... ค น ขี้ ห ว ง ...
  จำนวนคนเข้าชม  788

... ขี้ ...

 

อุ ม มุ  อั๊ ฟ ว์   เรียบเรียง

 

          ภาพเด็กเล็กที่ยังไม่ประสีประสา หวงขนม ของเล่น เป็นภาพที่น่าขัน คละรอยยิ้ม และไร้สายตาตำหนิ แต่เมื่อเริ่มรู้ความ พฤติกรรมขี้หวงมักจะตามมาด้วยเสียงทักท้วงจากผู้หวังดี และเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ จะกลายเป็นนิสัยที่ทำให้หลายคนตีจาก

 

          เพราะคนขี้หวงหมายถึงคนไร้น้ำใจและมิตรไมตรี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ฯลฯ จึงไม่แปลกที่ไร้เพื่อนคบ และไม่เป็นที่รักของใครหลายๆ คน

 

          แต่..มีบางความหวงที่น่ายินดี บางความตระหนี่ที่ควรค่าแก่การรักษา สำหรับคนที่เห็นคุณค่าและห่วงชีวิตในโลกหน้าของตัวเองอย่างแท้จริง

 

          ยังมีเด็กดีที่ขันอาสา รีบรับปาก และทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ แม้อาจพลาดทำในสิ่งที่อยากสำหรับเด็กในวัยเดียวกันไปอีกหลายๆ เรื่อง

เพียงเพราะ "หวงโอกาส" ที่จะได้เป็นลูกรักของพ่อแม่ 

"หวงผลบุญ" ของลูกที่ดีที่อยู่ในโอวาท และทำให้ท่านทั้งสองพอใจ

 

          ยังมีลูกกตัญญูที่รู้หน้าที่ ยอมเสียสละแบกรับภาระทุกอย่างที่เกี่ยวกับพ่อแม่ ปรนนิบัติดูแลท่านไม่ห่างทั้งในยามที่ท่านมีกำลังและไร้เรี่ยวแรง โดยไม่แบ่งให้ใครมาทำหน้าที่นี้แทน (จนกว่าจะถึงยามสุดวิสัย) เพียงเพราะ "หวงโอกาส" ในการได้เข้าสวรรค์ หวงโอกาส ในการมีบั้นปลายชีวิตและจุดจบที่ดี

          และที่สำคัญ "หวงผลบุญ" ที่ถูกเตรียมไว้สำหรับทุกความเหน็ดเนื่อย ท้อแท้ เหนื่อยล้า ที่ต้องอาศัยความอดทนมาอย่างยาวนาน เพื่อปรนนิบัติรับใช้ท่านทั้งสอง แม้ต้อง "เสียโอกาส" ในการเรียน การทำงาน การทำเงิน การมีเวลาว่าง มีเวลากับครอบครัว และความก้าวหน้าหลายๆ ด้านในชีวิตก็ตาม

 

          ยังมีพ่อแม่บางคน ยอมสละโอกาสในหน้าที่การงาน โอกาสในการเพิ่มรายได้ เพื่อแลกกับเวลาที่ได้ใกล้ชิดลูก เพียงเพราะ หวงผลบุญของการได้ดูแลเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกด้วยตัวเอง 

          หวงโอกาสในการได้รับผลบุญ ในทุกครั้งที่ลูกอ่านฟาติฮะฮฺหรือซูเราะห์ใดๆ ที่เขาสอนให้ลูกอ่านและท่องจำ 

          หวงผลบุญ ของการทุ่มเทกำลังและเวลา ในการสร้างคนที่มีคุณค่าแก่อุมมะฮฺนี้ แม้ต้องแลกกับความเหนื่อยกาย เหนื่อยใจมากมายเพียงใดก็ตาม 

 

          ยังมีคนป่วย..ที่เลือกที่จะอดทนกับโรคที่เป็น ไม่โอดครวญ รำพึงรำพัน เลือกที่จะอยู่กับโรคภัย เพราะ วงในผลบุญมหาศาล และการลบล้างความผิดที่จะได้รับ 

 

          ดังตัวอย่างจากท่านนบีอัยยู้ป อลัยฮิสลลาม ที่ไม่เคยวิงวอนขอให้ตัวท่านเองหายป่วยโดยตรง 

          ตัวอย่างจากศ่อฮาบะฮฺที่ขอให้ตัวร้อนเป็นไข้แบบนี้ แต่ยังไปละหมาดญะมาอะฮฺได้ 

          และศ่อฮาบียะฮฺที่เป็นโรคลมชัก เธอมีสิทธิ์เลือกให้ท่านนบี ศ็อลลัลลฮุอลัยฮฺวะซัลลัม ขอดุอาอฺให้เธอหายจากโรค แต่เธอเลือกที่จะอดทนเพื่อรอคอยสรวงสวรรค์ และเลือกให้ท่านนบี ขอดุอาอฺให้เอาเราะฮฺของเธอไม่ถูกเผยออกมาในเวลาที่โรคกำเริบแทน !

