอันมากมาย"

(อันนิสาอฺ /19)

          เพราะฉะนั้น คำตักเตือนของฉันสำหรับผู้หญิงที่ขึ้นเสียงกับสามีก็คือ ขอให้เธอจงยำเกรงอัลลอฮฺในเรื่องเกี่ยวกับตัวของเธอ และสามีของเธอ และอย่าได้ขึ้นเสียงกับสามี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสามีโต้ตอบด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน และน้ำเสียงที่อ่อนลง

 

 

 

- เชค ซอและห์ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

ผู้หญิงทั้งหลาย...เพลามือกับขนมหวานและเงินทอง (เพื่อเอาใจบุตรหลาน)

แต่จงทุ่มเทให้มากในการตระเตรียม "ชายชาตรี" 

เพราะความก้าวหน้าในเรื่องราว ของประชาชาติของเรา ไม่ได้ต้องการแกะที่ถูกขุนจนอ้วนพี

หากแต่ต้องการร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และหัวใจที่เปี่ยมศรัทธา

เพราะแท้จริงแล้ว เยาวชน (จะเติบโตมา) ตามแต่การมีศาสนาของมารดาของพวกเขา

 

 

 

-เชค ศ่อลาฮ ฆอนิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ภรรยาที่ไม่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนสามีในเรื่อง "ศาสนา" ของเขา ถือได้ว่า ไม่ได้รักสามีจริง

...เธอผู้นี้...รักเพียงทรัพย์สินเงินทองของเขาเท่านั้น