ความเชื่อมั่นและการมอบหมาย
  จำนวนคนเข้าชม  5809


ความเชื่อมั่นและการมอบหมาย


เล่าจาก อิบนิอับบาส  ว่า : ท่ารอซูลุลลอฮ์  กล่าวว่า :

          “ประชาชาติต่างๆได้ถูกนำมาให้ฉันได้ชม ฉันได้เห็นนบีบางท่านมีบริวารเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ถึงสิบคน นบีบางท่านมีบริวารหนึ่งคนบ้าง สองคนบ้าง นบีบางท่านไม่มีบริวารเลยสักคนเดียวโดยไม่คาดคิด ฉันเห็นผู้คนมากมาย ฉันคิดไปว่าพวกเขาคือประชาชาติของฉัน

มีผู้บอกฉันว่า : นี่คือมูซาและพวกพ้องของเขา แต่ท่านจงมองไปที่ขอบฟ้า ฉันมองไปก็พบว่ามีผู้คนมากมาย

มีผู้บอกฉันว่า : จงมองไปที่ขอบฟ้าอีกด้านหนึ่ง ฉันมองไปก็พบว่ามีผู้คนมากมาย

มีผู้บอกฉันว่า : นี่คือประชาชาติของท่าน ในพวกเขามีเจ็ดหมื่นคนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนและถูกลงโทษ”

          จากนั้นท่านได้ลุกขึ้น และเข้าบ้านไป ผู้คนพากันถกเถียง ในคนพวกนั้นที่จะได้เข้าสวรรค์ โดยไม่ต้องถูกสอบสวนและถูกลงโทษ บางคนว่า : พวกเขาคือพวกที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์  บางคนว่า : พวกเขาอาจเป็นทารกที่เกิดขึ้นมาในยุคอิสลาม และพวกเขาไม่ได้นำสิ่งใดมาตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ และพวกเขายังพูดกันอีกหลายอย่าง

ต่อมาท่ารอซูลุลลอฮ์  ได้ออกมาที่พวกเขา แล้วกล่าวว่า : 

พวกท่านโต้เถียงกันเรื่องอะไร?

พวกเขาได้บอกให้ท่านทราบ ท่านรอซูลุลลอฮ์  ได้กล่าวว่า :

“พวกเขาคือพวกที่ไม่เป่าคาถา ไม่ขอให้ใครเป่าคาถา ไม่เชื่อโชคลาง และพวกเขามอบหมายต่อองค์อภิบาลของพวกเขา”

อุกกาชะห์ บุตร มิฮ์ซอน ลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวว่า :

ขอท่านได้โปรดวิงวอนต่ออัลเลาะห์ให้ฉันเป็นคนหนึ่งของพวกเขาด้วยเทอญ

ท่านนบีกล่าวว่า :

“ท่านเป็นคนหนึ่งของพวกเขา”

ต่อมามีผู้ชายอีกคนหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวว่า :

ขอท่านได้โปรดวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ให้ฉันเป็นคนหนึ่งของพวกเขาด้วยเทอญ

ท่านกล่าวว่า :

“อุกกาชะห์ได้เอามันไปก่อนท่านแล้ว”

รายงานโดยบุคอรีย์และมุสลิม

 เล่าจากอิบนิ อับบาส  อีกเช่นกันว่า : ท่านรอซูลุลลอฮ์  กล่าวว่า :

 

           "ข้าแต่อัลเลาะห์ข้าพเจ้า ยอมจำนนต่อท่าน ศรัทธาต่อท่าน มอบหมายกับท่าน กลับคืนสู่ท่าน หักล้างกับศัตรูของศาสนา โดยอาศัยหลักฐานที่มาจากท่าน ข้าแต่อัลเลาะห์ ข้าพเจ้าขอป้องกันตัวด้วยอำนาจของท่าน ไม่มีพระเจ้าที่ถูกสักการะโดยเที่ยงแท้นอกจากท่าน จากการที่ท่านจะทำให้ฉันหลงผิด ท่านเป็นอยู่ โดยไม่ตาย ทั้งญินและมนุษย์จะต้องตายหมด”

รายงานโดยบุคอรีย์และมุสลิม และนี่เป็นสำนวนของมุสลิม

 เล่าจากอิบนิ อับบาส  อีกเช่นกันว่า :

 

“อัลเลาะห์พอเพียงพอแก่เราแล้ว และอัลเลาะห์เป็นผู้รับการมอบหมายที่ดี”

เป็นคำที่อิบรอฮีม (อลัยฮิสสลาม) กล่าวขณะถูกโยนลงในกองเพลิง และเป็นคำที่ มุฮัมหมัด  กล่าว ขณะที่ฝ่ายศัตรูกล่าวว่า :

แท้จริงผู้คนได้มารวมตัวกันเพื่อกำราบพวกท่าน จงกลัวพวกเขาเถิด มันกลับทำให้ศรัทธาของพวกเขาเพิ่มพูนขึ้น

และพวกเขาได้กล่าวว่า :

อัลเลาะห์ก็เพียงพอแก่เราแล้ว และพระองค์เป็นผู้รับการมอบหมายที่ดี

รายงานโดยบุคอรีย์

 
และในรายงานหนึ่งของบุคอรีย์ จากอิบนุอับบาส  ว่า : คำสุดท้ายที่อิบรอฮีม (อะลัยฮิสสลาม) กล่าว ขณะถูกโยนลงในกองเพลิงว่า :


