สิทธิของมุสลิม
  จำนวนคนเข้าชม  1197

สิทธิของมุสลิม

 

เรียบเรียงโดย.... อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

ความหมายและความสำคัญ

 

     สิทธิของมุสลิม คือ หน้าที่ของพี่น้องมุสลิมที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติต่อมุสลิมด้วยกันหรือจะเรียกว่า สิทธิมุสลิมต่อมุสลิม

 

          ศาสนาอิสลามมีความห่วงใยสัมพันธภาพของพี่น้องมุสลิม ส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนมีความสัมพันธ์และสืบทอดความรัก ความห่วงใยให้มีต่อกันตลอดไป เพื่อให้พี่น้องมุสลิมทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมุสลิม จะมีความสุขก็ต่อเมื่อพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่มีความสุข จะรู้สึกเดือดร้อน ถ้าพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน

 

 

หลักการ

 

     ท่านฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

 

»حَقّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ: رَدّ السّلامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَة، وَتَشْمِيْتُ العَاطِس» 

 

สิทธิมุสลิมต่อมุสลิม มี 5 ประการ 

♠ การตอบรับสลาม 

♠ การเยี่ยมคนป่วย 

♠ ตามไปส่งคนตาย 

♠ ตอบรับคำเชิญ(ไปรับประทานอาหาร)

♠ และการตอบรับคนจาม(คือ การกล่าว ยัรหะมุกัลลอฮฺ หลังจากที่คนจามแล้ว กล่าว อัลหัมดุลิลลาฮฺ -ผู้แปล)”

(บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ และมุสลิม)

 

 

การปฏิบัติ

 

     ♦ เมื่อพบปะกันก็จงให้สลาม ด้วยการกล่าวคำว่าอัสสลามมุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุ้ลลอฮิ วะบะรอกาตุฮฺและให้ตอบรับสลามด้วยการกล่าวคำว่าวะอะลัยกุมุสสลาม วะเราะห์มะตุ้ลลอฮิ วะบะรอกาตุฮฺ

     ♦ เมื่อพี่น้องมุสลิมเชื้อเชิญ ก็จงตอบรับการเชิญชวนนั้น 

     ♦ เมื่อมีพี่น้องมุสลิมคนใดขอให้ท่านช่วยตักเตือน สั่งสอน

     ♦ เมื่อมีพี่น้องมุสลิมคนใดเจ็บป่วย ก็ควรไปเยี่ยมเขา

     ♦ เมื่อมีพี่น้องมุสลิมท่านใดเสียชีวิต ก็ให้ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจต่อเครือญาติผู้ตาย ด้วยร่วมละหมาดและติดตามศพไปยังหลุมฝังศพด้วย

 

 

ประโยชน์และคุณค่า

 

     ♥ ผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน

     ♥ มุสลิมจะต้องรักษาสิทธิต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกัน

     ♥ การปฏิบัติตามคำสอนของท่านรอซูล ทั้งหกประการดังกล่าว นับเป็นหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมทุกคน อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของส่วนรวม และสังคม

     ♥ ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้พี่น้องมุสลิมจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม แต่สิทธิที่มีต่อกันยังไม่เจือจางไปแต่อย่างใด