เพลง ดนตรี เสียง ที่ ไร้ สา ระ
  จำนวนคนเข้าชม  974

 

เพลง ดนตรี เสียง ที่ ไร้ สา ระ

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ อับบ๊าส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา-

 

     ชายคนหนึ่งได้มาหาท่านอิบนุอับบ๊าส  ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา เขากล่าวถามท่านว่า :"ท่านอิบนิ อับบ๊าส ครับ  ท่านเห็นว่าดนตรี เป็นที่อนุมัติ หรือเป็นที่ต้องห้ามกันแน่ครับ?"

     ท่านอิบนิ อับบ๊าส กล่าวตอบว่า :"ท่านคิดว่า เมื่อความจริงกับความเท็จมาปรากฏในวันกิยามะฮฺ เสียงเพลงเสียงดนตรีจะอยู่ ณ ที่ใด ?

     ชายผู้นั้นตอบว่า : "อยู่กับสิ่งที่เป็นเท็จครับ"

     ท่านอิบนิ อับบ๊าส กล่าวว่า : "จะมีอะไรภายหลังจากความจริง นอกจากความหลงผิดอีกอย่างนั้นหรือ ?! แน่นอน ท่านได้ให้คำชี้ขาดกับตัวของท่านเองแล้ว"

(อิฆอษะตุ้ลละฮฺฟาน )

 

 

 

-อิมาม อิบนิ้ล ก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

"อัลกุรอาน กับ เสียงเพลง ไม่สามารถรวมอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันได้เป็นอันขาด"

(إغاثة اللهفان ١/٢٤٧)

 

 

- เชค อะฮฺมัด อันนัจมีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

เสียงเพลงเสียงดนตรี ถือเป็นมะอฺซียะฮฺ (การทำผิดฝ่าฝืน)

และผู้ที่ยังคงอยู่กับดนตรี ถือเป็นคนฟาซิก (เลวทรามชั่วช้า)

นาชี้ด ถือเป็นบิดอะฮฺ (อุตริกรรม)และผู้ที่ยังคงอยู่กับนาชีด ถือเป็นผู้อุตริ

และคนฟาซิกนั้น นับว่าอันตรายน้อยกว่าผู้อุตริเสียอีก

(ฟตาวา อัลญะลียะฮฺ  1/54)

 

 

-เชค อัลอัลบานีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ฉันกลัวเหลือเกินว่า เรื่องราวมันจะหนักหนามากยิ่งขึ้น

จนผู้คนพากันลืมฮุก่ม เกี่ยวกับเสียงเพลงเสียงดนตรีไปเสียสนิท

กระทั่งว่าหากมีใครชี้แจงตักเตือนในเรื่องนี้ กลับถูกต่อต้านและถูกกล่าวหาว่าเคร่งครัดเกินเหตุ

 

 

 

-ท่านอุสมาน อิบนิ อัฟฟาน ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ-

 

แท้จริงแล้ว อัลลอฮฺได้ประทานโลกดุนยานี้ ไว้สำหรับพวกท่าน

เพื่อว่าพวกท่านจะได้เสาะแสวงหา (คุณงามความดี) เพื่อโลกอาคิเราะฮฺ

หาได้ประทานโลกนี้มาให้แก่พวกท่าน เพื่อให้พวกท่านยึดเอาดุนยา เป็นที่ยึดเหนี่ยวพักพิงไม่

 

 

 

-อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

หนึ่งจากเครื่องหมายที่บ่งบอกว่า อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงผินหลังออกจากบ่าวไปก็คือ

การที่พระองค์ทรงทำให้สิ่งที่เขากำลังสาละวน อยู่ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องยังประโยน์อะไร กับตัวของเขาเลย

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

วันสิ้นโลกจะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าอัลลอฮฺจะทรงเก็บเอาชีวิตคนดีมีศาสนาไปจากหน้าแผ่นดิน

และคงเหลือไว้แต่คนชั่วช้าเลวทราม ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูก และไม่ต่อต้านสิ่งไม่ดีไม่งาม

(มุสนัด อิมามอะฮฺมัด)