“อัลเลาะห์ก็พอเพียงพอแก่เราแล้ว และพระองค์เป็นผู้รับการมอบหมายที่ดี”


รายงานโดยบุคอรีย์

 เล่าจากอุมัร  ว่า : ฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์  กล่าวว่า :

 

         ถ้าหากพวกท่านมอบหมายต่ออัลเลาะห์ อย่างแท้จริงแล้ว พระองค์จะประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกท่าน เหมือนกับที่พระองค์ประทานให้แก่นก ที่ออกไปในเวลาเช้าท้องแห้ง และกลับมาในเวลาเย็น มีอาหารเต็มท้อง

รายงานโดยติรมีซีย์ และกล่าวว่า : เป็นหะดีษหะซัน

 เล่าจากอะบี อิมาเราะห์ อัลบะรออฺ บุตรอาซิบ  ว่า :

 

ท่านรอซูลุลลอฮ์ ได้กล่าวว่า :

โอ้คนๆนั้น (ระบุชื่อ) เมื่อท่านประสงค์เข้าสู่ที่นอนของท่าน จงกล่าวดังนี้ 

            “ข้าแต่อัลเลาะห์ ฉันขอมอบตัวเองแก่ท่าน และมุ่งหน้าสู่ท่าน และมอบหมายกิจการงานของฉันไว้กับท่าน และขอเอาหลังของฉันพิงไว้กับท่าน เพราะรักและยำเกรงท่าน ไม่มีที่พักพิง และรอดพ้นไปจากท่าน นอกจากต้องไปสู่ท่าน ฉันศรัทธาต่อคัมภีร์ของท่านที่ประทานลงมา และศรัทธาต่อนบีของท่านที่ส่งมา”

เพราะความจริงถ้าหากท่านเสียชีวิตลงไปในคืนนั้น (ภายหลังจากกล่าวเช่นนั้น) ท่านก็จะจบชีวิตลงอย่างมีศรัทธา และถ้าหากท่านตื่นขึ้นในยามเช้า ท่านก็จะพบกับความดีงาม

รายงานโดยบุคอรีย์และมุสลิม

และอีกรายงานหนึ่งในหนังสือซอเฮี๊ยะอฺทั้งสอง : เล่าจาก อัลบะรออฺ ว่า :

ท่านรอซูลุลลอฮ์  ได้กล่าวแก่ฉันว่า  :

            เมื่อท่านมาสู่ที่นอนของท่าน ให้ท่านอาบน้ำละหมาด เช่นเดียวกับที่จะละหมาด จากนั้นให้นอนทับสีข้างด้านขวา แล้วกล่าวว่า : ท่านนบีได้บอกให้กล่าวเหมือนในหะดีษที่ผ่านมา จากนั้นท่านนบีได้กล่าวว่า :
และท่านจงให้คำดังกล่าวเป็นคำสุดท้ายของท่าน (ในคืนนั้น)

 เล่าจากอะบีบักร์ อัซซิดดีก  อับดิ้ลลาห์ บุตร อุสมาน บุตรอามิร บุตรอุมัร บุตรกะอับ บุตรสะอัด บุตรตัยม์ บุตรมุรเราะห์ บุตรกะอับ บุตรลุอัยย์ บุตรฆอลิบ เผ่ากุรอยช์ ตระกูลตะมีมีย์  ทั้งตัวเขา บิดามารดาของเขา ล้วนเป็นซอฮาบะห์  ได้กล่าวว่า :

 

ฉันเห็นเท้าของพวกมุชริกีน ขณะที่เราอยู่ในถ้ำ และพวกเขาอยู่เหนือศีรษะของเรา ฉันได้กล่าวว่า :

โอ้ท่านรอซูลลุลลอฮ์  ถ้าหากพวกเขาคนหนึ่งมองลงมาใต้เท้าทั้งสองข้างของพวกเขา ก็จะต้องเห็นเราอย่างแน่นอน

ท่านได้กล่าวว่า : อบูบักร์เอ๋ย ที่ท่านคิดว่ามีอยู่สองคนนั้น ที่แท้มีอัลเลาะห์อยู่เป็นที่สาม

รายงานโดยบุคอรีย์และมุสลิม

 

 

 


 

 เล่าจากอะนัส  ว่า : ท่านรอซูลุลลอฮ์  ได้กล่าวว่า :


     ผู้ใดได้กล่าวขณะออกจากบ้านของเขาว่า “ด้วยนามของอัลเลาะห์ ฉันขอมอบหมายไว้กับอัลเลาะห์ ไม่มีการเคลื่อนไหว และไม่มีพลังใด นอกจากโดยอัลเลาะห์”

     จะมีผู้กล่าวแก่เขาว่า : ท่านได้รับการชี้นำแล้ว และท่านได้รับความช่วยเหลือแล้ว และท่านได้รับการคุ้มครองแล้ว และชัยฏอน จะออกห่างไกลเขา


รายงานโดยอบูดาวูด ติรมีซีย์ นาซาอี และผู้อื่น
ติรมีซีย์กล่าวว่า : เป็นหะดีษหะซัน

อบูดาวูดได้รายงานเพิ่มเติมว่า : และมันหมายถึงชัยฏอน จะกล่าวแก่ชัยฏอนอีกตนหนึ่งว่า :
 

“จะมีประโยชน์อะไรกับเจ้า ในเมื่อเขาได้รับการชี้นำ ได้รับการช่วยเหลือ และได้รับการคุ้มครองแล้ว”

 


 

 

 

 

 

 

ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน

โดย อาจารย์ อรุณ บุญชม