แนวทางของผู้ศรัทธา
  จำนวนคนเข้าชม  605

แนวทางของผู้ศรัทธา

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

- ท่านอัลอับบ๊าส อิบนิ มูซา อิบนิ มิชกะวีฮฺ อัลฮัมดานีย์ อัลฮัมบาลีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     "ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ โอ้ อะมีรุ้ลมุอฺมินีน แท้จริง ฉันวิงวอนขอต่อพระเจ้าของฉัน تبارك وتعالى ทั้งกลางวันและกลางคืนว่า ขอพระองค์โปรดอย่าทรงทำให้ฉันจบชีวิตลง ยกเว้นในสภาพที่ท่านกำลังจะได้ยินจากฉัน"

ท่านคอลีฟะฮฺกล่าวว่า : "ฉันเห็นว่าท่านเป็นผู้ยืนหยัด"

     "สิ่งที่ฉันจะพูด ไม่ได้มาจากตัวของฉันเอง แต่คือสิ่งที่ฉันได้รับมาจากบรรดาผู้รู้แห่งมักกะฮฺ มะดีนะฮฺ กูฟะฮฺ บัศเราะฮฺ ชามและษะฆูร ซึ่งฉันเห็นว่าพวกเขาทั้งหมดดำรงอยู่ในแนวทาง ซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ"

ท่านคอลีฟะฮฺ ถามฉันว่า : "แล้วซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺคืออะไร?"

     "ฉันได้ถามบรรดาผู้รู้ ทุกคนต่างตอบว่า : แท้จริง คุณสมบัติของผู้ศรัทธาตามแนวทาง แห่งอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ ได้แก่

- ♥ - การที่บ่าวกล่าว (ปฏิญาณ) โดยบริสุทธิ์ใจว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่มีสิทธิ์คู่ควรแก่เคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆ กับพระองค์ และท่านนบีมุฮัมมัดคือบ่าวและร่อซู้ลของพระองค์ และยอมรับในสิ่งที่บรรดานบีและร่อซู้ลได้นำมา

- ♥ - บ่าวต้องปฏิญาณในสิ่งที่ประจักษ์ภายนอกด้วยลิ้น (วาจา) และยืนยันด้วยหัวใจ

- ♥ - ต้องศรัทธาต่อกำหนดสภาวการณ์ทั้งดีและร้ายว่ามาจากอัลลอฮฺ

- ♥ - บ่าวต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา จะไม่มีทางคลาดแคล้วไปจากเขาได้ และสิ่งที่คลาดแคล้วจากเขาไปย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นกับเขาได้เช่นกัน

- ♥ - การศรัทธาประกอบด้วยวาจาและการกระทำ เพิ่มได้ด้วยการเชื่อฟัง และลลดลงได้ด้วยการฝ่าฝืนกระทำผิด

- ♥ - และอัลลอฮฺ عزّ وجلّ นั้น ทรงทราบดีเกี่ยวกับบ่าวของพระองค์ ในสิ่งที่พวกเขากระทำกันอยู่ และทรงทราบดีถึงสิ่งที่พวกเขามุ่งไปสู่ กลุ่มหนึ่งจะอยู่ในสวรรค์ และอีกกลุ่มหนึ่งจะอยู่ในไฟอันลุกโชน

- ♥ - การละหมาดฟัรฎูและละหมาดอีดทั้งสอง สามารถตามอิมามที่ดีและไม่ดีได้

- ♥ - การละหมาดฟัรฎูต้องไม่ก่อนหรือล่าช้ากว่าเวลา

- ♥ - และเรายืนยันว่า 10 ท่านจากชาวกุเรช ที่ท่านร่อซู้ล صلّى اللّه عليه وسلّم ได้ให้การรับรองไว้นั้น เป็นชาวสวรรค์

- ♥ - การรักและการเกลียดชัง (พี่น้องผู้ศรัทธา) นั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺ และอยู่ในเรื่องของอัลลอฮฺเท่านั้น

- ♥ - การหย่าร้างเมื่อเกิดขึ้น จะเป็นผลในคำเดียว

- ♥ - การลูบบนรองเท้าสำหรับผู้เดินทาง (ใช้ได้) 3 วัน และสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ประจำ คือ หนึ่งวันกับหนึ่งคืน

- ♥ - การละหมาดย่อในการเดินทางเมื่อเดินทาง คือ (ระยะทาง )16 ฟัรซัค หรือ 48 ไมล์

- ♥ - ให่รีบละศีลอดและให้ล่าช้าในการรับประทาน อาหารสะโฮร

- ♥ - ให้วางมือขวาทับมือซ้ายในละหมาด

- ♥ - ให้กล่าว อามีน เสียงดัง และกล่าวบิสมิ้ลลาฮฺฯ เสียงค่อย

- ♥ - ให้ท่านเปล่งวาจาออกมา และให้หัวใจของท่านตระหนักอย่างแน่วแน่มั่นใจว่า ผู้ที่ดีที่สุดแห่งประชาชาตินี้ ภายหลังจากท่านนบีก็คือ ท่านอบูบักร จากนั้นคือ ท่านอุมัร จากนั้นคือ ท่านอุสมาน และจากนั้นคือ ท่านอะลี رضوان اللّه عليهم

