ชีวิตที่อยู่ถึงเดือนรอมฎอน
  จำนวนคนเข้าชม  1414

ชีวิตที่อยู่ถึงเดือนรอมฎอน

 

วันละหนึ่งความคิด...แปลเรียบเรียง

 

 

- เชค มุฮัมมัด อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฺฮฺ-

 

พี่น้องที่รัก..

การมีชีวิตอยู่ถึงเดือนรอมฎอนนั้นนับเป็นนิอฺมัตอันยิ่งใหญ่ สำหรับผู้ที่อยู่ถึงและปฏิบัติในสิทธิของเดือนๆ นี้ 

ด้วยการหวนกลับคืนสู่พระเจ้าของเขา

จากการฝ่าฝืนสู่การเชื่อฟัง

จากการหลงลืมพระองค์สู่การรำลึกถึงพระองค์

และจากการห่างเหินพระองค์สู่การกลับเนื้อกลับตัว สู่พระองค์

(มะญาลิซ ชะฮฺริ รอมฎอน 19)

 

 

 

- เชค ซอลิฮฺ เฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

แต่ละนาทีของเดือนๆ นี้ คือ ช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ เพราะมุสลิมไม่อาจรู้เลยว่า

เขาจะเหลือเวลาในชีวิตนี้อีกมากน้อยเพียงใด ?

เขาจะมีชีวิตอยู่ครบเต็มเดือนหรือไม่ ?

และหากมีชีวิตอยู่ครบเต็มเดือน ปีถัดไปจะหวนกลับมาหาเขาอีกหรือไม่ ?

          มันคือ ขุมทรัพย์อันมีค่า ที่อัลลอฮฺทรงนำพาเขาให้ได้พบเจอ เขาจึงควรยินดีที่ได้พบกับมัน และควรใช้เวลาจากบรรดาวันคืนที่เขามี ไปในการภักดีเชื่อฟังอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และประกอบคุณงามความดีเอาไว้ให้มากๆ

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

     “เมื่อเข้าสู่ค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอน บรรดาชัยฏอนและญินที่ชั่วร้ายจะถูกพันธนาการ

ประตูนรกทั้งหลายจะถูกปิด  จะไม่มีแม้เพียงบานเดียวที่เปิดอยู่ 

ประตูสวรรค์ทั้งหลายจะถูกเปิด จะไม่มีสักบานที่ปิดอยู่

      และผู้ประกาศ(จากฟากฟ้า) จะป่าวประกาศว่า:

โอ้ผู้ปรารถนาความดีเอ๋ย จงรีบรุดไปสู่คุณงามความดีเถิด 

และผู้ปรารถนาความชั่วช้าเอ๋ย จงระงับหยุดยั้งเอาไว้เถิด 

     และสำหรับอัลลอฮฺนั้น จะมีบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงปลดปล่อยเขา ให้พ้นจากไฟนรก และจะเป็นเช่นนี้ในทุกค่ำคืน"

(บันทึกโดยอิมาม อัตติรมีซีย์ และอิบนิมาญะฮฺ)

 

 

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

     "รอมฎอน คือเดือนแห่งความจำเริญ เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์จะถูกให้เปิดกว้าง ประตูนรกถูกใช้ให้ปิดสนิท ชัยฏอนถูกพันธนาการ 

     และจะมีผู้ประกาศอยู่ในทุกค่ำคืนว่า โอ้ผู้ปรารถนาคุณงามความดี จงรีบมากันเถิด โอ้ผู้ปรารถนาสิ่งไม่ดีที่ชั่วช้า  จงระงับหยุดยั้งเอาไว้เถิด "

 

 

 

-เชค อัลอัลบานีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า:

"พวกท่านอย่าได้ห้ามสตรีของพวกท่าน(ไม่ให้ไป) มัสญิด และบ้านเรือนของพวกเธอนั้น ย่อมดีที่สุดสำหรับพวกเธอ"

(บันทึกโดย อิมาม อบูดาวู้ด)

     ภาคผลของการร่วมละหมาดญะมาอะฮฺของผู้หญิงในมัสญิดนั้น  จะได้รับผลบุญเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับที่ผู้ชายได้รับคือ 27 เท่า

การที่เธอละหมาดในมัสญิดอันนะบะวีย์ ได้เพิ่มเป็น 1,000 เท่า

และละหมาดในมัสญิดหะรอม ได้ผลบุญเพิ่มเป็น 100,000 เท่า

     แต่หากผู้หญิงต้องการผลบุญที่มากกว่านี้ทั้งหมด ก็ให้เธอละหมาดในบ้านของเธอเอง ดังคำกล่าวของท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ที่ว่า :

"และบ้านของพวกเธอนั้น ดีที่สุดสำหรับพวกเธอ"

 

 

 

-เชค มุฮัมมัด อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

ดุอาอฺที่ท่านขอให้แก่บุพการีของท่าน ในละหมาดตะรอเวียฮฺ หรือละหมาดตะฮัดญุดนั้น

ประเสริฐเสียยิ่งกว่าการที่ท่านเชือดอูฐ  10 ตัว (เป็นกุศลทาน) แก่ท่านทั้งสองเสียอีก

 

 

 

- อิมาม อันนะวะวีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

     สลัฟบางท่าน เมื่อท่านต้องการขอดุอาอฺให้แก่ตัวของท่านเอง ท่านจะขอดุอาอฺนั้นให้แก่พี่น้องมุสลิมด้วย

     เพราะ (การดุอาอฺให้แก่ผู้อื่นลับหลัง) เป็นดุอาอฺที่ถูกตอบรับ และท่าน (สลัฟ) ก็จะได้รับ (การตอบรับดุอาอฺ) ดังเช่นที่ได้ขอไว้

 

 

 

- อิมาม อิบนิ ร่อญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

     พึงทราบเถิดว่า ในเดือนรอมฎอนนั้น  ผู้ศรัทธาจะประมวลไว้ด้วยการญิฮาดต่อตนเอง ในสองประการด้วยกัน คือ  

♥ ญิฮาดในยามกลางวันด้วยการถือศีลอด และ

♥ ญิฮาดในยามค่ำคืนด้วยการยืนละหมาด

     ดังนั้น ใครที่สามารถรวมไว้ด้วยญิฮาดทั้งสองประการนี้  และปฏิบัติในสิทธิของญิฮาดทั้งสองนี้ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีวิริยะอุตสาหะในการทำญิฮาดทั้งสอง  ผลตอบแทนที่เขาจะได้รับ ก็จะครบถ้วนเต็มเปี่ยมอย่างที่ไม่อาจคำนวนนับได้เลย

 

 

 

 

 

 

************************************************************