ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 54
  จำนวนคนเข้าชม  454

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์​ 54

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

- เชค ซอลิห์ อัลอุศ็อยมีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

"สิ่งที่มีเล็กน้อย" เมื่ออัลลอฮฺประทานความจำเริญให้ มันจะยิ่งเพิ่มพูนมากมาย 

เนื่องเพราะความประเสริฐที่มีปรากฏ ความดีงามที่มีอยู่เป็นเนืองนิจ และผลลัพธ์ที่มีให้พบเจอ

เพราะฉะนั้น อย่าได้มักน้อย หมดความปรารถนาในสิ่งใด เพราะปริมาณความเล็กน้อยของมัน 

และอย่าได้ละโมบ อยากได้เพิ่มในสิ่งใด เพราะปริมาณความมากมายของมัน 

แต่จงแสวงหาความจำเริญ (บะรอกะฮฺ) ในสิ่งๆ นั้นเถิด

 

 

 

     ชายคนหนึ่งกล่าวแก่ปราชญ์ผู้คงแก่เรียนท่านหนึ่งว่า: "ได้โปรดกำชับสั่งเสียฉันที"

     " จงทำให้ศาสนาของท่าน มีปกห่อหุ้ม เหมือนปกของอัลกุรอานเถิด เพื่อที่ว่าศาสนาจะได้ไม่แปดเปื้อน"

     "แล้วอะไรเล่า คือปกห่อหุ้มศาสนา?"

ปราชญ์ผู้นั้นตอบว่า :

     " คือ การละทิ้งคำพูด นอกจากมีความจำเป็น ละทิ้งการแสวงหาดุนยา นอกจากสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น และละทิ้งการคลุกคลีกับผู้คน  นอกจากเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

فيض القدير  للمناوي (٣/٨٢).)

 

 

 

- ท่านอุมัร อิบนิ้ล ค็อฏฏอบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

ท่านทั้งหลายจงขจัดความเท็จให้มลายสิ้นไป ด้วยการอพยพหลบลี้จากมันเถิด

และจงฟื้นคืนสัจธรรมให้กลับมา ด้วยการตักเตือนให้รำลึกถึงเสมอเถิด

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

นับว่าพอเพียงแล้วสำหรับการเรียกร้องเชิญชวน สู่ความจริงความถูกต้อง 

และเตือนสัมทับให้ระวังในสิ่งที่เป็นเท็จ ในการที่จะชี้แจงแก่ผู้คนว่า สิ่งนี้จริงและสิ่งนี้เท็จ

เพราะเมื่อเรานิ่งเงียบ ไม่ชี้แจงในความถูกต้อง และยอมรับในความเท็จมาอย่างยาวนาน

เมื่อนั้น  เรื่องจริง เรื่องถูกต้อง จะกลับกลายเป็นเรื่องเท็จ และเรื่องเท็จจะกลับกลายเป็นเรื่องจริง 

 

 

 

- เชค อัลอัลบานีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

เรื่องศาสนา เป็นเรื่องของตัวบทหลักฐาน ที่มีสายรายงานสืบทอดต่อกันมา ไม่ใช่เรื่องของสติปัญญา 

หน้าที่ของสติปัญญา คือ การทำความเข้าใจในศาสนา ไม่ใช่การวางบทบัญญัติให้กับศาสนา

 

 

 

- อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     แท้จริง สำหรับบรรดาผู้กระทำความผิดนั้น จะมีแม่น้ำใหญ่อยู่ 3 สายด้วยกัน ที่เอาไว้ชำระล้างทำความสะอาดในโลกดุนยา

     แต่หากการชำระล้างยังไม่เสร็จสิ้นบริบูรณ์ในวันกิยามะฮฺ เขาจะถูกชำระล้างในแม่น้ำแห่งเปลวเพลิงอันลุกโชน (แม่น้ำสามสายน้ันได้แก่)

- แม่น้ำแห่งการสำนึกผิดกลับตัวอย่างจริงใจ

- แม่น้ำแห่งคุณงามความดี ที่ต้องอาศัยเวลาในการลบล้างความผิดที่อยู่รายล้อม

- และแม่น้ำแห่งภัยพิบัติ (บททดสอบ) อันยิ่งใหญ่ ที่เป็นการปลดเปลื้องความผิดบาปให้หมดไป

     ดังนั้น เมื่ออัลลอฮฺประสงค์ให้บ่าวคนใด ได้รับคุณงามความดี พระองค์จะทรงทำให้เขาเข้าสู่หนึ่งในแม่น้ำทั้งสามสายนี้ เมื่อนั้น เขาจะถูกนำมาในวันกิยามะฮฺ ในสภาพที่สะอาด บริสุทธิ์ผุดผ่อง โดยที่ไม่ต้องอาศัยการชำระให้บริสุทธิ์ จากแม่น้ำสายที่สี่อีกต่อไป

 

 

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

แท้จริง ในวันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺ จะทรงอภัยโทษ อันเป็นการยกโทษอภัยผิดที่มนุษย์จินตนาการไม่ถึง

กระทั่งว่าอิบลี้สเอง ยังคิดว่ามันจะได้รับการอภัยโทษเสียด้วยซ้ำ

 

 

 

- ท่านอุมัร อิบนิ้ล ค็อฏฏอบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

     ท่านทั้งหลายพึงออกห่างจากบรรดาผู้ที่ชอบใช้ความคิดเห็น  

     เพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นปฏิปักษ์กับอัซซุนนะฮฺ บรรดาฮะดีสเป็นเรื่องลำบากยากเข็ญ (ไร้ความสามารถ ) สำหรับพวกเขาที่จะจดจำ

     พวกเขาจึงใช้ความคิดเห็นพูดจาออกมา เมื่อนั้น พวกเขาเหล่านั้นจึงหลงทาง และทำให้ผู้อื่นหลงทางตามไปด้วย

(บันทึกโดย อิมามอัลบัยหะกีย์)

 

 

 

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