 

          ยังมีผู้หญิงบางคน...ยอมเหน็ดเหนื่อยกับภาระรอบตัวเพียงลำพัง ทั้งๆ ที่มีสิทธิ์จ้างวานให้คนแบ่งเบางานในบ้านที่ต้องทำตัวเป็นเกลียว งานที่หมดสิทธิ์หาทางเอาชนะ หรือหาเวลาส่วนตัว หรือแม้แต่งานนอกบ้านที่ไม่ใช่หน้าที่ๆ ที่เธอสมัครใจเลือก

          แต่สำหรับบางคน เธอเลือกที่จะยืนอยู่ในความรับผิดชอบนี้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมๆ กับรักษาขอบเขตของศาสนา ท่ามกลางเสียงเสียดสี ดูถูก ด้อยค่าต่างๆ นานา เพียงเพราะเธอรู้คุณค่า และหวงผลบุญมหาศาลที่ประเมิณค่าไม่ได้

          และเพียงเพราะเธอตระหนี่ เห็นแก่ตัว ไม่อยากให้ผลบุญตรงหน้าหลุดลอยเป็นของใครแม้แต่กับแม่บ้านหรือลูกจ้างก็ตาม !

 

          ยังมีผู้หญิงบางคน...ที่ยอมเสียสละความสุข ความพอใจของตัวเอง เสียสละสิทธิที่เธอพึงได้รับ  เพียงเพราะ ธอหวงหนทางไปสู่สวรรค์ของเธอ

          หนึ่งในความน่ายินดีของชีวิตคู่ คือการได้รับรู้ว่า สุดท้ายของชีวิต เธอมีสิทธิ์ไปทางไหนได้มากกว่ากันระหว่างสวรรค์กับนรก เพราะ "สามี" คือ ตัวชีวัด สวรรค์ หรือ นรก ให้กับภรรยา 

 

ดังที่ท่านนบี  ศ็อลลัลลฮุอลัยฮฺวะซัลลัม สอนเราว่า

 

 ( فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك )

 

"เธอจงพิจารณาดูให้ดี ว่าเธออยู่ในสถานะใดสำหรับเขา เพราะแท้จริงแล้ว เขา(สามี) คือสวรรค์ และคือนรกสำหรับเธอ"

(บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด)

 

          เธอจึงมองข้ามข้อบกพร่องของสามีแม้จะมากมาย ยอมเสียโอกาสในการเรียกร้องสิทธิ ความเป็นธรรม ฯลฯ โดยไม่พร่ำบ่นและเรียกร้องจนเกิดความร้าวฉาน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ รักษาความเป็นครอบครัว แม้สิ่งที่ถูกเอาเปรียบอาจหนักหนาเกินจะแบกรับ แต่เธอมั่นใจในสิ่งที่จะได้รับกลับมา ย่อมมากมายมหาศาลยิ่งกว่า เธอจึง หวงผลบุญของหน้าที่ภรรยา 

 

          แม้เธอจะมีสิทธิ์เต็มที่ในการขอเลิกรา อดทนด้วยหัวใจที่ยินดีต่อกำหนดการณ์ร้ายๆ ในชีวิต เพียรพยายามในการปรับปรุงตัวเอง เพื่อหวังให้ครอบครัวแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดี อันเนื่องจากความดีที่เธอทำ โดยหวังในความพอพระทัยของพระองค์เป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง

 

          ยังมีผู้ชายบางคน...ยอมมองข้ามข้อบกพร่องที่มีมากมายของภรรยา สงบปาก สงบคำ เพื่อถนอมน้ำใจภรรยา ถนอมหัวใจของลูก ตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประคับประคองรักษา "พันธสัญญาอันหนักหน่วง"  อย่างสุดความสามารถ ทั้งๆ เขามีสิทธิ์ขาดอยู่ในมือ

จะทิ้งเธอไป จะเปลี่ยนคนใหม่ หรือจะรักษาเธอไว้ เพียงเพราะ หวงผลบุญของการรักษาอมานะฮฺ

หวงความดี ที่สะท้อนถึงความเป็นผู้ชายที่ดีที่สุด

หวงแหนภาคผลของการอุตสาหะตรากตรำ เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

และห่วงบั้นปลายของตัวเอง หากละเลย ขาดตกบกพร่องในหน้าที่ที่ไม่พ้นการถูกสอบสวน

 

          ขอแสดงความยินดี กับคนตระหนี่ขี้หวงเหล่านี้...

          ไม่ว่ากี่คนจะมองคนขี้หวงเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่คนเห็นแก่ตัวเช่นนี้ต่างหากที่จะพาตัวเองและครอบครัว ให้รอดพ้นจากความหวาดหวั่นน่าสะพรึงกลัวในวันแห่งการคิดบัญชี

 

          เหล่าคนดีที่รีบรุดสู่ความดี ไม่มองข้าม ดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อย อดทนอดกลั้นแม้ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆ มากมายในดุนยาด้วยมีเป้าหมายตรงหน้าเป็นผลตอบแทนในอาคิเราะฮฺเท่านั้นที่เป็นเส้นชัย !

 

หากผู้ใหญ่ทุกคน หวงแหนผลบุญของตัวเอง เหมือนกับที่เด็กน้อยหวงขนม หวงของเล่น ก็คงจะดี!!!

 

 

وفقني الله و إياكم لحفظ حدوده و العمل لما يحبه و يرضاه