- ♥ - ให้ยุติในข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาศ่อฮาบะฮฺของท่านร่อซู้ล صلّى اللّه عليه وسلّم 

- ♥ - ต้องศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพ การลงโทษในกุโบร (การสอบสวน) ของมุงกัร นากิร การข้ามสะพานศิร้อฏ และตาชั่ง

- ♥ - และอัลลอฮฺ عزّ وجلّ จะทรงนำผู้ทำบาปใหญ่จากประชาชาตินี้ออกจากนรก และผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์เท่านั้น ที่จะอยู่ในนรกตลอดกาล

- ♥ - ชาวสวรรค์จะได้เห็นอัลลอฮฺ عزّ وجلّ ด้วยสายตาของพวกเขา

- ♥ - อัลกุรอานคือดำรัสของอัลลอฮฺ หาใช่สิ่งถูกสร้างไม่

- ♥ - ในวันกิยามะฮฺแผ่นดินทั้งหมดจะอยู่ในกำมือของพระองค์ และชั้นฟ้าทั้งหลายจะถูกม้วนพับด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์จากสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ตั้งภาคีต่อพระองค์

 

          ภายหลังจากนั้น ฉันได้พบกับท่านอะบาอัลดุลลอฮฺ อะฮฺมัด อิบนิ ฮัมบัล ท่านได้ถามฉันถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ระหว่างฉันกับท่านค่อลีฟะฮฺ

ท่านกล่าวว่า : "อัลลอฮฺจะไม่ทรงลืมเหตุการณ์นี้ ขณะที่ท่านอยู่ต่อหน้าพระองค์"

" เราควรจะจารึกถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่ประตูมัสญิดของเรา และควรสอนสิ่งเหล่านี้แก่ครอบครัวและลูกหลานของเรา"

          จากนั้นท่านก็หันไปมองลูกชายของท่านและกล่าวว่า : "จงบันทึกถ้อยคำนี้ไว้ในแผ่นหนังสีขาว และเก็บรักษามันไว้ให้ดี รู้ไว้เถิดว่า มันคือถ้อยคำที่ดีที่สุดที่ลูกได้จดบันทึกมา เมื่อลูกได้พบกับอัลลอฮฺ ในวันกิยามะฮฺ ลูกจะพบกับพระองค์ในฐานะผู้อยู่ในแนวทาง ของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ"

 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

     ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

     " ผู้ศรัทธาที่เข้มแข็ง (หมายถึง ขยันขันแข็งในเรื่องของศาสนา รวมถึงการมีพละกำลัง มีสุขภาพร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสามารถประกอบคุณงามความดี) ประเสริฐ และเป็นที่รัก ณ อัลลอฮฺ ยิ่งกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอ และในแต่ละสภาพนั้น ล้วนแล้วแต่มีความดีงามทั้งสิ้น 

     จงใส่ใจกับสิ่งที่ยังประโยชน์แก่ตัวท่านเอง จงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ และจงอย่าท้อแท้ (เหนื่อยหน่ายจนละเลิกการกระทำ) หากมีสิ่งใดมาประสบกับท่าน ก็อย่าได้กล่าวว่า หากฉันทำอย่างนั้น อย่างนี้ (ก็คงดี) แต่จงกล่าวว่า

 “قدر الله وما شاء فعل” (ก็อดดะร้อลลอฮุ วะมาชาอะ ฟ่ะอะล่ะ )

"อัลลอฮฺทรงกำหนดไว้แล้ว และพระองค์ได้ทรงทำตามที่พระองค์ประสงค์ไว้แล้ว"

     เพราะแท้จริง (คำว่า) "หากว่า" นั้น จะเปิดทางไปสู่การเล่นงานของชัยฏอน" (ด้วยการกระซิบกระซาบ สร้างความโศกเศร้าเสียใจ วิตกกังวลใจ กระทั่งไม่พอใจต่อกำหนดสภาวการณ์ ของอัลลอฮฺ)

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

     อย่าได้เศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่มันผ่านเลยไป หากมันเป็นเรื่องที่ท่านคิดว่ามันดีต่อตัวท่าน  แต่มันผ่านเลยท่านไปแล้ว ก็ให้กล่าวว่า

“قدر الله وما شاء فعل” (อัลลอฮฺทรงกำหนดมาแล้ว และพระองค์ได้ทรงทำตามที่พระองค์ประสงค์แล้ว) 

     ทำนองเดียวกัน หากท่านต้องประสบพบเจอ กับเรื่องที่ท่านไม่ชอบอกชอบใจ ก็ให้กล่าวว่า

“قدر الله وما شاء فعل” (อัลลอฮฺทรงกำหนดมาแล้ว และพระองค์ได้ทรงทำตามที่พระองค์ประสงค์แล้ว)

     และให้รู้ไว้ว่า  ความเสียใจไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่สูญหายผ่านเลยไป กลับคืนมาได้เลย มีแต่จะเพิ่มทุกข์ภัยให้มากขึ้นเท่านั้น